Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling niet-woningen

Omdat er naast woningen ook winkels, kantoren en andere zakelijke objecten zonder woonfunctie kunnen kampen met waardedaling, hebben wij een nieuwe regeling ontwikkeld. De regeling waardedaling niet-woningen is tot stand gekomen nadat een adviescommissie hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van ons. Het advies is inmiddels uitgewerkt en een rekenmethode is ontwikkeld.

Voor wie is deze regeling?

Was u op 16 augustus 2012 de eigenaar van een zakelijk pand zonder woonbestemming (object) in het waardedalingsgebied? Zoals bijvoorbeeld een kantoorpand, agrarisch bedrijf of winkelpand. Dan kan het zijn dat uw object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling. Op deze pagina leest u informatie over voor wie deze regeling is ontwikkeld.

Openstelling in fases

De regeling waardedaling niet-woningen zetten we stap voor stap open. Dit doen we stap voor stap om eigenaren van zakelijke objecten die een aanvraag doen goed te kunnen helpen en ook de benodigde aandacht te behouden voor de lopende aanvragen.

Lees hier meer uitleg over deze gefaseerde openstelling.

Op deze pagina kunt u zich aanmelden om automatisch bericht te ontvangen bij ontwikkelingen over deze regeling. Zodra deze regeling in uw gemeente wordt geopend, krijgt u daar dan bericht van. Dat geldt ook voor eventuele andere regelingen waarvan u graag op de hoogte gehouden wilt worden.

In gesprek met maatschappelijke organisaties en de agrarische sector

Wij hebben het advies besproken met de maatschappelijke organisaties en de agrarische sector. Ook is het met de staatssecretaris besproken vanwege de MKB-aanpak voor het aardbevingsgebied die door zijn ministerie wordt ontwikkeld. 

Winkelstraat met een pand waar een kapsalon in is gevestigd.

Voor wie is deze regeling?

Eigenaren van een bedrijfspand of ander zakelijke object zonder woonbestemming, kunnen een vergoeding aanvragen als hun object minder waard is geworden doordat het in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen.

Meer over Voor wie is deze regeling?

Quickscan voor waardedaling niet-woningen

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Vul dan de quickscan in. Binnen 3 minuten weet u of het wel of niet zinvol lijkt om een aanvraag in te dienen.

Meer over Quickscan voor waardedaling niet-woningen

Wanneer kunt u een aanvraag doen?

De regeling waardedaling niet-woningen zetten we stap voor stap open. Dit doen we stap voor stap om eigenaren van zakelijke objecten die een aanvraag doen goed te kunnen helpen en ook de benodigde aandacht te behouden voor de lopende aanvragen.

Meer over Wanneer kunt u een aanvraag doen?

Hoe berekent u de vergoeding voor waardedaling

Uw zakelijke object, zoals een kantoorpand, winkel of agrarisch bedrijf kan in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de regeling waardedaling niet-woningen. Het staat in het waardedalingsgebied en u bent of was (mede-)eigenaar op 16 augustus 2012. De hoogte voor de vergoeding voor waardedaling kunt u als volgt berekenen.

Meer over Hoe berekent u de vergoeding voor waardedaling

Wonen en werken gecombineerd

U heeft een gebouw of perceel waar wonen en werken is gecombineerd. Zoals een winkel met een woning erboven of een agrarisch bedrijf. Dan kunt u mogelijk een vergoeding ontvangen voor de waardedaling van het hele gebouw of perceel, of voor een deel ervan.

Meer over Wonen en werken gecombineerd

Nadat u de vergoeding hebt aangevraagd

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Meer over Nadat u de vergoeding hebt aangevraagd

Hoe werkt het

 • Stap 1

  De aanvraag

  • U doet voor uw eigendomsdeel een aanvraag.

  • Een andere mede-eigenaar doet zelf een aanvraag.

  • Aanvragen doet u met DigiD of eHerkenning in Mijn dossier.

  • Als uw bedrijf eigenaar is van het zakelijke object, logt u hier in met uw bedrijfsgegevens voor eHerkenning. Bent u als privé persoon de eigenaar van het object, dan logt u hier in met uw persoonlijke gegevens voor DigiD.
  • U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan.
 • Stap 2

  Tijdens de aanvraag

  • Veel gegevens zijn al voor u ingevuld.
  • U kunt deze gegevens aanpassen als iets niet klopt. Of u kunt zelf een object toevoegen als deze ontbreekt.
  • Als u gegevens aanpast of een object toevoegt, dan vragen wij aan u om documenten mee te sturen als bijlage.
  • Als u gegevens aanpast of een object toevoegt, kunnen wij nog geen bedrag tonen tijdens de aanvraag.
  • Als u de aanvraag doet en er zijn geen bijzonderheden of wijzigingen, dan ziet u een voorlopig bedrag. Dit bedrag is een schatting en kan nog veranderen.
  • Bij het indienen van de aanvraag geeft u aan hoe u bericht wilt ontvangen. Per post, via Mijn dossier of beide.
  • Zodra u de aanvraag indient, krijgt u voor ieder object een bevestigingsbrief met daarin een zaaknummer.
 • Stap 3

  Het besluit

  In de brief met het besluit ziet u of u een vergoeding voor waardedaling van uw object krijgt. Als u een vergoeding krijgt, staat hier ook het bedrag in.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Dat kan door binnen 6 weken na de datum op de besluitbrief via de bezwaarknop in "Mijn dossier" te klikken en daar uw bezwaar in te dienen of door een brief te sturen naar het IMG. 

 • Mijn bedrijf is in huis gevestigd (bijvoorbeeld in een kamer waar een kantoor van is gemaakt). Kan ik dan toch een vergoeding krijgen via deze regeling?

  Of uw zakelijke object in aanmerking komt, is mede afhankelijk van de WOZ Soort-Objectcode van uw object. U kunt de quickscan invullen om te zien of uw object en Soort-Objectcode voor een vergoeding in aanmerking komt. Als de Soort-Objectcode erop wijst dat uw object een zakelijke functie en woonfunctie heeft, vragen wij een externe deskundige om advies over de verhouding wonen/niet wonen. Als maar een klein deel van het object een niet-woning is, zal uw object als volledige woning gezien worden. U kunt dan een aanvraag indienen voor de regeling waardedaling woningen.

 • De bestemming van een pand is gewijzigd (van niet wonen naar wonen of andersom). Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

  We kijken naar de bestemming van het pand op het moment van verkoop. Als het pand niet verkocht is of als er een bestemmingswijziging is geweest, kijken we naar de peildatum 1 januari 2022. Wij controleren dan of er niet twee keer (dus onder beide regelingen voor waardedaling) een vergoeding wordt betaald voor hetzelfde pand.

 • Ik heb een garagebox die ik voor mijn bedrijf gebruik, kan ik daarvoor ook een waardedalingsvergoeding aanvragen?

  Dat hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste factor is dat u de eigenaar was op 16 augustus 2012.

  Een andere belangrijke factor is de WOZ waarde. Bezit u het object nog? Dan kijken wij naar de WOZ waarde op 1 januari 2022. Heeft u het object na 16 augustus 2012 verkocht? Dan kijken wij naar de WOZ-waarde van het jaar van de verkoop.

  • Is deze WOZ waarde lager dan € 50.000?
   Dan is er geen sprake van waardedaling.
  • Als deze WOZ waarde € 50.000 of hoger is, hangt het af van de WOZ Soort-Objectcode.
   • Een garage-unit op een industrieterrein komt dan bijvoorbeeld wel in aanmerking.
   • Een garagebox bij een woning komt hier niet voor in aanmerking.

  U kunt in het WOZ taxatieverslag zien welke WOZ Soort-Objectcode uw object heeft. Via de quickscan kunt u met deze code ook zien of uw object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.