Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Zelf schade vastleggen

Soms kunt u niet wachten op een opname of een nulmeting. Bijvoorbeeld als de schade verergert, of als u te maken krijgt met lekkage of ernstige tocht. Gaat u schade herstellen voordat de opname of de nulmeting is geweest? Dan is het belangrijk dat u de schade voor herstel vastlegt met foto’s en documenten bewaart.

Advies deskundige

Als de schade al (gedeeltelijk) hersteld is voordat er een schade-opname of nulmeting is geweest, is het alleen nog mogelijk om de schade te beoordelen op basis van de informatie die u aanlevert. Hetzelfde geldt als u na het besluit, maar voor het herstel, nieuwe schade ontdekt. Zorg er dan voor dat u voor het herstel de schade zelf goed vastlegt. 

Met uw foto’s, bonnetjes en facturen van het herstel kan de deskundige mogelijk alsnog een advies geven over het ontstaan en de omvang van de schade. Dit is niet altijd het geval. Het is dan ook uw eigen risico dat u alvast herstelt.

U kunt er ook voor kiezen om alleen het hoogst noodzakelijke te doen, om het verergeren van de schade te stoppen of de ruimte weer bewoonbaar te maken.

Als u de schade volledig herstelt, kan de deskundige de schade alleen nog beoordelen met de foto’s en documenten die u aanlevert. Het is mogelijk dat de deskundige de omvang en oorzaak van de oorspronkelijke schade niet kan beoordelen.

Als de deskundige de schade wel kan beoordelen, betekent dat niet automatisch dat u ook een vergoeding krijgt voor de schade. De deskundige beoordeelt of de schade is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten. Het kan zijn dat u geen vergoeding krijg, of dat de schadevergoeding lager is dan de kosten die u heeft gemaakt om de schade te herstellen. Bewaar daarom de bonnetjes en facturen van het herstel ook goed.

U kunt de foto’s, omschrijving, bonnetjes en facturen mailen naar contact@schadedoormijnbouw.nl. Zet in de mail ook uw zaaknummer.

Met een tablet wordt een foto gemaakt van een scheur in een buitenmuur.

Foto's en omschrijving

Maak meerdere foto's van de schade, zowel van veraf als van heel dichtbij. We hebben ten minste 3 verschillende soorten foto’s nodig:

 1. Een overzichtsfoto: die laat zien om welke ruimte het gaat.
 2. Een tussenfoto: die laat zien om welke wand of welk deel van de gevel het gaat.
 3. Detailfoto’s: deze laten de schade van dichtbij zien. Het liefst vanuit meerdere hoeken.

Geef bij elke schade ook een omschrijving:

 • In welke ruimte zit de schade?
 • Wat is de lengte en breedte van de wand of gevel?
 • Van welk materiaal is de wand of gevel gemaakt waar de schade in zit?
 • Hoe lang en breed is de schade? U kunt ook een liniaal of meetlint bij de schade houden als u de foto maakt.

Noem bij elke schade ook de naam van de foto die bij de schade hoort.

Let erop dat de foto’s van goede kwaliteit zijn en groot genoeg. Verklein de foto’s daarom niet. Lever de foto’s aan als JPG of PNG bestand. Over het algemeen zijn foto’s die met een mobiele telefoon worden gemaakt scherp en groot genoeg en het juiste bestand.

Prioriteit aanvragen

Wilt of kunt u niet zelf de schade vastleggen? Maar is langer wachten ook niet mogelijk? Dan kunt u prioriteit aanvragen

 • Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is afgehandeld?

  Voor aanvragen in de maatwerkprocedure hebben we een beslistermijn van 15 maanden. In veel gevallen kunnen we ruim binnen de 15 maanden een besluit nemen.
  Op ons dashboard leest u wat op dit moment het gemiddeld aantal dagen is van aanvraag tot besluit.

  Voor aanvragen voor de vaste vergoeding hebben we een beslistermijn van 8 weken als u foto’s toevoegt, tot 16 weken als u een nulmeting krijgt.