Mijn dossier

In Mijn dossier kunt u een vergoeding aanvragen, de afhandeling van uw aanvraag volgen of uw bestaande aanvragen aanvullen.
U gaat naar Mijn dossier door in te loggen met DigiD of eHerkenning. Kijk bij ‘Wat heb ik nodig om in te loggen’.

We gebruiken sinds 21 december 2020 een nieuw Mijn dossier. Daarin handelen we nu de meeste aanvragen af. In het oude Mijn schadedossier staat nog een gedeelte van de aanvragen van voor 21 december 2020.

Ga naar het nieuwe Mijn dossier voor:

  • Vergoeding waardedaling
  • Vergoeding immateriële schade (Zeerijp, Leermens en Eenum)
  • Schade melden; als u in aanmerking komt voor de vaste vergoeding ziet u deze keuze tijdens de schademelding
  • Lopende schademeldingen ingediend vanaf 21 december 2020,
    gesloten schademeldingen van vóór 21 december 2020 of
    bijkomende kosten die bij deze meldingen horen.

Beving Garrelsweer
Attentie! Heeft u een aanvraag voor de vaste vergoeding ingediend en staat uw object in het gebied rond Garrelsweer waar in de nacht van 16 november een beving heeft plaatsgevonden? Denkt u dat u door de beving meer schade heeft dan 5000 euro? En wilt u daarom toch liever kiezen voor de maatwerkprocedure, waarbij een deskundige de schade beoordeelt? Dan kunt u in Mijn dossier uw aanvraag voor de vaste vergoeding intrekken en kiezen voor de maatwerkprocedure. Zolang u het aanbod voor de vaste vergoeding niet heeft geaccepteerd, kunt u in Mijn dossier doorgeven dat u afziet van de vaste vergoeding.

Ga naar het oude Mijn schadedossier voor:

  • Lopende schademeldingen gedaan vóór 21 december 2020 – die nog niet zijn overgezet naar het nieuwe Mijn dossier.
  • Bijkomende kosten die bij deze meldingen horen.

Logt u in met DigiD? Vanaf 1 november 2021 moet u de DigiD app gebruiken, of uw inloggegevens met een sms-code. Kijk bij ‘Wat heb ik nodig om in te loggen’.

Inloggen met DigiD  Inloggen met eHerkenning 

 

Veelgestelde vragen over Mijn dossier

Staat er een bericht voor me klaar?

Bent u mede-eigenaar?

Wat heb ik nodig om in te loggen?

Zienswijze indienen?

Bezwaar?

Hoe kan ik iemand machtigen?