Verder naar inhoud
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Inwoners van de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland kunnen schade melden. Stap voor stap werken wij verder aan de uitvoering van onze nieuwe aanpak. Lees meer over onze
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Schade aan gebouwen en objecten

Pilot: Duurzaam herstel

Duurzaam herstel is erop gericht om de kans op herhaalschade aan uw woning bij een nieuwe beving te verkleinen. Dit doen we door de constructie van uw woning te herstellen of te verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door maatregelen te treffen aan de dakconstructie of de fundering. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen.

In het kort

 • U kunt zich niet aanmelden: wij benaderen u, als u mogelijk in aanmerking komt.
 • Pilotgebied: Ten Boer, Loppersum, Appingedam.
 • U komt mogelijk in aanmerking als u meer dan € 15.000 schadevergoeding heeft ontvangen en meerdere schades heeft gemeld.
 • Bedoeld voor woningen die naast mijnbouwschade ook constructieve schade hebben.
 • U ontvangt geen schadevergoeding. De aanwezige schade in uw woning wordt hersteld.

 

Pilot 2023

In de zomer van 2023 starten we Duurzaam Herstel met een pilot. Met deze pilot willen wij ervaring opdoen met het aanbieden van Duurzaam Herstel en leren hoe bewoners hierin het beste kunnen worden ontzorgd. 
We benaderen hiervoor bewoners in de kern van het aardbevingsgebied. We starten met 300 woningen binnen de grenzen van de voormalige gemeenten Ten Boer, Loppersum en Appingedam. 

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  IMG neemt contact met u op als u mogelijk in aanmerking komt

  Als u mogelijk in aanmerking komt voor duurzaam herstel nemen wij contact met u op. De zaakbegeleider voor duurzaam herstel komt bij u langs om uitleg te geven en om uw vragen te beantwoorden.

  Als u interesse heeft in duurzaam herstel doet u een aanvraag waarna wij uw deelname bevestigen. Dit betekent niet dat u ook daadwerkelijk duurzaam herstel krijgt. Dit moeten wij onderzoeken tijdens een constructief onderzoek.

  Als u een lopende schademelding heeft dan handelen wij deze af. Hiervan krijgt u een apart besluit. Alle toegekende schade wordt dan voor u hersteld.

 • Stap 2

  Constructief onderzoek

  Deelnemen betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de staat van de constructie van de woning of het pand. Om te bepalen hoe de aannemer het onderzoek kan uitvoeren komt de aannemer eerst een keer bij u langs om de woning en de omgeving te bekijken. Dit noemen wij het vooronderzoek.

  Hierna gaat de aannemer het constructief onderzoek doen. Het constructief onderzoek heeft als doel om te bepalen of duurzaam herstel van uw woning nodig is. Tijdens het constructieve onderzoek kijkt een aannemer onder andere naar scheurvorming, de materialen en fundering of constructie van uw woning. Het doel is om vast te stellen of er bij uw woning sprake is van constructieve gebreken, waardoor er bij een nieuwe aardbeving opnieuw schade of verergering van de huidige schade kan ontstaan.

  Een constructief onderzoek kan ingrijpend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aannemer uw tuin moet opengraven om de fundering rondom uw huis te onderzoeken.

  Na het onderzoek maakt de aannemer een rapport. Daarin staat of duurzaam herstel nodig is. Als dit zo is, informeren wij u over de vervolgstappen. Als blijkt dat duurzaam herstel niet nodig is, betekent dit dat de constructie van uw woning in orde is.

 • Stap 3

  Afspraken en besluit

  Uit het onderzoek blijkt of de constructieve schade geschikt is om duurzaam te herstellen. De aannemer weet wat er moet gebeuren om uw woning duurzaam te herstellen.

  Naast de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden van het duurzaam herstel heeft u als eigenaar van de woning misschien nog extra eisen en wensen. We leggen uw eisen en wensen vast en dit noemen we de Bewoners Eisen Specificatie (BES).

  De aannemer gaat samen met u een plan maken voor het herstellen van de woning. Hierbij kijken wij of en hoe we uw wensen mee kunnen nemen in de uitvoering van duurzaam herstel. Het plan voor het herstel, met daarin uw wensen, leggen wij vast. Dit noemen wij de Voorstel Uitvoerings Maatregel (VUMa).

  Als alles is vastgelegd, krijgt u van ons het besluit voor de toekenning van duurzaam herstel. Daar zit ook een uitvoeringsovereenkomst bij, waarin alle afspraken staan. Daarmee geeft u ons de opdracht voor het starten van de herstelwerkzaamheden.

 • Stap 4

  Uitvoering herstelmaatregelen

  De aannemer begint met de herstelwerkzaamheden. De uitvoering kan ingrijpend zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er ruimtes in uw woning tijdens het herstel niet te gebruiken zijn. Of dat u uw woning een tijdje niet in kunt. De aannemer probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken.

  De aannemer gaat de constructieve schade op een duurzame manier oplossen, zodat de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving kleiner wordt. Ook gaat de aannemer direct de toegekende aardbevingsschade herstellen.

  Als dit klaar is, wordt het werk opgeleverd. U controleert dit samen met ons en de aannemer. Hierna is duurzaam herstel aan uw woning afgerond. U krijgt garantie op de opgeleverde werkzaamheden.

Voor wie is het?

Uitgangspunt is dat duurzaam herstel mogelijk is voor woningen die een vergoeding voor mijnbouwschade hebben ontvangen én waarbij sprake is van constructieve problemen. Voor de pilot hebben wij een selectie gemaakt. Het gaat om huizenbezitters die onder andere meer dan € 15.000 aan schadevergoeding uitgekeerd hebben gekregen en die meerdere keren schade hebben gemeld. Ook kijken wij naar het bouwjaar van de woning en het type schade. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen.

Veelgestelde vragen over Duurzaam herstel

 • Kan ik me aanmelden?

  U kunt u niet aanmelden voor Duurzaam Herstel. Indien u er mogelijk voor in aanmerking komt, wordt u door het IMG hierover geïnformeerd. Dit doen wij op basis van verschillende gegevens die bij ons bekend zijn, zoals: (eerder) gemelde schade, eerder toegekende schadevergoeding van minimaal €15.000 en het soort schade.

 • Hebben Duurzaam herstel en versterking altijd met elkaar te maken?

  Alle adressen die vanwege de aardbevingen mogelijk niet voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm, zijn onderdeel van de versterkingsopgave. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zorgt ervoor dat woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm versterkt worden.

  Bij Duurzaam Herstel gaat het om constructieve problemen die bij een nieuwe beving de kans op herhaalschade vergroten. Dit hoeft niet te betekenen dat een woning niet voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Komt een woning in aanmerking voor Duurzaam Herstel, dan controleren wij of de woning deel uitmaakt van de versterkingsopgave. Het IMG en de NCG maken nog verdere afspraken over hoe Duurzaam Herstel en versterking gezamenlijk kan worden opgepakt.

 • Hoeveel budget is er beschikbaar?

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 1,4 miljard euro beschikbaar gesteld om constructieve maatregelen te kunnen nemen tegen herhaalschade. Inzet is om eerstkomende jaren tot enkele duizenden woningen aan te gaan pakken.

 • Meer over duurzaam herstel

  Om Duurzaam Herstel mogelijk te maken is deze als aparte regeling in de wet opgenomen. Wilt u meer weten over de beleidsregel Duurzaam Herstel; deze kunt u lezen in de Staatscourant (externe link). Meer informatie over het technisch kader leest u in deze PDF.

 • Hoe hangt Duurzaam Herstel samen met de versterking?

  Alle adressen die vanwege de aardbevingen mogelijk niet voldoen aan de landelijke veiligheidsnorm, zijn onderdeel van de versterkingsopgave. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zorgt ervoor dat woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm versterkt worden.

  Bij Duurzaam Herstel gaat het om constructieve problemen die bij een nieuwe beving de kans op herhaalschade vergroten. Dit hoeft niet te betekenen dat een woning niet voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Komt een woning in aanmerking voor Duurzaam Herstel, dan controleren wij of de woning deel uitmaakt van de versterkingsopgave. Het IMG en de NCG maken nog verdere afspraken over hoe Duurzaam Herstel en versterking gezamenlijk kan worden opgepakt.