Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Over deze regeling

Heeft u als eigenaar schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering? Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld een aardbeving. Bent u huurder? Dan kunt u alleen een vergoeding aanvragen voor de gevolgen van de schademelding van de eigenaar.

Algemene informatie

 • U kiest tijdens de schademelding voor maatwerk. Of u had geen keuze had of uw melding is niet geschikt voor de vaste vergoeding.
 • U krijgt een zaakbegeleider die u tijdens de afhandeling begeleidt en waarbij u terecht kunt met uw vragen.

Wat houdt deze regeling in?

 • Er komt iemand bij u langs om de schade op de foto te zetten en gegevens vast te leggen.
 • Een onafhankelijke deskundige maakt een advies voor het IMG, in de vorm van een rapport.
 • U ontvangt het rapport en kunt hier op reageren.
 • U ontvangt een besluit. Is de schade erkend? Dan ontvangt u een vergoeding.

Mogelijkheden binnen deze regeling

Maatwerk - financiële vergoeding

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw woning of ander gebouw. De afhandeling loopt via maatwerk. Er komt dan een schade-opname. Een deskundige beoordeelt de oorzaak van de schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Dit is dus anders dan bij de vaste vergoeding, waar u een vast bedrag krijgt en de schade niet wordt beoordeeld.

Meer over Maatwerk - financiële vergoeding

Maatwerk - Herstel in Natura

Wilt u als eigenaar de schade laten herstellen maar ziet u er tegenop om dat zelf te regelen? Dan is Herstel in Natura misschien interessant voor u. Wij zorgen dat een aannemer de schade voor u herstelt. U krijgt dan geen schadevergoeding in geld.

Meer over Maatwerk - Herstel in Natura

Vaste vergoeding

U meldt als eigenaar schade aan uw woning of ander gebouw. Is dit de eerste schademelding op het adres? En voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor een vaste vergoeding. Dit is een eenmalig, vast bedrag voor alle mijnbouwschades. Dit is een verschil met de vergoeding op maat, waar de herstelkosten per schade worden berekend.

Meer over Vaste vergoeding

Pilot: Duurzaam Herstel

Duurzaam Herstel is erop gericht om de kans op herhaalschade aan uw woning bij een nieuwe beving te verkleinen. Dit doen we door de constructie van uw woning te herstellen of te verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door maatregelen te treffen aan de dakconstructie of de fundering. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen.

Meer over Pilot: Duurzaam Herstel

Bezwaar maken

Wij gaan ervan uit dat we met elk besluit dat we nemen de aanvrager geven waar hij recht op heeft. En dat doen we op een objectieve en onafhankelijke manier, met onafhankelijke deskundigen die de schade beoordelen. Maar het kan zijn dat u niet tevreden bent met het besluit dat u heeft gekregen op uw aanvraag tot vergoeding. U kunt dan na het besluit bezwaar maken.

Meer over Bezwaar maken

Aanvullende gegevens

Voor het afhandelen van uw dossier hebben wij bepaalde gegevens nodig. Als deze gegevens bij ons ontbreken, ontvangt u daarover soms een brief of wij bellen u. U kunt uw gegevens aanvullen via het formulier Aanvullende Gegevens. U kunt dit formulier ook gebruiken om wijzigingen, zoals een ander rekeningnummer, aan ons door te geven.

Meer over Aanvullende gegevens

Extra informatie

Vereisten schade-opnemers

Om de schade aan uw gebouw te bepalen, komt er een schade-opnemer bij u langs. Wij stellen bepaalde eisen aan deze schade-opnemers, zodat u zeker weet dat het een deskundig persoon is.

Meer over Vereisten schade-opnemers

Vereisten deskundigen

Na de schade-opname koppelt het deskundigenbureau een deskundige aan uw dossier. Deze deskundige gaat een adviesrapport opstellen over uw schade. Dat is een onafhankelijk advies aan ons bestuur en aan u over de schade. Dat adviesrapport stellen wij dan ook beschikbaar. In sommige gevallen doet deze deskundige zelf de schade-opname, maar meestal is het een schade-opnemer van hetzelfde deskundigenbureau.

Meer over Vereisten deskundigen

Nader onderzoek na schade-opname

Schade aan een woning kan leiden tot veel onzekerheid. Deze kan ook betrekking hebben op de onzichtbare delen van de woning, zoals de fundering. Als daar aanleiding toe is, laten wij de fundering onderzoeken. Dat gebeurt incidenteel, bijvoorbeeld na een schade-opname. In dit verhaal lichten we toe hoe dat zo komt.

Meer over Nader onderzoek na schade-opname

Schade beoordelen

Het IMG besluit overeenkomstig het civiel- en aansprakelijkheidsrecht over aanvragen tot schadevergoeding. Anders dan bijvoorbeeld een procedure bij de rechtbank, speelt de veroorzaker, de NAM, in de schadeprocedure bij het IMG geen enkele rol. Het is aan het IMG om onafhankelijk en rechtvaardig te besluiten over individuele aanvragen. Om dat te kunnen doen is een onafhankelijke beoordeling van de schade nodig wanneer er sprake is van een maatwerk afhandeling van de aanvraag tot vergoeding van fysieke schade.

Meer over Schade beoordelen

Schadeomvang bepalen

Als u voor uw schademelding kiest voor maatwerk, vragen wij een onafhankelijke deskundige voor advies. De deskundige stelt, voor de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, een advies op over de schadevergoeding en hoe de schade hersteld kan worden. Om te komen tot een correcte, rechtvaardige en ruimhartige schadevergoeding kan de deskundige gebruik maken van een herstelmatrix en calculatiemodel.

Meer over Schadeomvang bepalen

Als u niet kunt wachten op een opname

Soms kunt u niet wachten tot er iemand langs komt om de schade op te nemen. Bijvoorbeeld als de schade verergert, of als u te maken krijgt met lekkage of ernstige tocht.

Meer over Als u niet kunt wachten op een opname

Gebieden waar IMG schade vergoedt

Wij vergoeden schade die is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in Groningenveld en gasopslag Norg en Grijpskerk. Maar over welke gebieden hebben we het dan?

Meer over Gebieden waar IMG schade vergoedt

Wettelijk bewijsvermoeden

Bij het beoordelen van uw schade heeft het wettelijk bewijsvermoeden een belangrijke rol. Wij gaan er bij het bewijsvermoeden vanuit dat schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten, tenzij er een andere oorzaak voor de schade is aan te wijzen. Op deze pagina leggen we uit wat dit in de praktijk betekent.

Meer over Wettelijk bewijsvermoeden

De trillingstool

Bevingen door gaswinning veroorzaken trillingen. Voor elk adres is dat weer anders en afhankelijk van onder meer de afstand tot het epicentrum van de beving en de kracht van de beving. Het IMG berekent met een trillingstool hoe zwaar de trillingen zijn geweest op een adres. U kunt dat op deze pagina ook zelf bekijken.

Meer over De trillingstool

Diepe bodemdaling

Kan een huis of gebouw schade krijgen als er diep in de ondergrond gas wordt gewonnen? Bijvoorbeeld het huis zakt scheef en er komen scheuren in het huis. Of de fundering (de basis waar een woning op steunt) wordt aangetast. Dit kan een direct effect van diepe bodemdaling zijn.

Meer over Diepe bodemdaling

Publicaties en adviezen over diepe bodemdaling

Hieronder staan publicaties en adviezen rondom diepe bodemdaling. Bovenaan staan de meest recente documenten, onderaan documenten uit een eerder onderzoek.

Meer over Publicaties en adviezen over diepe bodemdaling

Zettingsschade

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk kan schade veroorzaken. De bodembeweging kan bijvoorbeeld zetting veroorzaken die tot schade leidt. We hebben specialistische, onafhankelijke deskundigen gevraagd om ons daarover nader te adviseren.

Meer over Zettingsschade

Als er speciale deskundigheid nodig is

Soms is er ook bij een schade-opname een bepaalde deskundigheid nodig. Bijvoorbeeld omdat het om een monument gaat met een bijzondere steensoort. Of omdat het gaat om een agrarisch bedrijf of ander bedrijfspand. Er komt dan een schade-opnemer langs die de juiste kennis en ervaring heeft.

Meer over Als er speciale deskundigheid nodig is

Veel gestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik nieuwe schade ontdek?

  Ontdekt u na het doen van uw aanvraag nieuwe schade? Dan kunt u tot aan de opname uw aanvraag aanvullen. Dit doet u door uw ingediende aanvraag te openen en aan te vullen waar nodig. Uw aanvraag staat onder lopende aanvragen.

  Als er al een schade-opname is geweest, kunt u een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen. Deze nemen we in behandeling als er een besluit is genomen op de eerste aanvraag.

  U kunt ook een nieuwe aanvraag doen als de eerste aanvraag nog in de bezwaarprocedure loopt. In de nieuwe aanvraag worden dan alleen de nieuwe of verergerde schades beoordeeld.

  Ontdekt u bij het herstel nog nieuwe schade, bijvoorbeeld na het weghalen van een kast? Dan kunt u ook een nieuwe schademelding doen voor deze schade.

 • Welke partijen leveren het IMG schadedeskundigen en wat is hun achtergrond?

  De 4 schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, NCP (NIVRE Calamiteiten & Projecten) en D.O.G.. CED is een van de grootste expertisebureaus van Nederland, werkzaam voor een groot deel van de Nederlandse verzekeraars. Ook is zij minderheidsaandeelhouder bij CVW waar CED de regie en coördinatie deed over de schade-expertise. 10BE bestaat uit een samenwerkingsverband van regionale, in Groningen werkende expertisebureaus die veel ervaring opdeden door advieswerk voor NAM en CVW. NCP staat voor stichting Nivre Calamiteiten en Projecten en is een gerenommeerde organisatie die onder andere expertisewerk doet bij rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede. D.O.G. staat voor De Olde Grieze en betreft een samenwerkingsverband van Groningse expertisebureaus onder wie W2N. W2N wordt ook door het IMG ingezet voor AOS-inspecties.