Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling woningen - WOZ als grondslag

Onderdeel van de gehanteerde methode is het gebruik van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021 als grondslag voor de berekening.

Onafhankelijk en eenduidig

Er zijn meerdere redenen voor de keuze om de WOZ-waarde te gebruiken. Een belangrijke is dat de WOZ-waarde op onafhankelijke wijze wordt vastgesteld. De bepaling van de WOZ-waarde gebeurt door gemeenten op eensluidende manier, die bovendien getoetst wordt door een onafhankelijke toezichthoudende organisatie. Het besluit over een WOZ-waarde staat bovendien open voor bezwaar en beroep. Het voorkomt grote fluctuaties in de waardebepaling op basis methodiek en het is omgegeven met waarborgen voor de burger.

Snel en eenvoudig

Een andere reden is dat het eenvoudig en snel werkt. Er zijn via de gemeenten databases beschikbaar waaruit eenvoudig de WOZ-waarde kan worden opgehaald. Het voorkomt dat een compleet leger aan taxateurs zou moeten worden ingeschakeld voor alle individuele woningen. Dit laatste is bovendien onwenselijk, omdat het gebruikelijk is dat er tussen taxaties verschillen zijn tot wel tien procent van de waarde per woning.

In het algemeen betrouwbaar

De Adviescommissie waardedaling heeft ten behoeve van zijn advies ook laten onderzoeken hoe betrouwbaar de WOZ-waarde in het aardbevingsgebied daadwerkelijk is. Uit analyse bleek dat de WOZ-waarde in het algemeen betrouwbaar is. De WOZ is zeker niet structureel te laag vastgesteld. Er is wel enige spreiding ten opzichte van de verkoopprijs, maar die spreiding is zowel naar boven als naar beneden.

Vragen over de WOZ-waarde

  • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

    Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

  • Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

    Als een eigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan hij ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u nader over informeren over deze mogelijkheid.