Verder naar inhoud

Waardedaling

Voor wie is deze regeling?

Eigenaren van een bedrijfspand of ander zakelijke object zonder woonbestemming, kunnen een vergoeding aanvragen als hun object minder waard is geworden doordat het in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Deze regeling is speciaal gemaakt voor zakelijke objecten die niet gebruikt worden om in te wonen. Ook moet er een marktwaarde voor zijn.

U komt mogelijk in aanmerking als u op 16 augustus 2012 eigenaar was van een of meerdere zakelijke objecten in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. Het waardedalingsgebied voor deze regeling is gelijk aan het gebied dat we hanteren voor de regeling waardedaling woningen.

Waardedalingsgebied Test KW

Wonen en werken gecombineerd

Heeft u een object waarin wonen en werken is gecombineerd? Zoals bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf of een winkel met een woning erboven. Lees dan hier verder.

Waarom kan uw aanvraag worden afgewezen?

Als u van de NAM al een vergoeding voor waardedaling kreeg 

U heeft dan een vaststellingsovereenkomst of een koopovereenkomst ondertekend. 

Als u nog wel een procedure heeft lopen tegen de NAM, maar nog geen vergoeding heeft ontvangen, kunt u twee dingen doen:

  1. U kunt de procedure tegen de NAM stopzetten en daarna bij ons een aanvraag doen.
  2. U zet de procedure tegen de NAM door. U kunt dan bij ons geen aanvraag doen.

Als u besluit de procedure stop te zetten, raden wij u aan om te wachten met een aanvraag totdat u een bevestiging van uw opzegging heeft ontvangen. Als u deze bevestiging nog niet heeft ontvangen voordat u een aanvraag bij ons indient, wordt uw aanvraag mogelijk afgewezen.

Als u uw object heeft gekocht na 16 augustus 2012 

Het kan gebeuren dat uw object in het postcodegebied staat waar de regeling waardedaling niet-woningen van toepassing is, en dat u toch geen recht heeft op een vergoeding voor waardedaling. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw object heeft gekocht na 16 augustus 2012. 

De reden daarvoor is dat de waardedaling van het object vóór uw aankoop niet aan u maar aan de verkoper van het object toekomt.

Bij sloop of nieuwbouw van uw zakelijke object door Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Heeft u of krijgt u een nieuw pand of ander zakelijk object van de NCG? Dan is de waarde van het nieuwe object hoger dan die van uw gesloopte object. 

Als blijkt dat het om een woning gaat

Gaat het om een woning? Dan kunt u geen vergoeding aanvragen via deze regeling. U kunt wel een vergoeding voor waardedaling aanvragen via de regeling waardedaling woningen als u dat nog niet heeft gedaan.

Als het object geen marktwaarde heeft

Publiek vastgoed of objecten die met gemeenschapsgeld gefinancierd worden, zoals een kerk of schoolgebouw komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Als blijkt dat er geen sprake is van waardedaling

Dit kan de uitkomst zijn, als het object bijvoorbeeld niet in het waardedalingsgebied ligt.

Adviezen

Hieronder kunt u de adviezen en wat aanvullende informatie van de Adviescommissie waardedaling niet-woningen lezen. De Adviescommissie heeft later ook nog een advies uitgebracht over de waardedaling van agrarische gronden. Dit wordt cultuurgronden genoemd.

In onze procedure en werkwijze kunt u dit ook lezen.