Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Beoordeling van uw aanvraag

Als u de aanvraag heeft ingediend gaan we deze beoordelen. De aanvraag wordt per persoon beoordeeld en ook de eventuele vergoeding wordt per persoon vastgesteld.

Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we bij de regeling voor volwassenen vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

De vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zij dit de ouders).

Beoordeling aanvraag volwassenen

Als u de aanvraag heeft ingediend gaan we deze beoordelen. Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

Meer over Beoordeling aanvraag volwassenen

Beoordeling aanvraag kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Zodra u een aanvraag voor uw kind heeft ingediend gaan wij deze aanvraag beoordelen. We kijken of minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen. Als beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding hebben ontvangen gaan we uit van de hoogste vergoeding voor het vaststellen van de vergoeding voor het kind.

Meer over Beoordeling aanvraag kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Bouwstenen

Met de gegevens van de 4 bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt.

Meer over Bouwstenen