Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Over deze regeling

Aardbevingen kunnen schade veroorzaken aan woningen. Soms moet een woning versterkt of zelfs gesloopt en opnieuw gebouwd worden. In dergelijke situaties zijn de gevolgen van de aardbevingen zo groot, dat mogelijk sprake is van een persoonsaantasting en een vergoeding voor immateriële schade kan worden gegeven.

Een map van Instituut Mijnbouwschade Groningen ligt op een tuinbank met ernaast een plantenbak waarin een klein standbeeldje neerkijkt op de map.

Algemene informatie

  • Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag voor immateriële schade in te dienen. Dit is uiterlijk eind maart 2024 weer mogelijk.

    Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immateriële schade gaan verruimen. We willen nieuwe aanvragen direct beoordelen op basis van de nieuwe, verruimde regels. Op dit moment werken we er hard aan om alle aanpassingen aan de regeling door te voeren. Lees meer over de verruimingsmaatregelen.

Wat houdt deze regeling in?

  • We verruimen de regeling voor immateriële schade. Dat betekent dat u tot uiterlijk eind maart 2024 geen aanvraag kunt doen.
  • Huurders, jongvolwassenen (18 jaar en ouder) en andere niet-eigenaren kunnen ook vergoeding aanvragen.
  • Niet als u elders een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen.

Mogelijkheden binnen deze regeling

Voor volwassenen

Aardbevingen kunnen schade veroorzaken aan woningen. Bij de ene woning is de schade groter en ernstiger dan bij andere woningen. Vaak heeft dat te maken met de plek waar de woning staat. Soms is de schade zo groot en ernstig dat de woning niet meer veilig is, en maatregelen nodig zijn. Soms moet een woning versterkt of zelfs gesloopt en opnieuw gebouwd worden. In dergelijke situaties zijn de gevolgen van de aardbevingen zo groot, dat mogelijk sprake is van een persoonsaantasting en een vergoeding voor immateriële schade kan worden gegeven.

Meer over Voor volwassenen

Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Ook kinderen en jongeren ondervinden soms ernstig leed en verdriet door de aardbevingen. Daarom is er nu ook de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Deze regeling is bedoeld voor kinderen van wie (één van) de wettelijk vertegenwoordiger(s) al een vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen.

Meer over Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Voor jongvolwassenen (18 jaar en ouder)

Ook jongvolwassenen (vanaf 18 jaar en ouder) kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding voor immateriële schade. Ben je 18 jaar of ouder en denk je dat je in aanmerking komt voor een vergoeding voor immateriële schade? Dan kun je zelf een aanvraag doen via de regeling voor volwassenen. Omdat we de regeling verruimen kun je op dit moment geen aanvraag doen. We verwachten dat je in het eerste kwartaal van 2024 weer een aanvraag kunt indienen.

Meer over Voor jongvolwassenen (18 jaar en ouder)

Voor huurders

Bent u geen eigenaar van de woning? Maar huurt u een woning? Of bent u medebewoner? Dan beoordelen we de aanvraag voor immateriële schade net iets anders dan wanneer u wel een eigenaar bent. Op deze pagina staat op welke onderdelen we anders beoordelen en hoe u in dat geval de aanvraag invult.

Meer over Voor huurders

Bezwaar maken

Lees deze pagina goed door als u bezwaar wilt maken tegen ons besluit over immateriële schade. U leest hier hoe de bezwaarprocedure werkt bij deze regeling. Ook geven we informatie over veel voorkomende vragen over de bezwaarprocedure.

Meer over Bezwaar maken

Extra informatie

Ontstaan van de regeling

De geschiedenis van de gaswinning in het Groningenveld en de impact daarvan op de leefomgeving van Groningers en Drenten is decennia oud. Het voert te ver deze hier te beschrijven. Het leed dat de bodembeweging door gaswinning veroorzaakte is in elk geval al langere tijd onderwerp van debat en procedures. Dat mondt nu onder andere uit in een Smartengeldregeling bij het IMG.

Meer over Ontstaan van de regeling

Adviezen en uitspraken

Wilt u meer achtergrondinformatie en documenten over Immateriële schade inzien? Dat kan.

Meer over Adviezen en uitspraken

Toelichting op immateriële schade in Nederland voor Groningen

Hieronder beschrijven we het onderzoek dat we hebben gedaan om te komen tot een regeling voor vergoeding van immateriële schade voor Groningen.

Meer over Toelichting op immateriële schade in Nederland voor Groningen