Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Waar kies ik voor bij de vaste vergoeding?

De vergoeding is bedoeld voor alle schades, ook bijkomende kosten en materiële schade. Als u kiest voor de vaste vergoeding, kunt u niet zomaar nieuwe schade melden. Op deze pagina leest u waar u precies voor kiest als u gaat voor de vaste vergoeding.

Waar kiest u dan voor?

Een keuze voor de vaste vergoeding betekent:

  • Een eenmalige en finale vergoeding van 10.000 euro. Dit is een vergoeding voor alle op dat moment aanwezige fysieke schade, bijkomende kosten, materiële gevolgschade en overlast. Voor kleinere gebouwen is de vergoeding 5.000 euro. 
  • Dat de vaste vergoeding alle schade aan het object vergoedt en afhandelt. Ook als u later ontdekt dat er meer schade is dan u dacht of dat de schade groter blijkt.
  • Dat u toestemming geeft voor een nulmeting.
  • Dat u het eens bent met een automatische afhandeling van uw aanvraag.
  • Dat een nieuwe aanvraag pas weer mogelijk is: 
    • na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg en Grijpskerk. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde. 
      bij nieuwe of verergerde zettingsschade in een gebied waar diepe bodembeweging kan voorkomen. 
Drie personen en een hond staan in een grote tuin, waarbij een persoon zijn camera richt om een foto te maken van een gebouw.

Finale vergoeding

De vaste vergoeding is een eenmalige en finale vergoeding. Die vergoedt en handelt in één keer alle schade af die op dat moment aanwezig is. Ook als u later meer of grotere schade ontdekt. U kunt daarna dan ook niet zomaar opnieuw een vergoeding aanvragen voor schade aan uw object. Dit kan pas weer na een nieuwe beving die op het adres voor schade kan zorgen. Dat kan bij een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde (met 1% overschrijdingskans). Bij lagere trillingssnelheden is de kans op nieuwe schade minimaal. 

Een nieuwe aanvraag is pas weer mogelijk na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg of Grijpskerk. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde. Daarnaast is een nieuwe aanvraag mogelijk bij nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling

Maatwerkprocedure kan ook

U kunt bij uw eerste aanvraag ook kiezen voor de maatwerkprocedure. Anders dan bij de vaste vergoeding bekijken we dan welk bedrag nodig is om de schade te herstellen. En u krijgt een adviesrapport. Wij nemen op basis van dat rapport een besluit.

Lees meer over de maatwerkprocedure.

Waarom is er een vaste vergoeding?

Wij hebben de manier van afhandelen van fysieke schade in mei 2021 aangepast. De wijze waarop deskundigen schade beoordelen is veranderd. Vooral in de randen van het effectgebied is de kans op een vergoeding via een maatwerkprocedure kleiner geworden. Ook ligt de gemiddelde schadevergoeding via de maatwerkprocedure vaak onder het bedrag van de vaste vergoeding. 

Sinds 1 november 2021 is het mogelijk om een vaste vergoeding aan te vragen. Dit is een nieuwe manier om schade af te handelen, naast de al bestaande maatwerkprocedure. De vaste vergoeding is vooral geschikt voor kleinere schades. En ook bij een laag risico op nieuwe of ergere schade.