Verder naar inhoud

Waardedaling

Over deze regeling

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning of bedrijfspand minder waard is geworden doordat het pand in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor verkochte en voor onverkochte panden.

Zwarte kat achter het raam van een woning.

Wat houdt deze regeling in?

  • U vraagt een vergoeding aan voor het minder waard worden van uw woning, bedrijfspand of zakelijk object zonder woonbestemming.
  • Het IMG kijkt of u voldoet aan de voorwaarden en berekent voor u of er sprake is van waardedaling.

Bekijk de animatie over de waardedalingsregeling voor woningen in het Nederlands of Gronings.

 

Mogelijkheden binnen deze regeling

Waardedaling woningen

Was u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar van één of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld? Dan kan het zijn dat uw woning minder waard is geworden. Dit geldt zowel voor verkochte als voor onverkochte woningen. U kunt dan een aanvraag doen voor de regeling Waardedaling woningen.

Meer over Waardedaling woningen

Waardedaling niet-woningen

Omdat er naast woningen ook winkels, kantoren en andere zakelijke objecten zonder woonfunctie kunnen kampen met waardedaling, hebben wij een nieuwe regeling ontwikkeld. De regeling waardedaling niet-woningen is tot stand gekomen nadat een adviescommissie hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van ons. Het advies is inmiddels uitgewerkt en een rekenmethode is ontwikkeld.

Meer over Waardedaling niet-woningen

Tegemoetkoming NAM

Heeft u van de NAM een vergoeding voor de waardedaling van uw verkochte woning gekregen tussen februari 2014 en juni 2020? Dan is die vergoeding mogelijk lager dan wanneer u een aanvraag had gedaan bij ons. U kunt voor dat verschil een tegemoetkoming aanvragen.

Meer over Tegemoetkoming NAM

Extra informatie

Waardedaling niet-woningen - Objecten

Voor deze regeling gebruiken we de term “object”, omdat het niet alleen om een gebouw hoeft te gaan.

Meer over Waardedaling niet-woningen - Objecten

De vergoeding waardedaling is eenmalig

De Waardedalingsregeling leidt tot een schadevergoeding die 'finaal' is. Dat wil zeggen dat daarmee alle schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is afgehandeld. Dit geldt zowel voor de waardedaling zoals die op 1 januari 2021 was, als eventuele veranderingen in die waardedaling in de periode na die datum. De vergoeding voor de waardedaling is eenmalig en volledig.

Meer over De vergoeding waardedaling is eenmalig

Waardedaling woningen - De methode op hoofdlijnen

Het bepalen van de waardedaling van woningen door aardbevingen is niet eenvoudig. De uitdaging is dat bepaald moet worden hoe de koper van een woning de ligging in het aardbevingsgebied zou laten meewegen in de prijs die hij of zij bereid is voor een woning te betalen. Een taxateur zou hiervoor normaal gaan kijken hoeveel vergelijkbare woningen die niet in het aardbevingsgebied liggen, waard zijn. Het probleem is echter dat de meeste vergelijkbare woningen in de buurt zijn gelegen en dat die woningen natuurlijk ook in waarde zijn gedaald doordat ze in het aardbevingsgebied zijn gelegen. 

Meer over Waardedaling woningen - De methode op hoofdlijnen

Waardedaling woningen - Onderzoek naar de methodes

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld om waardedaling te kunnen berekenen. Een aantal van die methodes is ook wetenschappelijk verantwoord. Maar wat is nu de beste, meest wetenschappelijke en rechtvaardige manier om dat waardeverschil te bepalen? Om dit te bepalen, is een onafhankelijke, specialistische adviescommissie in het leven geroepen; de Adviescommissie waardedaling.

Meer over Waardedaling woningen - Onderzoek naar de methodes

Waardedaling woningen - Onderzoek naar de methodes: Afwegingen bij methode Invisor

De berekening van waardedaling van woningen door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld is bijzonder ingewikkeld. Het IMG is om deze reden door de Adviescommissie waardedaling geadviseerd over met welke van de beschikbare methodes de waardedaling het meest betrouwbaar kan worden bepaald. In deze adviezen kwam het onderzoek van het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten ruimschoots het beste uit de bus. Omdat meer recent ook een onderzoek beschikbaar is gekomen van het bureau Invisor, heeft het IMG ook over haar methode een advies gevraagd aan de Adviescommissie waardedaling. De methode van Invisor is evenwel niet bruikbaar gebleken, zodat het IMG ervoor heeft gekozen om de methode van Atlas voor gemeenten toe te gaan passen. In dit verhaal lichten we dat toe. Ook gaan we in op eventuele, toekomstige verandering van inzicht.

Meer over Waardedaling woningen - Onderzoek naar de methodes: Afwegingen bij methode Invisor

Waardedaling woningen - Keuze voor de methode

Om te kunnen besluiten over aanvragen tot vergoeding van waardedaling van woningen in Groningen is een methode nodig. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft daarbij bepaald dat het alleen gerechtvaardigd is om waardedaling van onverkochte woningen te vergoeden als de methode die daarvoor gehanteerd wordt redelijk en doelmatig is. Doelmatig betekent ook dat het vergoeden van de waardedaling uitvoerbaar moet blijven; dat is niet het geval indien dit zou betekenen dat tienduizenden woningen zouden moeten worden getaxeerd.

Meer over Waardedaling woningen - Keuze voor de methode

Waardedaling woningen - De omvang van het gebied bepalen

Een van de meest ingewikkelde vraagstukken om toe te lichten, is het bepalen van het waardedalingsgebied. Vooral de wijze waarop in de methode wordt gerekend met het percentage woningen dat in een postcodegebied erkende mijnbouwschade had. We gaan er daarom op deze plek nog wat dieper op in. In het besef dat het mogelijk niet voldoende zal zijn om dat louter met een tekst toe te lichten.

Meer over Waardedaling woningen - De omvang van het gebied bepalen

Waardedaling woningen - De verschillen binnen het gebied bepalen

Met een vergelijking van verkoopprijzen van woningen binnen en buiten Groningen is een gebied bepaald waar sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Uiteraard loopt de mate waarin de waardedaling is opgetreden ook binnen dit gebied sterk uiteen. De gebruikte methode moet geschikt zijn om te bepalen hoe groot de waardedaling per woning is. In de methode van Atlas voor gemeenten wordt hierbij aangeknoopt bij het aantal bevingen met een bepaalde sterkte, omdat die uiteindelijk lijken te bepalen hoe groot de waardedaling in de verschillende delen van het gebied zijn.

Meer over Waardedaling woningen - De verschillen binnen het gebied bepalen

Waardedaling woningen - WOZ als grondslag

Onderdeel van de gehanteerde methode is het gebruik van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 als grondslag voor de berekening.

Meer over Waardedaling woningen - WOZ als grondslag

Waardedaling woningen - Als een huis verkocht is

De Waardedalingsregeling gaat over woningen in Groningen en een klein deel van Drenthe (Aa en Hunze). Ongeveer negentig procent van die woningen is nog in bezit bij de eigenaren die de woning al op 16 augustus 2012 (de dag van de grote beving van Huizinge) hadden. In dat geval wordt de vergoeding berekend aan de hand van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021. De verwachting is dat voor de meeste van deze eigenaren de Waardedalingsregeling eenvoudig en snel tot schadevergoeding leidt. Er zijn echter uitzonderingen. Een van de meest voorkomende is de situatie waarin een huis verkocht is.

Meer over Waardedaling woningen - Als een huis verkocht is

Waardedaling woningen - De berekening doen

Het uitrekenen van de schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is bepaald niet eenvoudig. Daarom doen wij dat voor u.

Meer over Waardedaling woningen - De berekening doen

De vergoeding waardedaling is eenmalig

De Waardedalingsregeling leidt tot een schadevergoeding die 'finaal' is. Dat wil zeggen dat daarmee alle schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is afgehandeld. Dit geldt zowel voor de waardedaling zoals die op 1 januari 2021 was, als eventuele veranderingen in die waardedaling in de periode na die datum. De vergoeding voor de waardedaling is eenmalig en volledig.

Meer over De vergoeding waardedaling is eenmalig

Percentages waardedaling woningen

In het onderstaande overzicht staat per gemeente de postcodes weergegeven waar het IMG schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling vergoedt. Als uw postcode ertussen staat, kunt u vervolgens zien met welk percentage waardedaling wij rekenen. Het overzicht biedt een indicatie. Pas bij een besluit op een aanvraag is zeker of en hoeveel schadevergoeding wordt toegekend.

Meer over Percentages waardedaling woningen

Postcodes en percentages tegemoetkoming NAM

U ziet hier de huidige postcodes en de postcodes die op 1 januari 2023 zijn toegevoegd aan het waardedalingsgebied.

Meer over Postcodes en percentages tegemoetkoming NAM

Algemene vragen over waardedaling woningen en de procedure

Op deze pagina vindt u antwoord op vragen over wat waardedaling is, waarom er soms geen woningen in een overzicht staan, wanneer u een besluit kunt verwachten.

Meer over Algemene vragen over waardedaling woningen en de procedure

Vragen bij de procedure - Rekenen met de woningwaarde

De woningwaarde vormt een belangrijk onderdeel van de berekening van waardedaling van woningen. U wordt gevraagd tijdens de procedure die woningwaarde te controleren. Mogelijk heeft u daar vragen over. We hebben ze hier voor u onder elkaar gezet.

Meer over Vragen bij de procedure - Rekenen met de woningwaarde

Vragen bij de procedure - Bijzondere situaties bij waardedaling

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over bijvoorbeeld wie de aanvraag doet als de eigenaar is overleden, als er sprake is van meerdere panden op een perceel of als u al waardedaling heeft geclaimd bij de NAM.

Meer over Vragen bij de procedure - Bijzondere situaties bij waardedaling