Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Voor wie is het?

Er zijn twee regelingen voor immateriële schade. Een regeling voor volwassenen en een regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

In het kort

Regeling voor volwassenen

 • De regeling voor immateriële schade is verruimd. Nieuwe aanvragen worden nu direct beoordeeld op basis van de nieuwe, verruimde regels.
 • In het najaar is het mogelijk om een vervolgaanvraag in te dienen als er sprake is van nieuwe omstandigheden (bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan door nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend).
 • U kunt een aanvraag bij ons indienen als u geen vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen van een andere instantie zoals de NAM.
 • Meer informatie over de invloed van versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning op de immateriële schadevergoeding vindt u op deze pagina.

Regeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

 • De vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal de ouders).
 • Alleen wettelijk vertegenwoordigers kunnen een aanvraag voor een kind jonger dan 18 jaar indienen;
 • Eén van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind heeft zelf al een vergoeding voor immateriële schade ontvangen;
 • Op het moment van het indienen van de aanvraag is het kind jonger dan 18 jaar.
 • Jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zelf een vergoeding aanvragen via de regeling voor volwassenen.
 • Voor kinderen en jongeren is er een speciale pagina waar ze meer informatie vinden over de regeling. Ze kunnen op deze pagina ook een animatie bekijken die uitleg geeft over deze regeling. 
 • Als uw kind recht heeft op een (hogere) vergoeding omdat één van de wettelijk vertegenwoordigers een hogere vergoeding heeft ontvangen, dan vullen wij dit automatisch aan. U hoeft niets te doen. Degene die de vergoeding voor het kind heeft aangevraagd, krijgt vanzelf bericht van ons.

Regeling voor volwassenen

De immateriële schadevergoeding voor volwassenen is een vergoeding voor ernstig leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Een vergoeding kan nooit het leed (volledig) wegnemen, maar hiermee proberen we wel uitdrukking te geven aan de erkenning van dat leed.

Meer over Regeling voor volwassenen

Regeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Deze vergoeding is er voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar en wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal de ouders). Want we weten dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin.

Meer over Regeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Speciaal voor kinderen

Heb je stress en angst gehad door de aardbevingen? Dan kan één van je ouders misschien voor jou een aanvraag bij ons doen voor een vergoeding. Deze vergoeding noemen we immateriële schadevergoeding. Wij beoordelen of mensen een vergoeding krijgen voor gevolgen door de aardbevingen. Een vergoeding is een geldbedrag dat jij van ons krijgt.

Meer over Speciaal voor kinderen