Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Beoordeling van uw aanvraag

Als u de aanvraag heeft ingediend, wordt deze per persoon beoordeeld. Ook wordt de eventuele vergoeding per persoon vastgesteld.

Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we bij de regeling voor volwassenen vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

De vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt afgeleid uit de vergoeding van hun wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zijn dit de ouders).

Bouwstenen

Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt.

Meer over Bouwstenen