Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Over deze regeling

Veel mensen ervaren leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Soms zijn de gevolgen zo groot, dat een vergoeding aangevraagd kan worden voor dit leed en verdriet.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van persoonlijk leed of verdriet. De vergoeding voor immateriële schade is bedoeld om dit leed en verdriet te verzachten en hiervoor erkenning te bieden.

Voor wie is deze vergoeding?

Deze vergoeding is bedoeld voor inwoners van het aardbevingsgebied die persoonlijk leed en verdriet hebben ervaren door de gevolgen van de gaswinning.

Er zijn twee regelingen. Een regeling voor volwassenen en een regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. De vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kan worden aangevraagd door de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind (meestal zijn dit de ouders). 

Verruiming

Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immateriële schade hebben verruimd. De verruiming houdt in dat vergoedingen binnen huishoudens gelijk worden getrokken. Groningers die te maken hebben met versterkingsmaatregelen of sloop/nieuwbouw krijgen voortaan de hoogste vergoeding toegekend. De aanpassingen aan de regeling zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. Daardoor was het tijdelijk niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Inmiddels zijn de aanpassingen doorgevoerd en is het weer mogelijk een eerste aanvraag voor immateriële schade te doen. Deze beoordelen we direct volgens de verruimde regels. Ook werken we op dit moment aan het mogelijk maken van vervolgaanvragen. Dit geldt vooral voor aanvragers die eerder een besluit hebben ontvangen over immateriële schade en bij wie nu sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan als gevolg van nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend. We verwachten dat u later dit jaar een vervolgaanvraag kunt indienen.

Automatisch aanvullen

Om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken gaan we in een aantal situaties vergoedingen automatisch aanvullen. De vergoeding van aanvragers die na het indienen van de eerste aanvraag te maken krijgen met versterking of sloop/nieuwbouw, wordt automatisch door ons aangevuld. Dit geldt ook voor aanvragers die recht hebben op een hogere vergoeding omdat een lid van het huishouden een hogere vergoeding heeft ontvangen.

Omdat de vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid van de hoogste vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger(s) wordt deze vergoeding ook automatisch aangevuld. De eerste aanvulling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar vindt plaats op 23 mei. 

In september starten we met het automatisch aanvullen van de vergoedingen voor volwassenen. Daarna zullen we ongeveer elke drie maanden vergoedingen aanvullen, waarbij we afwisselen tussen de regeling voor volwassenen en de regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Dat betekent dat de vergoedingen voor volwassenen en kinderen en jongeren tot en met 17 jaar twee keer per kalenderjaar worden aangevuld. Degenen die in aanmerking komen, krijgen hierover bericht. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie hierover.

Vervolgaanvragen

In het najaar kunnen volwassenen een vervolgaanvraag indienen als er sprake is van nieuwe omstandigheden (bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan door nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend). We beoordelen dan of iemand alsnog recht heeft op een (aanvullende) vergoeding voor immateriële schade.

Het is niet mogelijk om een vervolgaanvraag voor uw kind in te dienen. Als kinderen en jongeren tot en met 17 jaar recht hebben op een hogere vergoeding omdat de wettelijk vertegenwoordiger een hogere vergoeding heeft ontvangen dan vullen wij dit automatisch aan. Degenen die in aanmerking komen, krijgen hierover bericht.

 

Voor wie is het?

Er zijn twee regelingen voor immateriële schade. Een regeling voor volwassenen en een regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Meer over Voor wie is het?

Quickscan

Wilt u weten of het zinvol lijkt om een aanvraag voor uzelf of uw kind in te dienen? Doet u dan de eerst de quickscan voordat u een aanvraag gaat doen.

Meer over Quickscan

Vergoeding aanvragen

Wilt u een vergoeding voor immateriële schade aanvragen? De aanvraag voor een vergoeding voor volwassenen werkt anders dan de aanvraag voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Meer over Vergoeding aanvragen

Beoordeling van uw aanvraag

Als u de aanvraag heeft ingediend, wordt deze per persoon beoordeeld. Ook wordt de eventuele vergoeding per persoon vastgesteld.

Meer over Beoordeling van uw aanvraag

Bezwaar maken

Lees deze pagina goed door als u bezwaar wilt maken tegen ons besluit over immateriële schade. U leest hier hoe de bezwaarprocedure werkt bij deze regeling. Ook geven we informatie over veel voorkomende vragen over de bezwaarprocedure.

Meer over Bezwaar maken

Extra informatie

Ontstaan van de regeling

De geschiedenis van de gaswinning in het Groningenveld en de impact daarvan op de leefomgeving van Groningers en Drenten is decennia oud. Het voert te ver deze hier uitgebreid te beschrijven. Het leed dat de bodembeweging door gaswinning veroorzaakte is in elk geval al langere tijd onderwerp van debat en procedures. Dat heeft geleid tot een smartengeldregeling bij het IMG.

Meer over Ontstaan van de regeling

Adviezen en uitspraken

Wilt u meer achtergrondinformatie en documenten over immateriële schade inzien?

Meer over Adviezen en uitspraken

Toelichting op immateriële schade in Nederland voor Groningen

Hieronder beschrijven we het onderzoek dat we hebben gedaan om te komen tot een regeling voor vergoeding van immateriële schade voor Groningen.

Meer over Toelichting op immateriële schade in Nederland voor Groningen

IMS aanvragen via IMG of DeHaan Advocaten

Sommige mensen zijn aangesloten bij DeHaan Advocaten om een vergoeding voor immateriële schade te ontvangen van de NAM. DeHaan Advocaten heeft aangekondigd dat iedereen rond de zomer een persoonlijk voorstel kan verwachten.

Meer over IMS aanvragen via IMG of DeHaan Advocaten