Verder naar inhoud
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Inwoners van de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland kunnen schade melden. Stap voor stap werken wij verder aan de uitvoering van onze nieuwe aanpak. Lees meer over onze
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Schade aan gebouwen en objecten

Over deze regeling

Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering? Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld een aardbeving.

Algemene informatie

 • U kiest tijdens de schademelding voor maatwerk. Of u had geen keuze had of uw melding is niet geschikt voor de vaste vergoeding.
 • U krijgt een zaakbegeleider die u tijdens de afhandeling begeleidt en waarbij u terecht kunt met uw vragen.

Wat houdt deze regeling in?

 • Er komt iemand bij u langs om de schade op de foto te zetten en gegevens vast te leggen.
 • Een onafhankelijke deskundige maakt een advies voor het IMG, in de vorm van een rapport.
 • U ontvangt het rapport en kunt hier op reageren.
 • U ontvangt een besluit. Is de schade erkend? Dan ontvangt u een vergoeding.

Mogelijkheden binnen deze regeling

Schade aan mestkelder

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw mestkelder. Een deskundige beoordeelt deze schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de kosten voor het afvoeren en opslaan van extra mest en mogelijk andere kosten te compenseren. Dit is dus anders dan bij een vergoeding op maat, waarbij u een bedrag krijgt om de schade te herstellen.

Meer over Schade aan mestkelder

Aanvullende gegevens

Voor het afhandelen van uw dossier hebben wij bepaalde gegevens nodig. Als deze gegevens bij ons ontbreken, ontvangt u daarover soms een brief of wij bellen u. U kunt uw gegevens aanvullen via het formulier Aanvullende Gegevens. U kunt dit formulier ook gebruiken om wijzigingen, zoals een ander rekeningnummer, aan ons door te geven.

Meer over Aanvullende gegevens

Veel gestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik nieuwe schade ontdek?

  Ontdekt u na het doen van uw aanvraag nieuwe schade? Dan kunt u tot aan de opname uw aanvraag aanvullen. Dit doet u door uw ingediende aanvraag te openen en aan te vullen waar nodig. Uw aanvraag staat onder lopende aanvragen.

  Als er al een schade-opname is geweest, kunt u een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen. Deze nemen we in behandeling als er een besluit is genomen op de eerste aanvraag.

  U kunt ook een nieuwe aanvraag doen als de eerste aanvraag nog in de bezwaarprocedure loopt. In de nieuwe aanvraag worden dan alleen de nieuwe of verergerde schades beoordeeld.

  Ontdekt u bij het herstel nog nieuwe schade, bijvoorbeeld na het weghalen van een kast? Dan kunt u ook een nieuwe schademelding doen voor deze schade.

 • Welke partijen leveren het IMG schadedeskundigen en wat is hun achtergrond?

  De 4 schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, NCP (NIVRE Calamiteiten & Projecten) en D.O.G.. CED is een van de grootste expertisebureaus van Nederland, werkzaam voor een groot deel van de Nederlandse verzekeraars. Ook is zij minderheidsaandeelhouder bij CVW waar CED de regie en co├Ârdinatie deed over de schade-expertise. 10BE bestaat uit een samenwerkingsverband van regionale, in Groningen werkende expertisebureaus die veel ervaring opdeden door advieswerk voor NAM en CVW. NCP staat voor stichting Nivre Calamiteiten en Projecten en is een gerenommeerde organisatie die onder andere expertisewerk doet bij rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede. D.O.G. staat voor De Olde Grieze en betreft een samenwerkingsverband van Groningse expertisebureaus onder wie W2N. W2N wordt ook door het IMG ingezet voor AOS-inspecties.