Verder naar inhoud
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Inwoners van de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland kunnen schade melden. Stap voor stap werken wij verder aan de uitvoering van onze nieuwe aanpak. Lees meer over onze
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Schade aan gebouwen en objecten

Als u niet kunt wachten op een opname

Soms kunt u niet wachten tot er iemand langs komt om de schade op te nemen. Bijvoorbeeld als de schade verergert, of als u te maken krijgt met lekkage of ernstige tocht.

U kunt een aantal dingen doen: 

Zelf schade opnemen

U kunt ervoor kiezen om de schade alvast te herstellen of te laten herstellen. Daar zit wel een risico aan vast: de (oorzaak en de omvang van de) schade is niet meer vast te stellen door de opnemer. Het is voor een deskundige dan ook lastig te bepalen welke schade u had. Als u toch alvast herstelt, houdt dan rekening met het volgende:

  • Leg de schade zo goed mogelijk vast voordat u begint met herstel. Maak foto’s van de schade, zowel van veraf als van heel dichtbij. Wij vragen om minstens 3 verschillende foto’s: een overzichtsfoto, een fragmentfoto en een detailfoto. Zorg ervoor dat de foto’s groot genoeg zijn en dat ze van goede kwaliteit zijn.
  • Daarnaast is het goed om facturen en bonnetjes die te maken hebben met het herstel van de schade te bewaren. Wij vragen, als u aan de beurt bent voor een schade-opname, aan de deskundige om aan de hand van de foto’s en documenten ons advies te geven over het ontstaan en de omvang van de schade.

U kunt er ook voor kiezen om alleen het hoogst noodzakelijke te herstellen, zodat de verergering van de schade stopt, of zodat u die ruimte weer kunt gebruiken. Als na de opname de deskundige oordeelt dat er sprake is van mijnbouwschade, dan komen de kosten die u heeft gemaakt voor deze noodzakelijke herstelmaatregelen ook voor vergoeding in aanmerking.

Prioriteit aanvragen

U kunt prioriteit aanvragen voor de afhandeling van de aanvraag. Zo bent u mogelijk ook sneller aan de beurt voor een schade-opname. Wij gaan, vanzelfsprekend, terughoudend om met het toekennen van prioriteit. Het moet echt gaan om redenen van urgentie, zoals persoonlijke schrijnende omstandigheden.