Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Bezwaar maken

Lees deze pagina goed door als u bezwaar wilt maken tegen ons besluit over immateriële schade. U leest hier hoe de bezwaarprocedure werkt bij deze regeling. Ook geven we informatie over veel voorkomende vragen over de bezwaarprocedure.


Bezwaargronden voor immateriële schade

Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift de reden(en) uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit. Dit noemen we bezwaargronden. Zorgt u ervoor dat u uw bezwaargrond(en) goed onderbouwt en het liefst bewijst met documenten. De bezwaargronden die vaak voorkomen bij immateriële schade zijn:

 • Het IMG is uitgegaan van onjuiste feiten of omstandigheden.
 • In mijn situatie is maatwerk nodig.

Maakt u om een andere reden bezwaar, dan kunt u zelf een andere bezwaargrond opgeven.

Welke mogelijke stappen zijn er bij bezwaar immateriële schade?

 • Stap 1

  Beoordeling of uw bezwaar ontvankelijk is

  Als u uw bezwaarschrift heeft ingediend, behandelen wij uw bezwaarschrift. Wij bekijken eerst of uw bezwaarschrift op tijd is ingediend en of deze volledig is. Als dat zo is, verklaren we uw bezwaarschrift ontvankelijk. Daarna beoordelen we uw bezwaarschrift op inhoud.

 • Stap 2

  Meer tijd nodig?

  Heeft u meer tijd nodig om uit te leggen waarom u het niet eens bent met ons besluit? Geef dan in uw bezwaarschrift aan dat u meer tijd nodig heeft. U krijgt dan 4 weken uitstel. U dient uw bezwaarschrift al wel in, maar dan noemen we dat een bezwaar ‘pro forma’.

 • Stap 3

  Aanvullende informatie als bezwaar niet compleet is

  Als uw bezwaarschrift niet volledig is, vragen we u om aanvullende informatie. Hierover ontvangt u dan bericht. De termijn dat wij een besluit op uw bezwaar nemen, schort dan op totdat we de ontbrekende informatie ontvangen hebben of totdat de gegeven termijn is verlopen.

 • Stap 4

  Hoorzitting: uw bezwaar mondeling toelichten

  Voldoet uw bezwaarschrift aan de ontvankelijkheidsvereisten? Dan kunt u - als u dat wilt - uw bezwaarschrift in een hoorzitting toelichten. Dat kan tijdens een zogeheten hoorzitting. Wanneer u ons laat weten dat u dat wilt, dan plannen we hiervoor een afspraak met u in. Dat doen we telefonisch. Daarna krijgt u een brief ter bevestiging.

 • Stap 5

  Advies van een bezwaarcommissie

  Heel soms vragen we advies aan een Bezwaaradviescommissie over de afhandeling van uw bezwaarschrift. Deze commissie geeft ons advies welke stap we moeten zetten. Bijvoorbeeld een hoorzitting plannen of meer informatie bij u opvragen.