Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Schade aan mestkelder

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw mestkelder. Een deskundige beoordeelt deze schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de kosten voor het afvoeren en opslaan van extra mest en mogelijk andere kosten te compenseren. Dit is dus anders dan bij een vergoeding op maat, waarbij u een bedrag krijgt om de schade te herstellen.

In het kort

 • U heeft schade aan uw mestkelder, daardoor loopt grondwater naar binnen en produceert u meer mest. Dit kost u extra geld.
 • U levert zo veel mogelijk informatie aan waarna een afspraak wordt ingepland voor een opname door een onafhankelijke deskundige. Bij deze opname is ook een zaakbegeleider van ons aanwezig.
 • De onafhankelijke deskundige maakt een raming van de bedrijfsschade of eventuele andere kosten op basis van de aangeleverde gegevens, de opname en zijn of haar eigen expertise en ervaring. Als voor onderdelen een zeer uitgebreid nader onderzoek noodzakelijk is, wordt een onderbouwde raming gemaakt.
 • U en wij ontvangen de raming en kunnen hier beide op reageren. Zijn beide akkoord? Dan ontvangt u een besluit. Is de schade erkend? Dan ontvangt u een vergoeding.
 • Is ten minste één partij niet akkoord? Dan volgt een gesprek en wordt de procedure hervat met mogelijk verder onderzoek.

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  Schade melden

  U meldt uw schade via Mijn dossier. Of u gaat langs bij een steunpunt bij u in de buurt. Wij vragen u informatie over de mestkelder en de schade. U hoort van ons wie uw zaakbegeleider is. Uw zaakbegeleider helpt u tijdens de afhandeling met uw vragen en kan u meer informatie geven over het proces.

 • Stap 2

  Afspraak schade-opname

  Wij geven de onafhankelijke deskundige de opdracht om een advies uit te brengen. De deskundige plant een afspraak in voor een schade-opname, en geeft aan wie hierbij aanwezig is.

 • Stap 3

  Schade-opname

  Tijdens de schade-opname bekijkt de deskundige de schade aan uw mestkelder en noteert gegevens over de schade. Denk hierbij aan gegevens over aanschaf, grootte en levensduur van de mestkelder, een eventuele mestboekhouding en facturen voor het afvoeren van mest.

  Tijdens een gesprek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld van en over de schade aan de mestkelder. Uw zaakbegeleider of dossierbehandelaar is meestal ook aanwezig bij de opname. Van deze opname wordt een verslag opgesteld en aan u voorgelegd.

 • Stap 4

  Adviesrapport

  De deskundige maakt een conceptraming, waarin de geschatte schade en de hoogte van de schadevergoeding is vastgesteld. U en wij ontvangen dit adviesrapport en kunnen erop reageren.

  In het rapport wordt duidelijk gemaakt welke onderdelen gemeten zijn en welke geraamd. Dit wordt per onderdeel onderbouwd. Deze raming biedt ons een basis om te beoordelen waar een ruimhartigere vergoeding kan plaatsvinden. Deze ruimhartigheid zullen wij in alle gelijke gevallen op dezelfde wijze toepassen.

 • Stap 5

  Besluit of verder onderzoek

  Als we beiden akkoord zijn, betalen we u de schadevergoeding. Vanaf het moment dat de deskundige langskomt, duurt het ongeveer 3 tot 6 maanden tot uw aanvraag is afgehandeld.

  Als u het niet eens bent met de raming, of als wij het niet eens zijn met de raming, gaan we met u in gesprek om samen tot een goede oplossing te komen.

  Ook wanneer vooraf duidelijk is dat de schades te complex zijn, gaan we met u in gesprek om samen tot een goede oplossing te komen. Als we er niet uitkomen, dan handelen we uw aanvraag af als maatwerk. De deskundige doet dan een uitgebreid onderzoek naar de schade met meetwerk over een langere periode. Dit alles duurt dan minstens een jaar.

 • Stap 6

  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken in Mijn Dossier of per post. Dit moet binnen 12 weken nadat u het besluit ontvangt. In de besluitbrief die u ontvangt, staat uitgelegd hoe u bezwaar maakt.

Waarom een raming van de bedrijfskosten en geen onderzoek naar de herstelkosten?

Wij hebben ons laten adviseren over de wijze van het afhandelen van schade aan mestkelders door een panel van deskundigen. Dit panel ziet ernstige bezwaren voor het visueel opnemen van schade aan de mestkelder. Voor een inspectie aan de binnenzijde van de mestkelder is het noodzakelijk dat het vee elders wordt ondergebracht en de mestkelder gereinigd wordt door een gespecialiseerd bedrijf om scheurvorming zichtbaar te maken. Dit brengt met zich mee dat de gehele bedrijfsvoering moet worden stilgelegd. Voor een inspectie aan de buitenzijde van de mestkelder zal een deel van de omliggende grond moeten worden weggegraven om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Door de bijbehorende (onderzoeks)kosten, de tijd en de impact op het bedrijf heeft het panel een andere manier voor het vaststellen van schade geadviseerd.

Veelgestelde vragen over mestkelders

 • Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is afgehandeld?

  Vanaf het moment dat de deskundige langskomt, duurt het ongeveer drie tot zes maanden tot u uw aanvraag is afgehandeld.

 • Waarom is voor mestkelders een andere trillingssterkte vastgesteld dan voor woningen?

  Het IMG is hierover geadviseerd door een panel van deskundigen. Mestkelders zijn minder kwetsbare objecten dan bijvoorbeeld woningen. Daarom geldt voor mestkelders een trillingssterkte van 10 mm/s en bij gebouwen een trillingssterkte van 2 mm/s.

 • Waarom wordt er niet gerekend naar herstel van de kelders?

  Het IMG heeft zich laten adviseren over de wijze van het afhandelen van schade aan mestkelders door een panel van deskundigen. Dit panel ziet ernstige bezwaren voor het visueel opnemen van schade aan de mestkelder. Voor een inspectie aan de binnenzijde van de mestkelder is het noodzakelijk dat het vee elders wordt ondergebracht en de mestkelder gereinigd moet worden door een gespecialiseerd bedrijf om scheurvorming zichtbaar te maken.

  Dit brengt met zich mee dat de gehele bedrijfsvoering zal moeten worden stilgelegd. Voor een inspectie aan de buitenzijde van de mestkelder zal een deel van de omliggende grond moeten worden weggegraven om het onderzoek te kunnen uitvoeren. De bijbehorende (onderzoeks)kosten, de tijd en de impact op het bedrijf brengen met zich mee dat het paneladvies een andere manier voor het vaststellen van schade heeft geadviseerd.

 • Waarom maakt de deskundige een raming en doet hij of zij geen onderzoek?

  Het IMG heeft zich laten adviseren over de wijze van het afhandelen van schade aan mestkelders door een panel van deskundigen. Dit panel ziet ernstige bezwaren voor het visueel opnemen van schade aan de mestkelder. Voor een inspectie aan de binnenzijde van de mestkelder is het noodzakelijk dat het vee elders wordt ondergebracht en de mestkelder gereinigd moet worden door een gespecialiseerd bedrijf om scheurvorming zichtbaar te maken. Dit brengt met zich mee dat de gehele bedrijfsvoering zal moeten worden stilgelegd. Voor een inspectie aan de buitenzijde van de mestkelder zal een deel van de omliggende grond moeten worden weggegraven om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

  De bijbehorende (onderzoeks)kosten, de tijd en de impact op het bedrijf brengen met zich mee dat het paneladvies een andere manier voor het vaststellen van schade heeft geadviseerd.

 • Ik heb schade ontdekt aan mijn gewassen, kan ik dat ook melden?

  Ja, deze vorm van schade kunt u melden via de regeling Schade gebouw.