Verder naar inhoud

Interventieteam Vastgelopen Situaties

Bij een aantal trajecten voor schadeafhandeling en/of versterking binnen het aardbevingsgebied is het lastig om vooruitgang te boeken. Ze zijn door allerlei omstandigheden zo complex geworden dat ze vastlopen.

Een lege boerderij met op de voorgrond een spandoek met de tekst 'Gronings hoop, laat deze boerderij stevig staan''

Bij vastgelopen situaties gaat het vaak niet meer alleen om schadeafhandeling en/of versterking. Er is meer aan de hand. Zo kunnen er ook financiële of gezondheidsproblemen spelen. Kunnen IMG en NCG geen oplossing meer bieden? Dan kan de gemeente het Interventieteam Vastgelopen Situaties vragen een oplossing te bedenken. Het Interventieteam zoekt dan samen met de bewoner naar een oplossing waardoor de bewoner weer verder kan.

Wat is het Interventieteam?

Het Interventieteam is een zelfstandig, onafhankelijk team dat maatwerk biedt bij ingewikkelde en vastgelopen situaties. Het Interventieteam bestaat uit Geert-Jan ten Brink (onafhankelijk voorzitter), Els van Schie (bestuurslid IMG) en Marieke Ferwerda (directeur Dienstverlening NCG). Ook deze twee laatsten zijn binnen het interventieteam onafhankelijk. Dat betekent dat IMG en/of NCG een advies van het interventieteam móeten uitvoeren.

Het interventieteam is gestart in 2021 en kreeg extra bevoegdheden en geld van de overheid om de adviezen ook uit te kunnen laten voeren. Medewerkers van IMG en NCG ondersteunen het interventieteam.

Hoe komt een vastgelopen situatie bij het Interventieteam?

De burgemeesters van de aardbevingsgemeenten kunnen vastgelopen situaties melden bij het interventieteam. In hele bijzondere gevallen kunnen IMG en NCG ook situaties aanmelden bij het interventieteam. Een bewoner kan zichzelf niet aanmelden bij het interventieteam.

Wat gebeurt er na aanmelding van een vastgelopen situatie?

Als het interventieteam kan helpen en de bewoner ervoor open staat, zoekt het team in nauwe samenwerking met de bewoner en betrokken instanties naar een oplossing. Het resultaat is een voorstel van het interventieteam aan de bewoner. Gaat die akkoord met het voorstel, dan wordt het omgezet in een advies aan het IMG en/of NCG. Dit advies is bindend. Dat wil zeggen dat de organisatie het moet uitvoeren. Daarna wordt de bewoner terug begeleid naar de gebruikelijke routes binnen het IMG of NCG. Schadeafhandeling en/of versterking kan dan alsnog worden afgerond.

Jaarrapportage

Meer weten over de werkwijze en resultaten van het interventieteam? Lees dan de jaarrapportage over 2022.