Verder naar inhoud

Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Keuze voor maatwerkdossiers

Onze regeling voor schade aan gebouwen en objecten verandert. Stap voor stap gaan wij over naar onze nieuwe werkwijze. U kunt uw keuze doorgeven vanaf het moment dat u hierover van ons bericht heeft ontvangen. Op deze pagina vindt u verschillende opties. U krijgt in een brief de opties aangeboden die voor u van toepassing zijn.

In het kort 

 • We nemen een volgende stap in de behandeling van uw aanvraag. 
 • U krijgt bericht van ons met de keuzes die voor uw aanvraag gelden.
 • Als u nog geen brief heeft gehad, dan kunt u deze keuze nog niet maken. 
 • Hieronder leggen wij de verschillende keuzemogelijkheden uit. 

Keuze: Daadwerkelijk herstel

Wat is daadwerkelijk herstel?  

Het uitgangspunt van het nieuwe beleid is daadwerkelijk herstel van woningen en gebouwen. U ontvangt dan geen financiële vergoeding, maar wij vergoeden de kosten die nodig zijn om de schades te herstellen.  

Meer schades vergoed bij daadwerkelijk herstel 

Bij schadebedragen tot 60.000 euro doen we geen onderzoek naar de oorzaak van de schades. Hierdoor komen mogelijk meer schades voor vergoeding in aanmerking, dan wanneer u voor een financiële vergoeding via maatwerk kiest.  

Uitzonderingen 

Schades die eerder al zijn beoordeeld en schades die niet veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk vergoeden wij niet. Denk hierbij aan afbladderende verf en houtrot. Bekijk meer voorbeelden van schades die niet door mijnbouwactiviteiten kunnen zijn veroorzaakt.

Voorlopige keuze 

U geeft met deze keuze uw interesse aan voor daadwerkelijk herstel. Wij zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de voorwaarden. Zodra we u meer kunnen vertellen over deze voorwaarden, nemen we contact met u op. We weten nog niet wanneer dit is. Als de voorwaarden zijn uitgewerkt, kunt u op basis van die informatie een definitieve keuze maken tussen daadwerkelijk herstel en de financiële vergoeding.  

Keuze: Financiële vergoeding via maatwerk

Financiële vergoeding 

Als u kiest voor een financiële vergoeding, dan gaat uw aanvraag verder in de maatwerkprocedure. Dat is de aanpak die nu al geldt. U krijgt een financiële vergoeding voor alle schades waarvan de onafhankelijk deskundige heeft geoordeeld dat mijnbouwactiviteiten uit het Groningenveld en de gasopslag Norg of Grijpskerk mogelijk invloed kunnen hebben gehad op de schade.

In uw brief staat wat voor uw aanvraag geldt als u kiest voor maatwerk. Bijvoorbeeld: als u uw aanvraag gepauzeerd heeft nadat u het adviesrapport heeft ontvangen, dan kunt u akkoord gaan met het rapport. Of u kunt een reactie geven op het rapport. 

Wanneer uw totale schadevergoeding lager is dan 10.000 euro, komt u volgend jaar mogelijk in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding. De voorwaarden van de aanvullende vaste vergoeding worden nog uitgewerkt. We verwachten u in de loop van 2024 hier meer over te vertellen. 

Overzicht keuzemogelijkheden maatwerk

Overzicht keuzemogelijkheden maatwerk

Hulp bij het maken van een keuze

Wilt u eerst meer informatie voordat u een goede keuze kunt maken? Dan kunt u aangeven dat u door ons gebeld wilt worden. Wij gaan dan met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw aanvraag en beantwoorden uw vragen. U kunt ook om een aanvullende berekening vragen. De deskundige berekent dan aanvullend wat de kosten zijn van het herstel van de schades die kunnen zijn ontstaan door mijnbouwactiviteiten, maar waarvoor een andere oorzaak is aangewezen in het adviesrapport.    

Verschil tussen adviesrapport en aanvullende berekening 

Het bedrag in de aanvullende berekening is niet (altijd) hetzelfde als het bedrag dat in het adviesrapport staat. Bij daadwerkelijk herstel kijken we tot een schadebedrag van 60.000 euro namelijk niet naar de oorzaak van de schades. Hierdoor komen mogelijk meer schades in aanmerking voor een vergoeding. De deskundige berekent voor u wat het zou kosten om alle schades te laten herstellen.  

Extra toelichting 

Nadat u de aanvullende berekening heeft ontvangen, kunt u een keuze maken voor daadwerkelijk herstel of een financiële vergoeding. U kunt ook aangeven dat u gebeld wilt worden nadat u de aanvullende berekening heeft ontvangen. We lichten dan in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden toe, zodat u een goed geïnformeerde keuze kunt maken.  

 • Wat is een aanvullende berekening?

  De deskundige berekent dan aanvullend wat de kosten van herstel zijn van de schades die veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouwactiviteiten, maar waarvoor een andere oorzaak is aangewezen in het adviesrapport.   

  Dit bedrag is niet (altijd) hetzelfde als het bedrag dat de aanvrager zou krijgen als deze kiest voor een financiële vergoeding, omdat we bij daadwerkelijk herstel tot een schadebedrag van 60.000 euro niet kijken naar de oorzaak van de schades. Hierdoor komen mogelijk meer schades in aanmerking voor een vergoeding.   

 • Hoe kan het dat er meer schades voor vergoeding in aanmerking komen bij daadwerkelijk herstel ten opzichte van maatwerk?

  Bij de maatwerkprocedure wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking als de deskundige een duidelijke andere oorzaak aanwijst en invloed door mijnbouwactiviteiten uitsluit. Een voorbeeld van een andere oorzaak is scheurvorming boven een deuropening als gevolg van een ondeugdelijke lateiconstructie.   

  Bij daadwerkelijk herstel wordt schade die naar haar aard kan zijn ontstaan door mijnbouwactiviteiten vergoed, zonder daarbij onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade tot een bedrag van 60.000 euro. Dat brengt met zich mee dat bij daadwerkelijk herstel mogelijk meer schades voor vergoeding in aanmerking komen dan bij de maatwerkprocedure. 

 • Kan ik ook een bedrag ontvangen zonder de verplichting tot herstel?

  Ja, dat kan wanneer u kiest voor de maatwerkprocedure. U kiest dan voor een financiële vergoeding voor alle schades waarvan de onafhankelijk deskundige heeft geoordeeld dat mijnbouwactiviteiten uit het Groningenveld en de gasopslag Norg of Grijpskerk mogelijk invloed kunnen hebben gehad op de schade.  

 • Welke schades komen niet in aanmerking voor vergoeding bij daadwerkelijk herstel?

  Schades waarvan we zeker weten dat ze niet door mijnbouw veroorzaakt zijn, worden niet vergoed bij daadwerkelijk herstel. Denk hierbij aan houtrot, afbladderende verf of loslatende kitranden. Bekijk de lijst die deskundigen gebruiken met voorbeelden en foto’s.  

 • Hoe wordt de hoogte van de financiële vergoeding bepaald bij een maatwerkdossier?

  Een deskundige doet onderzoek naar de oorzaak van de schade. Als een verband met mijnbouwactiviteiten niet kan worden uitgesloten, brengt hij een advies uit ten aanzien van de wijze van herstel en daarmee de hoogte van de kosten. Op basis van dit advies wordt de hoogte van de vergoeding bepaald. 

 • Wanneer gaan jullie verder met mijn aanvraag als ik kies voor daadwerkelijk herstel?

  U geeft met deze keuze uw interesse aan voor daadwerkelijk herstel. Wij zijn op dit moment bezig met het uitwerken van de voorwaarden. Zodra we u meer kunnen vertellen over deze voorwaarden, nemen we contact met u op. We weten nog niet wanneer dit is. Als de voorwaarden zijn uitgewerkt, kunt u op basis van die informatie een definitieve keuze maken tussen daadwerkelijk herstel en de financiële vergoeding. 

 • Ik wil niet langer wachten, wat kan ik doen?

  Als u een keuze heeft gekregen en u wilt niet langer wachten, dan kunt u ervoor kiezen om uw aanvraag af te laten handelen volgens de maatwerkprocedure. U kiest hiermee voor een financiële vergoeding voor alle schades waarvan de onafhankelijk deskundige heeft geoordeeld dat mijnbouwactiviteiten uit het Groningenveld en de gasopslag Norg of Grijpskerk mogelijk invloed kunnen hebben gehad op de schade. Wij gaan dan zo snel mogelijk verder met uw aanvraag. 

 • Waarom kon mijn aanvraag gepauzeerd worden?

  Het kabinet heeft 25 april 2023 voorstellen gedaan om schade anders af te handelen. We hebben aanvragers met een lopende of nieuwe aanvraag de mogelijkheid gegeven hun aanvraag te pauzeren. Pauzeren betekende dat we geen besluit namen op een aanvraag in afwachting van meer duidelijkheid over het nieuwe beleid. Hiervoor is gekozen, omdat we nog niet wisten of het nieuwe beleid zou leiden tot een gunstigere situatie voor de aanvrager.