Verder naar inhoud
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Inwoners van de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland kunnen schade melden. Stap voor stap werken wij verder aan de uitvoering van onze nieuwe aanpak. Lees meer over onze
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Schade aan gebouwen en objecten

Voor wie is de vaste vergoeding?

Wij kunnen uw schade vergoeden met een vaste vergoeding. Uw aanvraag moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  Zo moet het gaan om een eerste schademelding op het adres en moet u op het moment van aanvragen als het besluit de eigenaar zijn.

Inwoners van de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland kunnen nieuwe aanvragen voor een vaste vergoeding doen. We streven ernaar om nieuwe aanvragen voor een vaste vergoeding zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor iedereen.

Volg onze berichtgeving voor meer informatie.

In het kort:

Lijkt de vaste vergoeding iets voor u? U kunt gebruikmaken van de vaste vergoeding als:

  • uw aanvraag de eerste is op het adres;
  • u een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon);
  • u tijdens de aanvraag en het besluit de eigenaar bent van het object waarvoor u schade meldt;
  • uw eventuele mede-eigenaren toestemming geven voor de aanvraag;
  • uw object in het effectgebied staat, en er na het bouwjaar op deze locatie een beving is geweest die schade kan veroorzaken (trillingssnelheid van ten minste 2 millimeter per seconde);
  • uw object in een gebied staat waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken;
  • u voor maximaal 3 objecten de vaste vergoeding aanvraagt.
Grote scheur aan de buitenwand van een huis waarnaast een persoon staat en een hond op de grond eronder ligt.

Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?

Wij kunnen uw schade vergoeden met een vaste vergoeding. Uw aanvraag moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Natuurlijk persoon (geen rechtspersoon)

Alleen een natuurlijk persoon kan een vaste vergoeding aanvragen. Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed en met rechten en plichten. Een rechtspersoon, zoals een stichting, BV of een vereniging kan geen vaste vergoeding aanvragen.

Volledig object

Een object is een onroerende zaak met een eigen kadastrale aanduiding met daarop ten minste 1 adres. U kunt een vaste vergoeding alleen aanvragen voor een volledig object. Daarbij gaat het meestal om een woning. Maar het kan ook om een woning én een schuur gaan. Of om een appartement of een winkelpand. Ook kan het gaan om een pand met meer dan 1 huisnummer.

Eerste aanvraag voor dit object

U bent de eerste die schade meldt voor dit object. Loopt er een eerste aanvraag voor maatwerk voor uw object? Dan kunt u die mogelijk met een vaste vergoeding laten afhandelen.

Eigenaar van het object

U bent een eigenaar van het object waar u schade voor meldt als u dat in eigendom heeft. U kunt ook schade melden als u het beklemrecht, het recht van opstal of het recht van erfpacht van het object heeft. 

Maximaal 3 objecten

Bent u eigenaar van meer dan 1 object? U kunt voor maximaal 3 objecten de vaste vergoeding aanvragen.

Toestemming mogelijke mede-eigenaren

Uw mogelijke mede-eigenaren moeten akkoord zijn met uw aanvraag. Zij moeten daarvoor toestemming geven in hun eigen Mijn dossier onder ‘Dit kunt u nu doen’. Ze loggen daarvoor in met hun DigiD. U geeft zelf aan uw mede-eigenaren door waar en hoe zij toestemming moeten geven. 

Schade door aardbeving

In de periode dat u eigenaar van het object was, moet er op die locatie een aardbeving zijn geweest die schade kan veroorzaken (trillingssnelheid van ten minste 2 millimeter per seconde). Schades die niet veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, vergoeden wij niet. Denk hierbij aan houtrot of afbladderend verf. 

Effectgebied en diepe bodemdaling

U kunt een vaste vergoeding aanvragen als uw object in het effectgebied van bevingen staat. Of in een gebied waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken.

Meer informatie over Gebieden waar IMG schade vergoedt