Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Aanvullende vaste vergoeding

Heeft u voor de schade aan uw woning of een ander gebouw een vergoeding ontvangen van de NAM, CVW, TCMG of het IMG? Dan kunt u vanaf eind 2024 dit bedrag laten aanvullen tot € 5.000 (kleine gebouwen) of € 10.000.

In het kort

 • Voor wie een schadevergoeding van (in totaal) minder dan € 10.000 heeft ontvangen van NAM, CVW, TCMG of IMG. En nog geen keuze had voor de vaste vergoeding van € 10.000.
 • Voor wie voor een klein gebouw of object een schadevergoeding van (in totaal) minder dan € 5.000 heeft ontvangen van NAM, CVW, TCMG of IMG. En nog geen keuze had voor de vaste vergoeding van € 5.000.
 • De aanvullende vaste vergoeding wordt berekend per kadastraal object. Als er meerdere adressen onder vallen, gaat het om de totale vergoeding voor die adressen. U vraagt voor alle adressen gezamenlijk een vergoeding aan.
 • Er zitten voorwaarden aan.
 • We starten met de aanvullende vaste vergoeding eind 2024. We gaan per gemeente open.
 • Wilt u bericht ontvangen als de aanvullende vaste vergoeding op uw locatie aangevraagd kan worden? Laat dan uw mailadres achter op Aanmelden voor automatisch bericht. 

Wanneer kunt u gebruikmaken van de aanvullende vaste vergoeding van € 10.000?

 • Als u (en eventuele vorige eigenaren) in totaal minder dan € 10.000 heeft ontvangen van de NAM, CVW, de TCMG of het IMG voor de schade aan uw woning of gebouw. Ook als u voor uw eerdere schademelding(en) geen vergoeding kreeg.
 • Als u eerder nog niet voor de vaste vergoeding van € 10.000  kon kiezen.
 • Als het gebouw in het effectgebied van Huizinge staat of in een gebied 6 km rondom het Groningenveld of de gasopslag Norg. Voor het effectgebied van Huizinge geldt dat er vanaf het bouwjaar van het gebouw op de locatie tenminste 1 beving moet zijn geweest die schade kon veroorzaken (trillingssnelheid van minimaal 2 millimeter per seconde).
 • Als het gebouw in het 6 km gebied, maar buiten het effectgebied van Huizinge staat én gebouwd is voor 2013.
 • Als het gebouw in een gebied staat waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken.
 • Als u een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon).
 • Als u toestemming heeft van uw eventuele mede-eigenaren.
 • Als u nog niet drie keer gebruikt hebt gemaakt van de (aanvullende) vaste vergoeding of herstel.

Uitzondering kleine gebouwen: aanvullende vergoeding tot € 5.000

Voor kleine gebouwen en objecten, zoals garageboxen en schuren, is de aanvullende vaste vergoeding € 5.000. Dit soort gebouwen hebben een lagere waarde en vaak een kleiner oppervlak. De vergoeding staat zo meer in verhouding met de waarde en grootte van het gebouw.

Specifiek gaat het om gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000.

Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de aanvullende vaste vergoeding van € 10.000.

Voorinschrijving aanvullende vaste vergoeding

Bent u eigenaar van een gebouw waarvoor (in totaal) minder dan € 10.000 aan schadevergoeding is toegekend? Dan komt u misschien in aanmerking voor de aanvullende vaste vergoeding. Deze start vanaf eind 2024. U kunt alvast een voorinschrijving doen, zodat u sneller een aanvraag voor de aanvullende vaste vergoeding kunt doen.

Meer over Voorinschrijving aanvullende vaste vergoeding

Totaal van alle vergoedingen

Heeft u, of hebben eventuele vorige eigenaren, meerdere vergoedingen ontvangen? Dan geldt het totaal van alle vergoedingen bij elkaar opgeteld. Een vergoeding voor bijkomende kosten telt niet mee in het totaalbedrag.

Niet als u voor vergoeding op maat koos

De aanvullende vergoeding is niet bedoeld voor inwoners die vanaf 9 januari 2024 een keuze hadden voor de vaste vergoeding van € 10.000, maar hebben gekozen voor een vergoeding op maat. Heeft u nieuwe schade? Dan kunt u opnieuw een aanvraag voor een vergoeding op maat doen.

Aanvragen kan nog niet

Op dit moment zijn wij nog bezig met het ontwikkelen van een aanpak. De verwachting is dat we eind  2024 de regeling gefaseerd starten. Wilt u bericht ontvangen als de aanvullende vaste vergoeding op uw locatie aangevraagd kan worden? Laat dan uw mailadres achter op: Aanmelden voor automatisch bericht

Overzicht wat u kunt aanvragen

Op het moment dat de regeling opengesteld wordt voor uw regio, kunt u in Mijn dossier een overzicht vinden van alle schadevergoedingen die al op uw adres zijn uitgekeerd. U ziet dan in een oogopslag of u nog gebruik kunt maken van de regeling.

Waar stemt u mee in?

Als u kiest voor de aanvullende vergoeding, stemt u er in ieder geval mee in dat:

 • alle schades aan het gebouw zijn afgehandeld;
 • er een nulmeting wordt gedaan bij alle gebouwen op het kadastraal perceel;
 • u pas nieuwe schade kan melden als er een nieuwe beving is geweest die op locatie van het gebouw schade kan hebben veroorzaakt (trillingssnelheid van minimaal 5 millimeter per seconde) of
 • als er nieuwe schade is opgetreden als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling.