Verder naar inhoud

Alle regelingen

De bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg heeft allerlei soorten schade veroorzaakt. Bij het onafhankelijke IMG vraagt u daar vergoeding voor aan. Er zijn 3 grote regelingen. Daarnaast kunt u ook voor andere schade vergoeding aanvragen. Ook handelt het IMG meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie af.

Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Regeling

Iedereen

Onze regeling voor schade aan gebouwen en objecten verandert. Stap voor stap gaan wij over naar onze nieuwe werkwijze. Hier leest u meer over onze nieuwe werkwijze en waar wij op dit moment aan werken.


Schade aan gebouwen en objecten

Regeling

Iedereen

Huurder

Huiseigenaar

Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering. Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld een aardbeving.


Immateriële schadevergoeding

Regeling

Iedereen

Kinderen en jongeren t/m 17

Volwassenen

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Soms zijn de gevolgen van de aardbevingen zo groot, dat u mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding van immateriële schade. Dat is een vergoeding voor ernstig leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Er zijn twee regelingen voor immateriële schade: een regeling voor volwassenen én een regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.


Waardedaling

Regeling

Iedereen

Huiseigenaar

Agrariër

Ondernemer

Eigenaren kunnen een eenmalige vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.