Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Aanvragen voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar?

Wilt u een vergoeding voor immateriële schade voor uw kind aanvragen? Bekijk dan alvast wat u nodig heeft en welke stappen u doorloopt bij een aanvraag. Kinderen geven aan dat ze graag betrokken worden bij de aanvraag, omdat het over hen gaat. Of u en hoe u dat doet, bepaalt u natuurlijk zelf. U weet immers zelf wat het beste is voor uw kind.

Alleen de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind kan een aanvraag voor het kind doen. Bekijk deze pagina als u hier meer over wilt weten.  

Hoe werkt het?

Om de aanvraag te kunnen doen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind, maar u hoeft niet per se zelf een vergoeding voor immateriële schade te hebben ontvangen. Het is belangrijk dat minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding heeft ontvangen voor immateriële schade.

Heeft u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) onlangs een vergoeding voor uzelf aangevraagd? Wacht dan met het indienen van een aanvraag voor uw kind(eren) tot u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) een besluit van ons heeft ontvangen. Omdat de vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) is het belangrijk dat u (of de andere wettelijk vertegenwoordiger) een besluit heeft ontvangen voordat u een aanvraag voor uw kind doet.

In het belang van het kind is het wel aan te raden om onderling af te stemmen wie de aanvraag doet. En ook om de andere wettelijke vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over de aanvraag. Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt namelijk alle brieven en informatie over de aanvraag.

Automatisch aanvullen

Het is niet mogelijk om meerdere aanvragen voor hetzelfde kind in te dienen. Als uw kind recht heeft op een hogere vergoeding omdat één van de wettelijk vertegenwoordigers een hogere vergoeding heeft ontvangen, dan vullen wij dit automatisch aan. U hoeft hiervoor niets te doen. Degene die de vergoeding voor het kind heeft aangevraagd, krijgt vanzelf bericht van ons.

Aanvragen voor meerdere kinderen

U kunt voor meerdere kinderen in één keer een aanvraag doen. Zolang u de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind en het kind jonger dan 18 jaar is. Dat maakt het aanvragen extra makkelijk. Houdt u er wel rekening mee dat u per kind informatie ontvangt. Dat komt omdat we iedere aanvraag apart behandelen. Bovendien kunt u dan de informatie makkelijk delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger of het kind zelf.

Waar moet u rekening mee houden bij de aanvraag?

 • Heeft uw kind een eigen rekeningnummer?

Deze vergoeding is bedoeld voor uw kind. Daarom vragen we u om zo mogelijk een *(spaar) rekeningnummer van het kind zelf op te geven.

 • Hoe wilt u uw kind betrekken bij de aanvraag?

Elk kind is anders. Natuurlijk kunt u zelf het beste bepalen hoe en op welk moment u uw kind bij de aanvraag wilt betrekken. Denk daar vooraf goed over na. Om u daarbij te helpen, hebben we voor u en uw kind een speciale pagina gemaakt.


*Het kan zijn dat de (spaar)rekening van uw kind een limiet heeft. Dit kunt u navragen bij de bank. Wij kunnen een eventuele vergoeding niet overmaken als de limiet lager is dan de vergoeding. We raden u aan om dan uw eigen rekeningnummer aan ons door te geven.

 • Stap 1

  Ga naar Mijn dossier

  Eén van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind logt in met DigiD op Mijn dossier op onze website. Wij gaan ervan uit dat degene die de aanvraag doet, dit vooraf bespreekt met de eventuele andere wettelijk vertegenwoordiger.

 • Stap 2

  Vergoeding aanvragen

  Bij het starten van de aanvraag checken we van welke minderjarige kinderen u de wettelijk vertegenwoordiger bent. U klikt vervolgens aan voor welk(e) kind(eren) u de aanvraag wilt doen. Soms komt het voor dat we niet met zekerheid kunnen vaststellen van welke minderjarige kinderen u de wettelijk vertegenwoordiger bent. In zo’n geval kunt u zelf één of meer kinderen aan de aanvraag toevoegen. Tot slot vult u de contactgegevens en het rekeningnummer van het kind in en dient u de aanvraag in.

 • Stap 3

  Aanvraag in behandeling

  Zodra de aanvraag is ingediend, wordt voor ieder kind afzonderlijk een dossier aangemaakt. Dat komt omdat we de aanvraag voor elk kind apart behandelen. De situatie kan namelijk per kind verschillen. Ook maakt het apart behandelen van aanvragen per kind het makkelijker om informatie te delen. Bijvoorbeeld met de andere wettelijk vertegenwoordiger (die ook per kind kan verschillen) of het kind zelf.

  Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt van ons alle brieven en belangrijke informatie over de aanvraag. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de andere wettelijk vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over en te betrekken bij de aanvraag.

 • Stap 4

  Beoordeling van de aanvraag

  Bij de beoordeling van de aanvraag kijken we of minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen. Hebben beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding ontvangen? Dan gaan we uit van de hoogste vergoeding voor het vaststellen van de vergoeding voor het kind.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over de regeling kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via telefoonnummer 0800 - 4444 111, bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Kunt u als ouder hulp gebruiken bij het praten met kinderen over aardbevingen? Kijk dan op de website van de GGD.