Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Gebieden waar IMG schade vergoedt

Wij vergoeden schade die is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in Groningenveld en gasopslag Norg en Grijpskerk. Maar over welke gebieden hebben we het dan?

Het gebied waar we schade vergoeden, bestaat uit het gebied waar een beving is geweest met een trillingssnelheid van ten minste twee millimeter per seconde en de gebieden 6 kilometer rondom het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk (het zes kilometer-gebied).

De cirkel geeft de beving van Huizinge aan van 16 augustus 2012. Dat is tot nu toe de zwaarste aardbeving en had daardoor het grootste effectgebied. Daaronder zijn twee gebieden zichtbaar die buiten dit effectgebied vallen, maar binnen de 6 kilometergrens van het Groningenveld en de gasopslag Norg. Vanaf 1 januari 2024 vallen deze gebieden weer onder het wettelijk bewijsvermoeden. We zijn nu aan het uitwerken hoe de schade afgehandeld wordt in dit gebied. Schade melden in deze gebieden kan in de loop van 2024, als de nieuwe manier van schade afhandelen wordt opengesteld.

 

Kaart. De groene cirkel geeft het effectgebied Huizinge aan. De groene stippellijnen zijn de zes kilometerzones rondom een gasveld/gasopslag

Kaart. De groene cirkel geeft het effectgebied Huizinge aan. De groene stippellijnen zijn de zes kilometerzones rondom een gasveld/gasopslag

Uitgaan van schade door mijnbouw

Binnen de groene cirkel van de beving Huizinge en binnen de gebieden met de groene stippellijnen geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Dat houdt in dat een deskundige in deze gebieden ervan uitgaat dat schade mijnbouwschade is, behalve als er overduidelijk een andere oorzaak is voor uw schade. 

Buiten de gebieden

Woont u niet in een van deze gebieden? Dan betekent dat niet direct dat uw schade geen mijnbouwschade kan zijn. Alleen dan geldt het wettelijk bewijsvermoeden niet. Er moet dan dus wel aangetoond worden dat de schade is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten.

Uitzondering voor kwetsbare gebouwen

Oudere gebouwen met bijzondere bouwkenmerken zijn vaak gevoeliger voor bevingen dan jongere gebouwen. Het kan daarom zijn dat bij een kwetsbaar gebouw wel schade ontstaat door een beving, maar bij een ander gebouw op dezelfde locatie niet.

Is het bouwjaar van een gebouw voor 1970? En staat het op een locatie waar een beving is geweest met een trillingssnelheid tussen de 1,6 en 2,0 millimeter per seconde? En valt de locatie buiten het zes kilometer-gebied? Dan onderzoeken wij of het gebouw een bijzonder kwetsbaar object is. Als blijkt dat dit zo is, dan geldt het wettelijk bewijsvermoeden. Ook als het gebouw buiten het gebied staat waar het bewijsvermoeden geldt. De trillingssnelheid voor uw adres kunt u nakijken met de trillingstool.

Gebieden diepe bodemdaling

Naast bevingsschade, kan de gaswinning en -opslag soms indirect schade aan uw woning of gebouw verergeren. Die schade wordt veroorzaakt door diepe bodemdaling en -stijging in combinatie met een slappe ondergrond en verandering van het grondwaterpeil.

Het gaat dan om zettingsschade, bijvoorbeeld schade aan de fundering. De gebieden waar indirecte effecten van diepe bodemdaling (IEDB) mogelijk optreden, vallen grotendeels binnen het gebied waar het bewijsvermoeden geldt. Dit betekent dat een deskundige ervan uitgaat dat schade mijnbouwschade is, behalve als het overduidelijk is dat er een andere oorzaak is voor uw schade.

Op bepaalde plekken valt een gebied waar sprake kan zijn van IEDB buiten het gebied waar het bewijsvermoeden geldt. In dat geval is het bewijsvermoeden alleen van toepassing op zettingsschade. Dit omdat IEDB alleen zettingsschade kan veroorzaken. Lees meer over schade door diepe bodemdaling of controleer uw adres.