Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Nulmeting

Kiest u voor de vaste vergoeding? Dan komen wij een nulmeting bij u doen. Tijdens de nulmeting legt een schade-opnemer alle zichtbare schades vast. Zo heeft u een totaalbeeld van het aantal schades.

In het kort

  • Er komt een opnemer langs die zowel binnen als buitenom het gebouw de schade opneemt.
  • De schade wordt vastgelegd in een rapport. De schade wordt niet beoordeeld.
Drie personen en een hond staan in een grote tuin, waarbij een persoon zijn camera richt om een foto te maken.

Wat is een nulmeting?

Een nulmeting is een bezoek door een schade-opnemer aan uw huis of ander gebouw. Tijdens dit bezoek zet hij alle zichtbare schades op de foto. Ook schrijft hij kenmerken van de schade en de ruimte op. Ook ruimtes waar geen schade is, worden opgenomen. Met uitzondering van het dak, een vliering en de kruipruimte. 
 
Het is handig dat u met de opnemer meeloopt om schades aan te wijzen. 
 
Van deze informatie wordt een nulmetingrapport gemaakt. Hierin staan alle ruimtes en de schades beschreven. 
 
U kunt de nulmeting voorbereiden door alvast schades vrij te maken, door bijvoorbeeld kasten of schilderijen weg te halen. Als er bouwtekeningen aanwezig zijn, kunt u deze klaarleggen. 
 
Hoe lang een nulmeting duurt, hangt af van de grootte van het gebouw en het aantal ruimtes.

Waarom doen we dit?

Zo heeft u een totaalbeeld van het aantal schades aan uw gebouw. En welke schades op dat moment dus vergoed worden. Ook kunnen we later, bij een nieuwe opname, de opgenomen schades vergelijken met de nieuwe of verergerde schades.

Weigert u de nulmeting? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen.

Rapport

De foto’s en informatie die de schade-opnemer heeft, wordt samengevoegd in een nulmetingrapport. Dit rapport komt in Mijn dossier te staan. 

Als u weer een nieuwe schademelding doet, komt er opnieuw een schade-opname. We vergelijken de schades in die situatie dan met de schades uit het nulmetingrapport.