Verder naar inhoud
Regeling

Waardedaling

Eigenaren kunnen een eenmalige vergoeding krijgen als hun woning, bedrijfspand of ander zakelijk object minder waard is geworden doordat dit in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte objecten.

 

Vanaf 1 juli 2021 kon een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming (objecten) in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam. Deze aanvragen voor een eenmalige vergoeding voor waardedaling niet-woningen zijn inmiddels afgehandeld.

Welke mogelijkheden voor een vergoeding zijn er?

  • Voor de waardedaling van uw woning, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
  • Voor de waardedaling van uw bedrijfspand of ander zakelijke object zonder woonbestemming, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
  • Voor de waardedaling bij een gecombineerde functie van uw object voor wonen en werken, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
  • Een tegemoetkoming als u van de NAM een vergoeding kreeg voor waardedaling bij de verkoop van uw woning.
Boerderij met bloeiend koolzaaveld in het Groningse Huizinge.

Waar komt u voor?

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden voor het afhandelen van uw aanvraag voor een vergoeding voor waardedaling.

Mogelijkheden binnen de regeling

Huiseigenaren

Commercieel vastgoedeigenaren

Waardedaling woningen

U kunt een aanvraag doen als u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. De waardedaling van uw woning wordt via een rekenmethode bepaald.

Ondernemers

Agrariërs

Waardedaling niet-woningen

U kunt een aanvraag indienen als u (gedeeltelijk) eigenaar bent of was van een bedrijfspand of ander zakelijk object zonder woonbestemming. De waardedaling wordt berekend met een rekenmethode. Vanaf 7 mei 2024 openen wij de regeling stap voor stap. Als wij de regeling voor uw gemeente hebben geopend, kunt u een vergoeding voor waardedaling niet-woningen aanvragen.

Iedereen

Tegemoetkoming NAM

Heeft u van de NAM een vergoeding gekregen voor de waardedaling van uw verkochte woning tussen februari 2014 en juni 2020? Dan kunt u niet de reguliere waardedalingsvergoeding aanvragen. U kunt wel een tegemoetkoming aanvragen.

Verdiepende informatie over Waardedaling

Verdiepende informatie over Waardedaling

  • Wat is het waardedalingsgebied?
  • Wonen en werken gecombineerd
  • De methodes uitgelegd
  • Rekenmethodes voor waardedaling met rekenvoorbeelden
  • Vergoeding is eenmalig
Bekijk extra informatie