Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Als u niet kunt wachten op een opname

Soms kunt u niet wachten tot er iemand langs komt om de schade op te nemen. Bijvoorbeeld als de schade verergert, of als u te maken krijgt met lekkage of ernstige tocht.

U kunt een aantal dingen doen: 

Zelf schade opnemen

U kunt ervoor kiezen om de schade alvast te herstellen of te laten herstellen. Daar zit wel een risico aan vast: de (oorzaak en de omvang van de) schade is niet meer vast te stellen door de opnemer. Het is voor een deskundige dan ook lastig te bepalen welke schade u had. Als u toch alvast herstelt, houdt dan rekening met het volgende:

  • Leg de schade zo goed mogelijk vast voordat u begint met herstel. Maak foto’s van de schade, zowel van veraf als van heel dichtbij. Wij vragen om minstens 3 verschillende foto’s: een overzichtsfoto, een fragmentfoto en een detailfoto. Zorg ervoor dat de foto’s groot genoeg zijn en dat ze van goede kwaliteit zijn.
  • Daarnaast is het goed om facturen en bonnetjes die te maken hebben met het herstel van de schade te bewaren. Wij vragen, als u aan de beurt bent voor een schade-opname, aan de deskundige om aan de hand van de foto’s en documenten ons advies te geven over het ontstaan en de omvang van de schade.

U kunt er ook voor kiezen om alleen het hoogst noodzakelijke te herstellen, zodat de verergering van de schade stopt, of zodat u die ruimte weer kunt gebruiken. Als na de opname de deskundige oordeelt dat er sprake is van mijnbouwschade, dan komen de kosten die u heeft gemaakt voor deze noodzakelijke herstelmaatregelen ook voor vergoeding in aanmerking.

Prioriteit aanvragen

U kunt prioriteit aanvragen voor de afhandeling van de aanvraag. Zo bent u mogelijk ook sneller aan de beurt voor een schade-opname. Wij gaan, vanzelfsprekend, terughoudend om met het toekennen van prioriteit. Het moet echt gaan om redenen van urgentie, zoals persoonlijke schrijnende omstandigheden.