Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Beoordeling aanvraag kinderen en jongeren t/m 17 jaar

Bij het beoordelen van de aanvraag voor uw kind kijken we of minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen. Als beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding hebben ontvangen gaan we uit van de hoogste vergoeding voor het vaststellen van de vergoeding voor het kind.

Besluit & Betaling

Binnen 8 weken ontvangt de wettelijk vertegenwoordiger die de vergoeding voor het kind heeft aangevraagd een brief met een besluit. Als een vergoeding wordt toegekend wordt deze binnen 10 (werk) dagen gestort op het rekeningnummer dat de aanvrager heeft opgegeven. Bij voorkeur is dit een rekeningnummer op naam van het kind zelf.

  • Wanneer is maatwerk van toepassing?

    In sommige situaties is maatwerk van toepassing, bijvoorbeeld wanneer u zelf via een maatwerktraject een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen die hoger is dan € 5.000. Als u denkt dat dat voor uw gezin geldt, neemt u dan contact op met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het besluit?

    Bent u het niet eens met ons besluit? Dan raden we u aan om eerst te bellen met het Serviceloket. Mogelijk dat u we op die manier uw vragen of onduidelijkheden kunnen wegnemen. U kunt ook bezwaar maken. Dat doet u ook via Mijn dossier. U kunt binnen 6 weken nadat u ons besluit heeft ontvangen bezwaar maken. Doet u dat wel op tijd omdat we anders uw bezwaar niet kunnen beoordelen.