Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Versterking of sloop/nieuwbouw

Heeft u te maken (gehad) met versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning of verwacht u hier in de toekomst mee te maken te krijgen? Dan kan dit invloed hebben op uw vergoeding voor immateriële schade.

Wanneer uw woning door de NCG (of een andere bevoegde instantie) als onveilig wordt beoordeeld en deze moet worden versterkt of gesloopt en opnieuw gebouwd, dan heeft u recht op de hoogste immateriële schadevergoeding van €5.000. 

Wanneer is er sprake van versterking?

Er is sprake van versterking als uw woning door de NCG (of een andere bevoegde instantie) als onveilig is beoordeeld en in opdracht van de NCG (of een andere bevoegde instantie) versterkt moet worden. Let op: onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de NCG is niet hetzelfde als versterking. Er wordt eerst door de NCG gekeken in hoeverre de woning veilig is. Daarna wordt beoordeeld of versterking of misschien zelfs sloop/nieuwbouw nodig is. Om te beoordelen of er sprake is van versterken of sloop/nieuwbouw gebruiken wij de gegevens die wij van de NCG ontvangen.

Op de website van NCG vindt u meer informatie over het versterkingstraject.

Immateriële schadevergoeding aanvragen

We onderscheiden hierbij twee verschillende situaties:

 • U doet een eerste aanvraag voor immateriële schade en er is sprake (geweest) van versterking of sloop/nieuwbouw;
 • U heeft al een aanvraag gedaan voor immateriële schade, waarbij op dat moment nog geen sprake was van versterking of sloop/nieuwbouw

Eerste aanvraag

Als op het moment dat u de aanvraag voor immateriële schade doet al bekend is dat uw woning is of wordt versterkt, dan kunt dit aangeven in uw aanvraag. We beoordelen uw aanvraag en controleren de gegevens die we van de NCG ontvangen over de te versterken woning. Dit nemen we dan gelijk mee in ons besluit op uw aanvraag. Als alle gegevens kloppen, ontvangt u de hoogste vergoeding van €5.000.

Als u verwacht dat u in de toekomst mogelijk te maken krijgt met versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning, dan kunt u dit ook aangeven bij uw aanvraag. We beoordelen uw aanvraag dan op basis van de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven en bij ons op dat moment bekend zijn. Blijkt later uit de gegevens van de NCG dat uw woning wordt versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd, dan ontvangt u automatisch een aanvulling tot het maximale bedrag van €5.000. Lees hieronder meer over automatisch aanvullen van vergoedingen immateriële schade.

Later sprake van versterking of sloop/nieuwbouw

Heeft u al een aanvraag voor immateriële schade gedaan en blijkt pas later dat er voor uw woning sprake is van versterking of sloop/nieuwbouw? Dan heeft u recht op de maximale vergoeding van €5.000. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. Ook in deze situatie geldt dat u automatisch een aanvulling tot het hoogste bedrag van €5.000 ontvangt.

Wilt u niet wachten tot uw vergoeding automatisch wordt aangevuld? Onder bepaalde voorwaarden kunt u in het najaar van 2024 zelf ook een vervolgaanvraag doen. Hoe deze voorwaarden eruit zien, is op dit moment nog niet bekend.

Let op: In beide situaties geldt:

 • Als u eerder al de maximale vergoeding van €5.000 heeft ontvangen, dan wordt de vergoeding niet verder aangevuld. Binnen de regeling immateriële schade keren we maximaal €5.000 uit, tenzij er in uitzonderlijke situaties sprake is van maatwerk;
 • Er is sprake van versterking of sloop/nieuwbouw als u hierover een besluit heeft ontvangen van de NCG (of een andere bevoegde instantie);
 • Als u eerder een besluit tot versterking of sloop/nieuwbouw heeft gekregen, maar uw woning is later toch op norm verklaard, dan heeft u toch recht op de maximale vergoeding van €5.000.

Vergoeding voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

De vergoeding van kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zijn dit de ouders). Doet u een eerste aanvraag voor immateriële schade? Wacht dan met het aanvragen van een vergoeding voor uw kind(eren) tot u een besluit op uw eigen aanvraag heeft ontvangen.

Ook de vergoedingen van kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden doorgaans gelijkgetrokken met die van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Dit betekent dat als u een (aanvullende) maximale vergoeding krijgt omdat er sprake is van versterking of sloop/nieuwbouw, uw kind ook recht heeft op deze maximale vergoeding. Eén van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind kan via Mijn dossier een aanvraag voor het kind indienen. Meer informatie over de regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar vindt u hier.

Als u al eerder een aanvraag heeft gedaan voor uw kind en u krijgt later toch een aanvullende vergoeding, dan vullen we de vergoeding van uw kind automatisch aan.

Automatisch aanvullen

Om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken gaan we in een aantal situaties vergoedingen automatisch aanvullen. Aanvragers die na het indienen van de eerste aanvraag te maken krijgen met versterking of sloop/nieuwbouw, ontvangen automatisch een aanvulling van ons. Dit geldt ook voor aanvragers die recht hebben op een hogere vergoeding omdat binnen het huishouden een hogere vergoeding is toegekend. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Ook de vergoedingen van kinderen en jongeren tot en met 17 jaar worden automatisch aangevuld als de wettelijk vertegenwoordiger(s) recht hebben op een hogere vergoeding.

In september 2024 starten we met het automatisch aanvullen van de vergoedingen voor volwassenen. Daarna zullen we ongeveer elke drie maanden vergoedingen aanvullen, waarbij we afwisselen tussen de regeling voor volwassenen en de regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Dat betekent dat de vergoedingen voor volwassenen en kinderen en jongeren tot en met 17 jaar twee keer per kalenderjaar worden aangevuld. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen hierover vanzelf bericht.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen over de immateriële schaderegeling? Op onze website vindt u meer informatie over de regeling, hoe het aanvragen van een vergoeding werkt en hoe wij de aanvraag beoordelen. U kunt ook contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Meer informatie over het versterkingstraject vindt u op de website van NCG. Heeft u vragen over dit traject of twijfelt of uw woning door NCG als onveilig is beoordeeld? Neem dan contact op met NCG.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb een brief van de NCG ontvangen, dat mijn huis mogelijk versterkt gaat worden. Kan ik al wel een aanvraag immateriële schade doen?

  Om versterking of sloop/nieuwbouw te laten meetellen bij uw aanvraag voor immateriële schade moet u een besluit hebben ontvangen van de NCG waarin staat dat uw woning wordt versterkt of gesloopt. Ook zonder dit besluit kunt u een aanvraag doen, maar dan wordt de (mogelijke) versterking of sloop/nieuwbouw niet meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag. Als later blijkt dat er een definitief besluit tot versterking of sloop/nieuwbouw is, dan krijgen we deze gegevens door van de NCG. Op basis van de nieuwe gegevens nemen we een opnieuw een beslissing.

 • Wanneer is er sprake van versterking of sloop/nieuwbouw?

  Er is sprake van versterking als uw woning door de NCG (of een andere daarvoor bevoegde instantie) als onveilig is beoordeeld en in opdracht van de NCG (of een andere bevoegde instantie) versterkt moet worden. U hoeft hiervoor zelf in eerste instantie geen gegevens aan te leveren. Houd er wel rekening mee dat onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de NCG niet hetzelfde is als versterking. Er wordt eerst door de NCG gekeken in hoeverre de woning veilig is en daarna wordt beoordeeld of er versterking nodig is. Om te beoordelen of er sprake is van versterken of sloop/nieuwbouw gebruiken wij de gegevens die wij van de NCG ontvangen.

 • Wat kan ik doen als mijn situatie verandert en mijn woning later wel voor versterking in aanmerking komt voor versterking of sloop/nieuwbouw?

  Als uw situatie in de toekomst verandert, bijvoorbeeld omdat uw woning later wel in aanmerking komt voor sloop/nieuwbouw of versterkingsmaatregelen dan hebt u mogelijk wel recht op een (hogere) vergoeding. De gegevens over deze versterking of sloop/nieuwbouw ontvangen we van de NCG. Als u recht heeft op een (hogere) vergoeding voor immateriële schade dan gaan we dit vanaf september 2024 automatisch aanvullen.

 • De gegevens die jullie van de NCG hebben ontvangen zijn onjuist. Kan ik alsnog aanspraak maken op een (hogere) vergoeding?

  We raden u aan contact op te nemen met ons Serviceloket. U kunt ons Serviceloket bellen op 0800 - 4444 111 van maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

 • Kom ik ook in aanmerking voor een (aanvullende) vergoeding als mijn woning eerder onveilig is verklaard en ik een herbeoordeling heb aangevraagd?

  Als uw woning eerder als onveilig is beoordeeld, maar later heeft u een besluit gekregen dat uw woning niet versterkt hoeft te worden of gesloopt/herbouwd, dan heeft u mogelijk toch recht op de hoogste vergoeding van €5.000.