Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Herstel met eigen aannemer

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw woning of ander gebouw. We hebben verschillende manieren van afhandelen van schade. Als u kiest voor herstel met een eigen aannemer, heeft u zelf de regie over de hertelwerkzaamheden. Het gaat dan om nieuwe schades die naar hun aard veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw.

In het kort

 • U bent opdrachtgever.
 • U regelt het herstelproces zelf met uw aannemer.
 • Alleen vermelde schades in goedgekeurde offertes worden vergoed.
 • Het IMG betaalt uw aannemer rechtstreeks voor de herstelwerkzaamheden.
 • Wij vergoeden de kosten voor het herstel van nieuwe schades die door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt tot een bedrag van maximaal 60.000 euro.
 • Schades die eerder beoordeeld zijn en schades die niet door mijnbouw veroorzaakt kunnen zijn, zoals afbladderende verf of houtrot, komen niet voor herstel in aanmerking. 
Twee personen kijken lachend naar een meneer die stucwerkzaamheden uitvoert in een kamer.

Regie in uw handen

Vanaf het moment dat u kiest voor herstel met een eigen aannemer heeft u de leiding in de afhandeling van uw schade. Hier komt veel bij kijken. Het is belangrijk dat u weet wat er van u wordt verwacht:

 • Aannemer kiezen: u kiest de aannemer die het herstel gaat uitvoeren. Dat betekent dat u de aannemer kunt uitleggen wat u verwacht en wat de aannemer moet doen om herstel te mogen uitvoeren.
 • Offerte beoordelen: u leest, begrijpt en beoordeelt de offerte die de aannemer maakt op basis van de gesprekken met u en het adviesrapport dat de deskundige heeft gemaakt.
 • Herstelwerkzaamheden: u heeft samen met de aannemer voorbereidingen getroffen en de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen. Mogelijk is er sprake van meerwerk of er wordt nieuwe schade ontdekt wat bij het IMG moet worden gemeld.
 • Oplevering: u laat ons weten of de aannemer de werkzaamheden naar tevredenheid heeft opgeleverd.
 • Betaling: u laat ons weten wanneer alles akkoord is. Wij betalen de factuur rechtstreeks aan de aannemer.

Hulp bij herstel, ook voor aannemers

U heeft de regie in handen bij herstel met eigen aannemer. Tegelijkertijd ondersteunen wij u met informatie tijdens het proces. Hiervoor hebben wij een speciale omgeving ingericht op onze website gericht op hulp bij herstel. Hier vindt u stap voor stap aanvullende informatie over herstel met eigen aannemer. Gericht aan u, de aanvrager, maar ook aan aannemers die interesse om schade te herstellen voor het IMG.