Verder naar inhoud
Regeling

Schade aan gebouwen en objecten

Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering? Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld een aardbeving.

Waarvoor krijgt u een vergoeding?

 

 • Bij schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk.
 • Bij schade aan een gebouw, zoals een woning of loods. Of aan een object, zoals een oprit, brug of riolering.
 • Ook voor schade die daar het gevolg van is, zoals inkomstenderving of kapotte meubels.
 • Voor bijkomende kosten. Zoals kosten voor overnachten of schoonmaken.
 • Als uw aanvraag ervoor in aanmerking komt, kunt u kiezen voor:
  • Een vaste vergoeding van maximaal € 10.000
  • Herstel in plaats van geld
Een wapperende vlag van Groningen naast groene weilanden.

Waar komt u voor?

Maak hier een keuze.

Mogelijkheden binnen de regeling

Huiseigenaren

Maatwerk

Een deskundige beoordeelt de oorzaak van de schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. U krijgt dan geld of kiest ervoor dat een aannemer de schade voor u herstelt.

Huiseigenaren

Vaste vergoeding

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor een vaste vergoeding van maximaal € 10.000.

Huiseigenaren

Huurders

Bijkomende kosten

U kunt kosten maken vanwege de schademelding of door het schadeherstel.

Huiseigenaren

Agrariërs

Specials en pilots

Bent u gekozen om mee te doen aan de pilot Duurzaam herstel? Of heeft u een mestkelder?

Extra informatie over schade aan gebouwen en objecten

Extra informatie over schade aan gebouwen en objecten

 • toepassing wettelijk bewijsvermoeden
 • beoordelen van zettingsschade
 • actualisatie van het beoordelingskader
 • het calculatiemodel: hoe berekenen we de schade?
 • bevingen en trillingssterktes in Groningen, hoe zit dat?
Bekijk extra informatie

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is afgehandeld?

  Voor aanvragen in de maatwerkprocedure hebben we een beslistermijn van 15 maanden. In veel gevallen kunnen we ruim binnen de 15 maanden een besluit nemen.
  Op ons dashboard leest u wat op dit moment het gemiddeld aantal dagen is van aanvraag tot besluit.

  Voor aanvragen voor de vaste vergoeding hebben we een beslistermijn van 8 weken als u foto’s toevoegt, tot 16 weken als u een nulmeting krijgt.

 • Wat moet ik doen als ik nieuwe schade ontdek?

  Ontdekt u na het doen van uw aanvraag nieuwe schade? Dan kunt u tot aan de opname uw aanvraag aanvullen. Dit doet u door uw ingediende aanvraag te openen en aan te vullen waar nodig. Uw aanvraag staat onder lopende aanvragen.

  Als er al een schade-opname is geweest, kunt u een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen. Deze nemen we in behandeling als er een besluit is genomen op de eerste aanvraag.

  U kunt ook een nieuwe aanvraag doen als de eerste aanvraag nog in de bezwaarprocedure loopt. In de nieuwe aanvraag worden dan alleen de nieuwe of verergerde schades beoordeeld.

  Ontdekt u bij het herstel nog nieuwe schade, bijvoorbeeld na het weghalen van een kast? Dan kunt u ook een nieuwe schademelding doen voor deze schade.

 • Hoe doet een VvE een aanvraag tot schadevergoeding?

  Als u een schademelding wilt doen namens een VvE, logt u in Mijn dossier in met eHerkenning. Als u bent ingelogd, kiest u onder Schade gebouw voor ‘Schademelden voor de VvE’.

  Geen eHerkenning
  Heeft de VvE geen eHerkenning? Dan kan een bestuurder van de VvE een schademelding doen via DigiD. Daarbij moet hij aangeven dat het gaat om een aanvraag voor gemeenschappelijke ruimten.
  Is de bestuurder zelfstandig bevoegd? Dan is er geen machtiging nodig. Zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd? Dan moeten de overige bestuursleden de aanvrager machtigen.

  Geen KVK
  Heeft de VvE geen KVK? Dan sturen wij u een formulier. Alle eigenaren van het appartement moeten toestemming geven voor de schademelding. Dit doen ze door het formulier te ondertekenen.

 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.

 • Ik ben erfgenaam. Hoe werkt dat?

  Als u als erfgenaam in het Kadaster staat, kunt u gewoon een schademelding doen. Staat u in het kadaster niet als eigenaar? Dan moet u tijdens de aanvraag (een kopie van) de verklaring van erfrecht toevoegen. U kunt deze aanvragen bij de notaris. Als er geen verklaring van erfrecht is, is een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register nodig.

 • Ik ben niet de enige eigenaar. En nu?

  Is het gebouw of werk waarvoor u een aanvraag doet niet alleen van u? Maar is het bijvoorbeeld ook van uw partner of een andere mede-eigenaar?

  U kunt ervoor kiezen om de aanvraag ook namens uw mede-eigenaren te doen. In dat geval kunnen we de eventuele schadevergoeding volledig toekennen. Uw mede-eigenaren moeten wel toestemming geven dat u de aanvraag namens hen doet. Dit doen ze in hun eigen Mijn dossier via ‘Dit kunt u nu doen’.

  Als u de aanvraag niet namens uw mede-eigenaren doet, of uw mede-eigenaren geven daar geen toestemming voor, kennen wij een eventuele schadevergoeding niet volledig toe, maar alleen het deel waar u recht op heeft. 

 • Wat als ik in een gebied woon me indirecte effecten van diepe bodemdaling?

  U woont in een gebied waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken. Is er op uw adres nooit eerder schade gemeld? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor de vaste vergoeding. U hoeft in uw geval dus niet in het effectgebied van bevingen te wonen. U moet wel aan de andere voorwaarden voldoen die gelden voor de vaste vergoeding.

  Uw schade wordt dan vastgelegd met een nulmeting. Ontdekt u na de afhandeling via een vaste vergoeding weer nieuwe schade? Of is de schade erger geworden? Dan kunt u die schade opnieuw melden. Die handelen we dan voor u af via een maatwerkprocedure. Belangrijk is dan wel dat het gaat om zettings- of verzakkingsschade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

 • Hoe kan ik mijn aanvraag aanvullen?

  Wilt u uw lopende aanvraag aanvullen met gegevens, foto’s of documenten? Of wilt u iets wijzigen in uw aanvraag? Vul dan uw aanvraag aan in Mijn dossier. Op de pagina van uw aanvraag (onder lopende aanvragen) staat het blok Dossier aanvullen.

 • Ik ga mijn woning verkopen. Wat nu?

  Heeft u een aanvraag bij ons gedaan, maar verkoopt u de woning? Het is dan verstandig om afspraken hierover vast te leggen in de koopovereenkomst. Als u met de koper hebt afgesproken dat u de eventuele schadevergoeding ontvangt, kunnen wij de aanvraag met u afhandelen.

  Als u met de koper heeft afgesproken dat de koper de eventuele schadevergoeding ontvangt, dan kunt u de aanvraag overdragen op de koper.

  Heeft u nog geen aanvraag gedaan? Dan kan de nieuwe eigenaar zelf een aanvraag bij ons doen.