Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Herstel van schade

Uitgangspunt van onze nieuwe aanpak schade-afhandeling is het herstel van schade. U kunt herstellen met een eigen aannemer of met een aannemer via het IMG. In beide gevallen vergoeden wij de kosten voor het herstel van nieuwe schades die door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt tot een bedrag van maximaal 60.000 euro.

In het kort:

  • Wij vergoeden de kosten voor het herstel van nieuwe schades die door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt tot een bedrag van maximaal 60.000 euro.
  • Schades die eerder beoordeeld zijn en schades die niet door mijnbouw veroorzaakt kunnen zijn, zoals afbladderende verf of houtrot, komen niet voor herstel in aanmerking.
  • Vijf jaar de tijd om schades te herstellen en eventuele nieuwe schades te melden. Hierna kan alleen opnieuw schade worden beoordeeld na een beving van tenminste 5 mm/s.

Vanaf 1 juli

Stapsgewijs nemen we telefonisch contact op met aanvragers die een voorlopige keuze voor herstel maakten. Er wordt een afspraak gemaakt om de mogelijkheden voor hun schadesituatie te bespreken. Vanaf dat moment kan er een definitieve keuze worden doorgegeven voor de manier waarop de schade wordt afgehandeld. Een speciale zaakbegeleider begeleidt hen bij het maken van een passende keuze.

Iedereen ontvangt bericht

Heeft u een voorlopige keuze gemaakt voor herstel? Stapsgewijs nemen we contact op met aanvragers die een voorlopige keuze voor herstel hebben gemaakt. Iedereen ontvangt van ons bericht. We beginnen op 1 juli met een groep van 100 aanvragers met een grote diversiteit aan schadesituaties. Zo kunnen wij starten met de uitvoering van daadwerkelijk herstel en tegelijkertijd ervaring opdoen met deze nieuwe manier van schade-afhandeling.

Herstel met eigen aannemer

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw woning of ander gebouw. We hebben verschillende manieren van afhandelen van schade. Als u kiest voor herstel met een eigen aannemer, heeft u zelf de regie over de hertelwerkzaamheden. Het gaat dan om nieuwe schades die naar hun aard veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw.

Meer over Herstel met eigen aannemer

Herstel met een aannemer via het IMG

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw woning of ander gebouw. We hebben verschillende manieren van afhandelen van schade. Wilt u het herstel laten regelen? U kunt schade herstellen met een aannemer via het IMG. Dan regelen wij het herstel voor u. Hierbij doen we geen onderzoek naar de oorzaak tot een maximumbedrag van 60.000 euro.

Meer over Herstel met een aannemer via het IMG

Bijkomende kosten bij herstel

U kunt kosten maken als gevolg van een schademelding of het herstel van de schade. Wij noemen die kosten bijkomende kosten.

Meer over Bijkomende kosten bij herstel