Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Reageren op het adviesrapport

Als u het adviesrapport heeft ontvangen, heeft u 2 weken de tijd daar op te reageren. Bijvoorbeeld om aan te geven dat u akkoord bent met het rapport. Maar ook als u schades mist, of het niet eens bent met de beoordeling. Wij noemen uw reactie een zienswijze.

Hoe werkt het?

 • Als het adviesrapport klaar staat, krijgt van ons bericht. U heeft vanaf dat moment 2 weken de tijd om te reageren.
 • In Mijn dossier staat dan een formulier waarmee u kunt reageren. Doet u dit liever per post? Dan kunt u een brief sturen naar:
  Antwoordnummer 3061
  8000 WB Zwolle.
  Noem in de brief ook het zaaknummer van de aanvraag.
 • Bent u akkoord met het rapport? Als u dat laat weten, kunnen wij verder met de afhandeling van uw aanvraag.
 • Bent u niet akkoord met het rapport? Laat ons dan weten waar u het niet mee eens bent.
 • Heeft u langer dan 2 weken nodig? Dan kunt u 4 weken uitstel aanvragen. Dit kan via het formulier in Mijn dossier of u belt naar 0800 4444 111.
 • Als u niet reageert binnen 2 weken, gaan wij verder met de afhandeling van uw aanvraag.
Op straat bekijken drie personen een woning en twee ervan houden hun hand tegen de buitenmuur.

Niet akkoord?

Het is belangrijk dat u duidelijk beschrijft waar u het niet mee eens bent. Als u een bepaalde schade noemt, noem dan ook het schadenummer zoals deze in het staat. Geef voor iedere schade aan waarom u het er niet mee eens bent. Beschrijf ook hoe het volgens u anders moet.

Vergoeding voor advies

Heeft u bij uw reactie op het adviesrapport hulp nodig van een bouwkundig of financieel adviseur? U kunt de kosten hiervoor door ons laten vergoeden. 

Meer over vergoeding bouwkundig en en financieel advies

Documenten meesturen

Heeft u foto’s, offertes of andere documenten die voor uw belangrijk zijn? Stuur deze dan mee. Geef in uw zienswijze aan welk document bij welke schade hoort.

 • Ik wil mijn keuze tussen maatwerk en de vaste vergoeding veranderen. Kan dat nog?

  Heeft u kort geleden de aanvraag voor vergoeding ingediend? Vaak is het dan nog mogelijk een andere keuze te maken. Twijfelt u? Neem dan contact op, wij helpen u graag.

  Toch liever de vaste vergoeding
  Is er nog geen opname van de schade geweest? En zag u bij het invullen van het aanvraagformulier de keuze voor de vaste vergoeding?
  U moet uw aanvraag eerst intrekken. Daarvoor gaat u in Mijn dossier naar de pagina met het overzicht van uw aanvraag. U ziet de knop "Intrekken" bij "Aanvraag aanvullen". Daarna meldt u de schade opnieuw en kiest u voor de vaste vergoeding.

  Toch liever maatwerk
  De keuze voor de vaste vergoeding is pas definitief als u ons aanbod accepteert.
  Heeft u nog geen aanbod ontvangen? Trek dan de aanvraag in. Daarvoor gaat u naar Mijn dossier naar de pagina met het overzicht van uw aanvraag. U ziet de knop om de aanvraag in te trekken bij "Dossier aanvullen".

  Heeft u het aanbod al ontvangen? Dan gaat u naar Mijn dossier en geeft u aan het aanbod niet te accepteren. Daarna meldt u de schade opnieuw en kiest u voor maatwerk.

 • Ik ben niet de enige eigenaar. En nu?

  Is het gebouw of werk waarvoor u een aanvraag doet niet alleen van u? Maar is het bijvoorbeeld ook van uw partner of een andere mede-eigenaar?

  U kunt ervoor kiezen om de aanvraag ook namens uw mede-eigenaren te doen. In dat geval kunnen we de eventuele schadevergoeding volledig toekennen. Uw mede-eigenaren moeten wel toestemming geven dat u de aanvraag namens hen doet. Dit doen ze in hun eigen Mijn dossier via ‘Dit kunt u nu doen’.

  Als u de aanvraag niet namens uw mede-eigenaren doet, of uw mede-eigenaren geven daar geen toestemming voor, kennen wij een eventuele schadevergoeding niet volledig toe, maar alleen het deel waar u recht op heeft. 

 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.