Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Over deze regeling

Heeft u als eigenaar schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een scheur in de vloer of een gebroken riolering? Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld of de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk. Bijvoorbeeld een aardbeving. Bent u huurder? Dan kunt u alleen een vergoeding aanvragen voor de gevolgen van de schademelding van de eigenaar.

Wat houdt deze regeling in?

 • Schade door mijnbouw wordt vergoed.
 • Schades die niet door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt, komen niet voor herstel of vergoeding in aanmerking.
 • Eerder beoordeelde schades komen niet voor vergoeding of herstel in aanmerking.
 • We hebben verschillende manieren van afhandelen.
 • Afhankelijk van of er (nieuwe) schade is en uw keuze kunt u een vergoeding in geld ontvangen, kunt u aan de slag met uw eigen aannemer, of ontzorgen wij u bij de herstelwerkzaamheden.

Herstel of vergoeding van schade door mijnbouw

Binnen de regeling Schade aan gebouwen en objecten, herstellen en vergoeden wij schade die redelijkerwijs door mijnbouwactiviteiten kan zijn veroorzaakt. Uitgangspunt voor onze schadeafhandeling is het herstellen van uw schade. Er zijn verschillende manieren om uw schade af te handelen. Welke manier het beste bij u past, is afhankelijk van uw schadesituatie en ook de keuze die u daarin maakt.

Schades die niet veroorzaakt of verergerd kunnen zijn door mijnbouwbouwactiviteiten, vergoeden we niet. Ook eerder beoordeelde schades komen niet voor vergoeding of herstel in aanmerking.

In het aanvraagformulier maakt u een keuze tussen:

 • Het aanvragen van een vaste vergoeding
 • Het starten van een herstel- of maatwerk traject

Kiest u voor een herstel- of maatwerktraject, dan kunt u op basis van de schade-opname en het adviesrapport een keuze maken tussen:

 • Herstel zonder dat daarbij naar de oorzaak van de schade wordt gekeken
 • Afhandeling op maat met onderzoek naar de oorzaak van de schade

In de volgende alinea vertellen wij meer over de verschillende manieren van afhandelen van schade.

Mogelijkheden binnen deze regeling

Herstel van schade

Uitgangspunt van onze nieuwe aanpak schade-afhandeling is het herstel van schade. U kunt herstellen met een eigen aannemer of met een aannemer via het IMG. In beide gevallen vergoeden wij de kosten voor het herstel van nieuwe schades die door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt tot een bedrag van maximaal 60.000 euro.

Meer over Herstel van schade

Schadevergoeding op maat

Bij nieuwe schades die veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, doet een deskundige verder onderzoek naar de oorzaak. Deze deskundige beoordeelt de oorzaak van de schade. U ontvangt alleen een vergoeding voor schade waarvan de deskundige niet kan uitsluiten dat de schade is ontstaan of verergerd door mijnbouw. Als de schade door mijnbouw kan zijn ontstaan, bepaalt de deskundige het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Er is in dit geval geen limiet op de hoogte van de vergoeding. Als schade door mijnbouw wordt vastgesteld, kunt u kiezen voor het ontvangen van een geldbedrag of herstel in natura. Wij zorgen dat een aannemer de schade voor u herstelt.

Meer over Schadevergoeding op maat

Aanvullende vaste vergoeding

Heeft u voor de schade aan uw woning of een ander gebouw een vergoeding ontvangen van de NAM, CVW, TCMG of het IMG? Dan kunt u vanaf eind 2024 dit bedrag laten aanvullen tot € 5.000 (kleine gebouwen) of € 10.000.

Meer over Aanvullende vaste vergoeding

Pilot: Duurzaam Herstel

Duurzaam Herstel is erop gericht om de kans op herhaalschade aan uw woning bij een nieuwe beving te verkleinen. Dit doen we door de constructie van uw woning te herstellen of te verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door maatregelen te treffen aan de dakconstructie of de fundering. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen.

Meer over Pilot: Duurzaam Herstel

Schade aan mestkelder

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw mestkelder. Een deskundige beoordeelt deze schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de kosten voor het afvoeren en opslaan van extra mest en mogelijk andere kosten te compenseren. Dit is dus anders dan bij een vergoeding op maat, waarbij u een bedrag krijgt om de schade te herstellen.

Meer over Schade aan mestkelder

Bezwaar maken

Wij gaan ervan uit dat we met elk besluit dat we nemen de aanvrager geven waar hij recht op heeft. En dat doen we op een objectieve en onafhankelijke manier, met onafhankelijke deskundigen die de schade beoordelen. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent met het besluit dat u heeft gekregen op uw aanvraag tot vergoeding. U kunt dan na het besluit bezwaar maken.

Meer over Bezwaar maken

Aanvullende gegevens

Voor het afhandelen van uw dossier hebben wij bepaalde gegevens nodig. Als deze gegevens bij ons ontbreken, ontvangt u daarover soms een brief of wij bellen u. U kunt uw gegevens aanvullen via het formulier Aanvullende Gegevens. U kunt dit formulier ook gebruiken om wijzigingen, zoals een ander rekeningnummer, aan ons door te geven.

Meer over Aanvullende gegevens

Veel gestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik nieuwe schade ontdek?

  Ontdekt u na het doen van uw aanvraag nieuwe schade? Dan kunt u tot aan de opname uw aanvraag aanvullen. Dit doet u door uw ingediende aanvraag te openen en aan te vullen waar nodig. Uw aanvraag staat onder lopende aanvragen.

  Als er al een schade-opname is geweest, kunt u een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen. Deze nemen we in behandeling als er een besluit is genomen op de eerste aanvraag.

  U kunt ook een nieuwe aanvraag doen als de eerste aanvraag nog in de bezwaarprocedure loopt. In de nieuwe aanvraag worden dan alleen de nieuwe of verergerde schades beoordeeld.

  Ontdekt u bij het herstel nog nieuwe schade, bijvoorbeeld na het weghalen van een kast? Dan kunt u ook een nieuwe schademelding doen voor deze schade.

 • Welke partijen leveren het IMG schadedeskundigen en wat is hun achtergrond?

  De 4 schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, NCP (NIVRE Calamiteiten & Projecten) en D.O.G.. CED is een van de grootste expertisebureaus van Nederland, werkzaam voor een groot deel van de Nederlandse verzekeraars. Ook is zij minderheidsaandeelhouder bij CVW waar CED de regie en coördinatie deed over de schade-expertise. 10BE bestaat uit een samenwerkingsverband van regionale, in Groningen werkende expertisebureaus die veel ervaring opdeden door advieswerk voor NAM en CVW. NCP staat voor stichting Nivre Calamiteiten en Projecten en is een gerenommeerde organisatie die onder andere expertisewerk doet bij rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede. D.O.G. staat voor De Olde Grieze en betreft een samenwerkingsverband van Groningse expertisebureaus onder wie W2N. W2N wordt ook door het IMG ingezet voor AOS-inspecties.