Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Juridische bijstand en bemiddeling

Wilt u tijdens de afhandeling van uw schademelding, bezwaar- of bezwaarzaak hulp van een advocaat? Of heeft u behoefte aan een mediator? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierin is geregeld dat u als eigenaar van een gebouw bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding gratis juridische bijstand of mediation kunt krijgen.

Juridische bijstand van een advocaat

Wilt u tijdens de afhandeling van uw aanvraag, bezwaar- of beroepszaak hulp van een advocaat om u te begeleiden? Bijvoorbeeld om adviseurs in te schakelen, belangrijke stukken met ons te delen of termijnen te bewaken? Dan kunt u via de Raad voor Rechtsbijstand kosteloos hulp krijgen van een advocaat.

U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Bijvoorbeeld wanneer het adviesrapport wordt opgesteld en u het niet eens bent met de inhoud daarvan en een zienswijze wil indienen op dit rapport. De advocaat kan dan namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur. Of u helpen bij meer juridische zaken, zoals bij bezwaar of beroep.

Een bemiddelaar (mediator) inzetten

De subsidieregeling maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk. Dit gebeurt onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen.

Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie. In dat geval krijgt u van ons schriftelijk toestemming voor mediation. U kunt met die toestemming de vergoeding krijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u in het versterkingstraject zit

U kunt ook gebruik maken van juridische bijstand als u in het versterkingstraject van de NCG zit. Deze bijstand kunt u gebruiken vanaf het moment van het beoordelen van uw gebouw tot en met het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen. Meer informatie vindt u op de website van de NCG.

Hoe vraagt u het aan?

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u bij de Raad voor Rechtsbijstand bijstand van een advocaat of mediation aanvragen. De bijstand van een advocaat en/of mediator is gratis. U hoeft dus ook geen eigen bijdrage te betalen voor het werk dat de advocaat of mediator voor u doet. U heeft wel een ontvangstbevestiging van uw schademelding bij het IMG nodig om de aanvraag te kunnen doen. Voor de kosten van deskundigen heeft de Raad een vergoeding beschikbaar.

Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023. Ook als u al een procedure heeft lopen kunt u gebruik maken van deze regeling.

Meer informatie en voorwaarden

Hoe u de subsidie aanvraagt en wat de subsidie precies inhoudt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.