Verder naar inhoud

Waardedaling

Tegemoetkoming NAM

Heeft u van de NAM een vergoeding voor de waardedaling van uw verkochte woning gekregen tussen februari 2014 en juni 2020? Dan is die vergoeding mogelijk lager dan wanneer u een aanvraag had gedaan bij ons. U kunt voor dat verschil een tegemoetkoming aanvragen.

In het kort

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als:

 • U tussen februari 2014 en juni 2020 een vergoeding voor waardedaling van de NAM heeft ontvangen.
 • U in deze periode een Vaststellingsovereenkomst (VSO) met de NAM heeft afgesloten.
 • De vergoeding van de NAM lager was dan wat u van ons gekregen zou hebben.
 • De woning in het waardedalingsgebied staat. Bekijk de postcodes en percentages.

U komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming als u van ons geen vergoeding van waardedaling zou hebben gekregen omdat de verkochte woning in aanmerking kwam voor sloop en nieuwbouw door de NCG en daarom voor een hogere waarde is verkocht.

Heeft u een vergoeding voor waardedaling gehad van het IMG? Dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. U heeft dan al een volledige vergoeding voor waardedaling ontvangen. De reguliere waardedalingsregeling is voor mensen die geen NAM-vergoeding hebben gehad bij verkoop van hun woning.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen in Mijn dossier. Daar logt u in met DigiD of eHerkenning. U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan. 

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?

De hoogte hangt af van:

 • Hoeveel u van de NAM heeft ontvangen.
 • De verkoopprijs van uw woning.
 • Het percentage waardedaling. In deze tabel ziet u per postcode de minimale en maximale percentages.
 • De periode waarin u eigenaar was.
 • Of u alleen eigenaar was of samen met anderen. Was u bijvoorbeeld samen met uw partner eigenaar en was u beide voor de helft eigenaar? Dan ontvangt u de helft en uw partner de andere helft.

We berekenen wat uw vergoeding zou zijn geweest als u een aanvraag had gedaan bij het IMG. Is deze hoger dan wat u van de NAM heeft ontvangen? Dan krijgt u het verschil uitgekeerd. Gaat het om een bedrag onder de 50 euro? Dan vullen wij de tegemoetkoming aan tot 50 euro.

Mogelijk was uw vergoeding van de NAM gelijk aan of hoger dan de vergoeding van het IMG. In dat geval krijgt u geen tegemoetkoming.

Hoe werkt het

 • Stap 1

  De aanvraag

  • U vraagt de tegemoetkoming aan met uw DigiD in Mijn dossier. 
  • U doet voor uzelf een aanvraag.
  • Uw partner of een andere mede-eigenaar doet dat ook zelf.
  • U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan.
 • Stap 2

  Tijdens de aanvraag

  • In het aanvraagformulier zijn veel gegevens al voor u ingevuld. Controleer deze alstublieft goed.
  • Klopt alles? Dan ziet u in het laatste scherm van het formulier een geschat bedrag.
  • Klopt er iets niet? U kunt de gegevens nog aanpassen. Wij vragen u dan wel om documenten mee te sturen, zoals een verkoopakte. Ook kunnen wij dan geen geschat bedrag tonen.
 • Stap 3

  Het besluit

  • Het definitieve bedrag ziet u in de brief met het besluit die u van ons ontvangt.
  • Wij proberen die brief binnen acht weken te versturen.