Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling niet-woningen

Was u op 16 augustus 2012 de eigenaar van een zakelijk pand zonder woonbestemming (object) in het waardedalingsgebied? Zoals bijvoorbeeld een kantoorpand, agrarisch bedrijf of winkelpand. Dan kan het zijn dat uw object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.

Sinds 1 juli 2021 kon een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam. In de zomer van 2023 hebben wij het advies met een rekenmethode van de adviescommissie ontvangen. Wij zijn de regeling Waardedaling niet-woningen nu aan het ontwikkelen en wij zijn eind 2023 gestart met de afhandeling van deze aanvragen.

In de loop van 2024 wordt de regeling geopend voor nieuwe aanvragen in het waardedalingsgebied. Voor verkochte en niet-verkochte objecten. Zodra wij hier meer duidelijkheid over hebben, zullen wij dit op de website delen.

 

Details van de regeling

Omdat er naast woningen ook winkels, kantoren en andere objecten zonder woonfunctie kunnen kampen met een waardedaling, zijn wij een nieuwe regeling aan het ontwikkelen. De regeling waardedaling niet-woningen komt tot stand nadat een adviescommissie hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van het IMG. Het advies is inmiddels uitgewerkt en een rekenmethode is ontwikkeld.

Meer over Details van de regeling
  • -

    Nieuwe aanvragen

    In de loop van 2024 gaat de regeling open voor nieuwe aanvragen.