Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Aanvragen voor volwassenen

Wilt u een vergoeding voor immateriële schade aanvragen? Bekijk dan hieronder alvast wat u nodig heeft en welke stappen u doorloopt bij een aanvraag.

Quickscan

Voor u start met het invullen van de aanvraag raden wij u aan om de quickscan in te vullen. Met deze quickscan ziet u snel of het voor u zinvol lijkt om een aanvraag te doen. Ook ziet u welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag voor immateriële schade.

Vul de quickscan in

Hoe werkt het?

Bekijk de video als u wilt weten wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe de regeling werkt. Of bekijk hieronder welke stappen u doorloopt bij het doen van een aanvraag.

 • Stap 1

  Aanvraag starten

  Om een aanvraag voor een vergoeding voor immateriële schade te starten logt u in op Mijn Dossier. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Lukt dat niet? Dan kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via telefoonnummer 0800 - 4444 111 (bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur). Of u kunt iemand in uw omgeving vragen om u te helpen bij de aanvraag.

 • Stap 2

  De aanvraag

  De aanvraag bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit vier onderwerpen die we bouwstenen noemen. Het tweede deel is een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, met een aantal gesloten vragen. In het derde deel bekijken we of we de beoordeling moeten bijstellen op basis van de verruimde regels voor immateriële schade.

  Het invullen van een aanvraag duurt ongeveer 30 minuten. We hebben al zoveel mogelijk gegevens voor u ingevuld. Deze gegevens kunt u controleren en eventueel aanpassen. U heeft ongeveer 15 minuten nodig om de vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse) in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst is niet verplicht. U kunt in de aanvraag aangeven of u deze wel of niet wilt invullen.

  Deel 1: de feitelijke gegevens over uw situatie (bouwstenen)

  Controleer of de gegevens over uw adres, de veiligheid, de omvang van de schade en de doorlooptijd van de afhandeling kloppen. Pas en/of vul deze aan als dat nodig is. Voeg eventueel bewijsstukken toe. Dat is soms nodig als u gegevens heeft aangepast. Dit deel van de aanvraag bepaalt in grote mate of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

  Meer informatie over bouwstenen

  Deel 2: de vragenlijst

  Door deze vragenlijst in te vullen geeft u aan hoe u de gevolgen van de aardbevingen heeft ervaren. De vragenlijst bestaat uit negen gesloten vragen, die gaan over deze drie onderwerpen:

  • Hoe het met u persoonlijk gaat, bijvoorbeeld of u veel piekert of slecht slaapt.
  • De manier waarop u omgaat met ingrijpende gebeurtenissen en de invloed daarvan op uw dagelijks leven, bijvoorbeeld het werk en hobby’s.
  • De invloed van de bevingen op uw sociale contacten, zoals dat met familieleden, vrienden en buren.

  Het is niet verplicht om de vragenlijst in te vullen, maar we raden u wel aan om de vragenlijst in te vullen. Deze telt bij de beoordeling minder zwaar mee, maar kan de hoogte van een eventuele vergoeding wel positief beïnvloeden.

  Deel 3: Verruimde regels voor immateriële schade

  In het derde deel bekijken we of we de beoordeling moeten bijstellen op basis van de verruimde regels voor immateriële schade. Voor deel 3 hoeft u zelf niets te doen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de invloed van versterking of sloop/nieuwbouw van uw woning op de immateriële schadevergoeding.

  Aanvraag indienen

  U hoeft uw aanvraag niet direct in te dienen. U kunt op elk moment uw gegevens opslaan en stoppen. Als u vervolgens opnieuw inlogt, kunt u verdergaan waar u gebleven was.

 • Stap 3

  Besluit

  Op basis van alle gegevens gaan wij aan de slag met de beoordeling van uw aanvraag. Wij beoordelen alle gegevens en waar nodig vragen we om aanvullende informatie. Onze beslissing leest u in een brief. Daarin leggen we ook uit hoe we tot onze beslissing zijn gekomen. Hiermee is het primaire proces afgehandeld.

 • Stap 4

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. Dat kan via Mijn Dossier of per post. Dit moet binnen zes weken nadat u het besluit ontvangt. In de besluitbrief, staat hoe u bezwaar maakt.

Hoe gaan wij om met uw informatie?

We begrijpen dat deze aanvraag heel persoonlijk is. Vanzelfsprekend nemen wij passende maatregelen bij het opslaan en gebruiken van uw gegevens. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, op welke grond(en) uw persoonsgegevens worden verwerkt en over uw rechten. Uw persoonsgegevens zijn altijd beveiligd en worden niet langer bewaard dan nodig.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de regeling of hulp nodig bij het doen van een aanvraag? Neem contact met ons op 0800 4444 111. Dat kan van maandag tot en met zaterdag, van 8.00 tot 17.30 uur.

 • Hoe werkt de aanvraag als ik zowel huurder als eigenaar ben geweest?

  Wij hebben de adressen waar u heeft gewoond vanaf 16 augustus 2012 al voor u ingevuld. Per adres staat daarbij of u eigenaar was of niet. Huurt u een woning? Dan hebben wij ingevuld dat u geen eigenaar bent/was. Als deze informatie niet klopt, dan kunt u dit aanpassen. U kunt straks in de aanvraag per woning aangeven of u eigenaar was of dat u de woning huurt of huurde.

 • Wat kan ik doen als ik een document moet toevoegen dat ik niet heb?

  Soms gebeurt het dat er informatie ontbreekt of niet klopt. U kunt dan zelf deze gegevens toevoegen of verbeteren. In sommige situaties vragen we u om een document toe te voegen. Bijvoorbeeld een document over een schadevergoeding aan uw woning. Of een document over een acuut onveilige situatie (AOS).

  Mogelijk heeft u dat document niet. U kunt dan ons Serviceloket bellen op 0800 4444 111 (gratis nummer). Zij helpen u hier dan bij.

 • Wanneer is er sprake van sloop/nieuwbouw?

  Er is sprake van versterking als uw woning door de NCG (of een andere instantie) als onveilig is beoordeeld en in opdracht van de NCG (of een andere instantie) versterkt moet worden. U hoeft hiervoor zelf in eerste instantie geen gegevens aan te leveren. Houd er wel rekening mee dat onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de NCG niet hetzelfde is als versterking. Er wordt eerst door de NCG gekeken in hoeverre de woning veilig is en daarna wordt beoordeeld of er versterking nodig is. Om te beoordelen of er sprake is van versterken of sloop/nieuwbouw gebruiken wij de gegevens die wij van de NCG ontvangen.

  Als u niet bent meegenomen in de herstelronde maar uw woning later wel in aanmerking komt voor sloop/nieuwbouw of versterking, dan heeft u mogelijk recht op een (hogere) vergoeding. Wanneer en op welke manier u hier aanspraak op kunt maken is op dit moment nog niet bekend. We onderzoeken op dit moment op welke manier wij dit mogelijk kunnen maken. Zodra dit duidelijk is zullen wij hierover communiceren op onze website.

  Als uw woning in eerste instantie onveilig is verklaard, gaan we daarvan uit bij de herbeoordeling.