Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Schadevergoeding op maat

Bij nieuwe schades die veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, doet een deskundige verder onderzoek naar de oorzaak. Deze deskundige beoordeelt de oorzaak van de schade. U ontvangt alleen een vergoeding voor schade waarvan de deskundige niet kan uitsluiten dat de schade is ontstaan of verergerd door mijnbouw. Als de schade door mijnbouw kan zijn ontstaan, bepaalt de deskundige het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Er is in dit geval geen limiet op de hoogte van de vergoeding. Als schade door mijnbouw wordt vastgesteld, kunt u kiezen voor het ontvangen van een geldbedrag of herstel in natura. Wij zorgen dat een aannemer de schade voor u herstelt.

In het kort

 • U kiest tijdens de schademelding voor maatwerk. Of u had geen keuze, of uw melding is niet geschikt voor de vaste vergoeding.
 • U krijgt een zaakbegeleider die u tijdens de afhandeling begeleidt en waarbij u terecht kunt met uw vragen.
 • Er komt iemand bij u langs om de schade op de foto te zetten en gegevens vast te leggen.
 • Een onafhankelijke deskundige maakt een advies voor ons, in de vorm van een rapport.
 • U ontvangt het rapport en kunt hier op reageren.
 • U ontvangt een besluit. Is de schade erkend? Dan ontvangt u een vergoeding.
 • U kunt kiezen voor een financiële vergoeding of herstel in natura van de schades waarvan niet uit te sluiten is dat deze door mijnbouw zijn veroorzaakt.  

Onze regeling voor schade aan gebouwen en objecten verandert. Heeft u op dit moment een lopende aanvraag en loopt de afhandeling via maatwerk? Klik op deze link voor informatie over lopende aanvragen. 

Een persoon houdt meetapparatuur naast een scheur in de muur om de grootte vast te stellen.

Schade-opname en adviesrapport

Als uw schademelding afgehandeld wordt via maatwerk, komt er een opname om de schade te bepalen. De uitkomst wordt verwerkt in een rapport door een onafhankelijke deskundige.

Meer over Schade-opname en adviesrapport

Reageren op het adviesrapport

Als u het adviesrapport heeft ontvangen, heeft u 2 weken de tijd daar op te reageren. Bijvoorbeeld om aan te geven dat u akkoord bent met het rapport. Maar ook als u schades mist, of het niet eens bent met de beoordeling. Wij noemen uw reactie een zienswijze.

Meer over Reageren op het adviesrapport

Bijkomende kosten

U kunt kosten maken als gevolg van een schademelding of het herstel van de schade. Wij noemen die kosten bijkomende kosten. Voor die kosten kunt u een vergoeding aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingskosten of schoonmaakkosten.

Meer over Bijkomende kosten

Zelf schade vastleggen

Soms kunt u niet wachten op een opname of een nulmeting. Bijvoorbeeld als de schade verergert, of als u te maken krijgt met lekkage of ernstige tocht. Gaat u schade herstellen voordat de opname of de nulmeting is geweest? Dan is het belangrijk dat u de schade voor herstel vastlegt met foto’s en documenten bewaart.

Meer over Zelf schade vastleggen

Juridische bijstand en bemiddeling

Wilt u tijdens de afhandeling van uw schademelding, bezwaar- of bezwaarzaak hulp van een advocaat? Of heeft u behoefte aan een mediator? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierin is geregeld dat u als eigenaar van een gebouw bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding gratis juridische bijstand of mediation kunt krijgen.

Meer over Juridische bijstand en bemiddeling

Herstel in natura

Wilt u de schade laten herstellen, maar ziet u er tegenop om dat zelf te regelen? Dan is Herstel in Natura misschien interessant voor u. Wij zorgen dat een aannemer de schade voor u herstelt. U krijgt dan geen schadevergoeding.

Meer over Herstel in natura

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  Schademelding doen

  U meldt uw schade via Mijn dossier. Of u gaat langs bij een steunpunt bij u in de buurt. Wij vragen u om informatie over het eigendom en de schade. Als u interesse heeft in herstel in natura, kunt u dat aangeven in uw schademelding.

 • Stap 2

  Afspraak schadeopname

  We plannen met u een afspraak voor een schade-opname. U hoort van ons wie de schade komt opnemen en wie uw zaakbegeleider is. Uw zaakbegeleider helpt u tijdens de afhandeling met uw vragen en kan u meer informatie geven over het proces.

 • Stap 3

  Schade-opname

  Tijdens de schade-opname zet de opnemer de schades op de foto en noteert gegevens over de schade. Uw zaakbegeleider is ook aanwezig bij de opname, als u dat wilt.

 • Stap 4

  Adviesrapport

  Een onafhankelijke deskundige maakt een adviesrapport. Daarin staat een berekening van het herstelbedrag van de schade. U ontvangt dit adviesrapport en kunt er op reageren. We noemen uw reactie een zienswijze.

  Bent u het niet eens met de deskundige die uw adviesrapport maakt? Dan kunt u binnen 2 weken vragen om een andere deskundige. Als u goede redenen heeft, wijzen we een andere deskundige aan.

  Heeft u aangegeven dat u geïnteresseerd bent in herstel in natura? Dan nemen we contact met u op als u het adviesrapport heeft ontvangen. Op dat moment weten we namelijk of uw aanvraag geschikt is. 

 • Stap 5

  Besluit

  Op basis van alle verzamelde stukken in uw dossier, neemt het bestuur een besluit. In het besluit staat of u een schadevergoeding krijgt. Als u geld krijgt, staat dit binnen 2 weken op uw rekening.

  We hebben een beslistermijn van 15 maanden. In veel gevallen kunnen we ruim binnen de 15 maanden een besluit nemen.

  Op ons dashboard leest u wat op dit moment het gemiddeld aantal dagen is van aanvraag tot besluit.

 • Optioneel: Stap 6

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken in Mijn dossier of per post. Dit moet binnen 12 weken nadat u het besluit ontvangt. In de besluitbrief die u ontvangt, staat uitgelegd hoe u bezwaar maakt.

Als u nieuwe schade ontdekt

Ontdekt u na het doen van uw aanvraag nieuwe schade? Dan kunt u tot aan de opname uw aanvraag aanvullen. Open uw ingediende aanvraag en vul deze aan waar nodig. Uw aanvraag staat onder 'lopende aanvragen'.

Als er al een schade-opname is geweest, kunt u een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen. Deze nemen we in behandeling als er een besluit is genomen op de eerste aanvraag.

U kunt ook een nieuwe aanvraag doen als voor de eerste aanvraag nog een bezwaarprocedure loopt. In de nieuwe aanvraag worden dan alleen de nieuwe of erger geworden schades beoordeeld.

Ontdekt u bij het herstel nog nieuwe schade, bijvoorbeeld na het weghalen van een kast? Dan kunt u ook een nieuwe schademelding doen voor deze schade.

 • Ik wil mijn keuze tussen maatwerk en de vaste vergoeding veranderen. Kan dat nog?

  Heeft u kort geleden de aanvraag voor vergoeding ingediend? Vaak is het dan nog mogelijk een andere keuze te maken. Twijfelt u? Neem dan contact op, wij helpen u graag.

  Toch liever de vaste vergoeding
  Is er nog geen opname van de schade geweest? En zag u bij het invullen van het aanvraagformulier de keuze voor de vaste vergoeding?
  U moet uw aanvraag eerst intrekken. Daarvoor gaat u in Mijn dossier naar de pagina met het overzicht van uw aanvraag. U ziet de knop "Intrekken" bij "Aanvraag aanvullen". Daarna meldt u de schade opnieuw en kiest u voor de vaste vergoeding.

  Toch liever maatwerk
  De keuze voor de vaste vergoeding is pas definitief als u ons aanbod accepteert.
  Heeft u nog geen aanbod ontvangen? Trek dan de aanvraag in. Daarvoor gaat u naar Mijn dossier naar de pagina met het overzicht van uw aanvraag. U ziet de knop om de aanvraag in te trekken bij "Dossier aanvullen".

  Heeft u het aanbod al ontvangen? Dan gaat u naar Mijn dossier en geeft u aan het aanbod niet te accepteren. Daarna meldt u de schade opnieuw en kiest u voor maatwerk.

 • Ik ben niet de enige eigenaar. En nu?

  Is het gebouw of werk waarvoor u een aanvraag doet niet alleen van u? Maar is het bijvoorbeeld ook van uw partner of een andere mede-eigenaar?

  U kunt ervoor kiezen om de aanvraag ook namens uw mede-eigenaren te doen. In dat geval kunnen we de eventuele schadevergoeding volledig toekennen. Uw mede-eigenaren moeten wel toestemming geven dat u de aanvraag namens hen doet. Dit doen ze in hun eigen Mijn dossier via ‘Dit kunt u nu doen’.

  Als u de aanvraag niet namens uw mede-eigenaren doet, of uw mede-eigenaren geven daar geen toestemming voor, kennen wij een eventuele schadevergoeding niet volledig toe, maar alleen het deel waar u recht op heeft. 

 • Hoe doet een VvE een aanvraag tot schadevergoeding?

  Als u een schademelding wilt doen namens een VvE, logt u in Mijn dossier in met eHerkenning. Als u bent ingelogd, kiest u onder Schade gebouw voor ‘Schademelden voor de VvE’.

  Geen eHerkenning
  Heeft de VvE geen eHerkenning? Dan kan een bestuurder van de VvE een schademelding doen via DigiD. Daarbij moet hij aangeven dat het gaat om een aanvraag voor gemeenschappelijke ruimten.
  Is de bestuurder zelfstandig bevoegd? Dan is er geen machtiging nodig. Zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd? Dan moeten de overige bestuursleden de aanvrager machtigen.

  Geen KVK
  Heeft de VvE geen KVK? Dan sturen wij u een formulier. Alle eigenaren van het appartement moeten toestemming geven voor de schademelding. Dit doen ze door het formulier te ondertekenen.

 • Hoe kan ik mijn aanvraag aanvullen?

  Wilt u uw lopende aanvraag aanvullen met gegevens, foto’s of documenten? Of wilt u iets wijzigen in uw aanvraag? Vul dan uw aanvraag aan in Mijn dossier. Op de pagina van uw aanvraag (onder lopende aanvragen) staat het blok Dossier aanvullen.