Verder naar inhoud

Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Keuze voor een vaste vergoeding

Onze regeling voor schade aan gebouwen en objecten verandert. Stap voor stap gaan wij over naar onze nieuwe werkwijze. Als u een lopende aanvraag voor de vaste vergoeding heeft, ontvangt u een bericht over uw mogelijkheden voor uw aanvraag.

In het kort: 

 • Wij gaan verder met lopende en gepauzeerde aanvragen. 
 • De vaste vergoeding is verhoogd naar 10.000 euro. 
 • Voor kleinere gebouwen blijft de vaste vergoeding 5.000 euro. 

Keuze: Ons aanbod accepteren

Alle aanvragers met een lopende aanvraag krijgen een persoonlijk aanbod. Dit aanbod vindt u terug in Mijn dossier. Heeft u een lopende aanvraag voor een vaste vergoeding en staat er in Mijn Dossier nog geen aanbod? Wacht dan totdat u bericht van ons krijgt. Heeft u nog geen nulmeting gehad? Dan maken we eerst een afspraak met u voor een opname.  

Meer informatie over de vaste vergoeding

 • Voor welke gebouwen is de vaste vergoeding 5.000 euro?

  De vaste vergoeding blijft 5.000 euro voor gebouwen en objecten: 

  • Die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging – Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd – gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is;
  • Die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan 50.000 euro met peildatum 1 januari 2022 
 • Waarom komen jullie een nulmeting doen, als ik al foto's heb aangeleverd bij de aanvraag?

  Onze regeling voor schade aan gebouwen en objecten verandert. Naast het uitkeren van financiële vergoedingen, richten we ons op daadwerkelijk herstel van gebouwen en objecten. Dit nieuwe beleid betekent dat u kunt kiezen hoe u verder wilt met uw aanvraag. Om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken komen we altijd een nulmeting doen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat we alle schade zorgvuldig vastleggen. Dan is ook duidelijk is welke schade wordt afgehandeld. 

 • Ik heb nog geen bericht ontvangen. Wat gebeurt er als ik mijn aanvraag van pauze haal?

  U ontvangt dan een besluit op basis van het huidige beleid. Als u een aanvraag heeft gedaan voor maatwerk, ontvangt u een besluit op basis van de maatwerkprocedure. Voor een aanvraag voor de vaste vergoeding ontvangt u een besluit op basis van de oude voorwaarden. 

  Als u zelf uw aanvraag van pauze haalt, betekent dit niet dat u eerder een keuze kunt maken.  

 • Waarom kon mijn aanvraag gepauzeerd worden?

  Het kabinet heeft 25 april 2023 voorstellen gedaan om schade anders af te handelen. We hebben aanvragers met een lopende of nieuwe aanvraag de mogelijkheid gegeven hun aanvraag te pauzeren. Pauzeren betekende dat we geen besluit namen op een aanvraag in afwachting van meer duidelijkheid over het nieuwe beleid. Hiervoor is gekozen, omdat we nog niet wisten of het nieuwe beleid zou leiden tot een gunstigere situatie voor de aanvrager.