Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Regeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Deze vergoeding is er voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar en wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal de ouders). Want we weten dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin.

Wie kan een aanvraag indienen?

De vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kan worden aangevraagd door één van de van het kind. Als er twee wettelijk vertegenwoordigers zijn raden we u aan om met de andere wettelijk vertegenwoordiger te bespreken wie de aanvraag voor het kind doet. Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt van ons alle brieven en informatie over de aanvraag.

Als uw kind 18 jaar of ouder is kan uw kind zelf een vergoeding aanvragen via de regeling voor volwassenen.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Om de aanvraag te kunnen doen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind, maar hoeft u niet per se zelf een vergoeding voor immateriële schade te hebben ontvangen. Het is belangrijk dat minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding heeft ontvangen voor immateriële schade.

Heeft u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) onlangs een vergoeding voor uzelf aangevraagd? Wacht dan met het indienen van een aanvraag voor uw kind(eren) tot u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) een besluit van ons heeft ontvangen. Omdat de vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar en wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) is het belangrijk dat u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) een besluit heeft ontvangen voordat u een aanvraag voor uw kind doet.

In het belang van het kind is het wel aan te raden om onderling te bespreken wie de aanvraag doet. En ook om de andere wettelijke vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over de aanvraag. Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt alle brieven en informatie over de aanvraag.

Automatisch aanvullen

Als uw kind recht heeft op een hogere vergoeding omdat één van de wettelijk vertegenwoordigers een hogere vergoeding heeft ontvangen, dan vullen wij dit automatisch aan. U hoeft hiervoor niets te doen. Degene die de vergoeding voor het kind heeft aangevraagd, krijgt vanzelf bericht van ons. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie hierover.

Hoogte van de vergoeding

Om de hoogte van de vergoeding voor het kind te bepalen, kijken we naar de hoogte van de vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Als beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding hebben gekregen gaan we uit van het hoogste bedrag dat één van de wettelijk vertegenwoordigers heeft ontvangen.

Als u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) recht heeft op een hogere vergoeding en u heeft eerder al een aanvraag voor uw kind ingediend, dan heeft uw kind doorgaans ook recht op een hogere vergoeding. U hoeft hiervoor geen vervolgaanvraag voor uw kind in te dienen, dit vullen wij automatisch aan. Degene die de vergoeding voor het kind heeft aangevraagd, krijgt vanzelf bericht van ons.

Als uw kind 18 jaar of ouder is kan uw kind zelf een vergoeding aanvragen via de regeling voor volwassenen.

Quickscan

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag voor uw kind in te dienen? Vul dan de quickscan in. Binnen 1 minuut weet u of het zinvol lijkt om een aanvraag in te dienen.

Vul de quickscan in

  • Als ik via een andere instantie een vergoeding voor immateriële schade heb ontvangen, kan ik dan voor mijn kind een vergoeding bij het IMG aanvragen?

    Ja dat kan. Daarvoor moet u wel in het aanvraagportaal aangeven dat u via een andere instantie (bijvoorbeeld via de NAM of via de rechter) een vergoeding heeft ontvangen, omdat die bij ons dan niet bekend is. We vragen hier dan ook om een bewijsdocument bij te voegen.

  • Waarom ontvangen wettelijk vertegenwoordigers informatie over de aanvraag per kind en niet voor alle kinderen in het gezin tegelijkertijd?

    Dat komt omdat we iedere aanvraag apart behandelen. Het gaat immers om een hoogstpersoonlijk recht (immateriële schade). Bovendien is het dan ook (vanuit privacy-perspectief) makkelijker om de informatie te delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger of het kind zelf. De wettelijk vertegenwoordigers van de kinderen voor wie de aanvraag wordt gedaan kunnen immers van elkaar verschillen (bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen).