Verder naar inhoud

Vergoeding voor bouwkundig en financieel advies

Heeft u bij uw reactie op het adviesrapport van de deskundige hulp nodig van een bouwkundig of financieel adviseur? U kunt de kosten hiervoor door ons laten vergoeden. Op deze pagina leest u hoe het werkt.

KVDV 20240124 Duurzaam Herstel 01 1920

In het kort

 • Een vergoeding voor bouwkundig of financieel advies bij uw reactie op het adviesrapport.
 • Geldt niet voor advies dat u kreeg vóór uw reactie op het adviesrapport. Of daarna, bijvoorbeeld bij bezwaar.
 • De bouwkundig of financieel adviseur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wij hebben een lijst met adviseurs die aan deze eisen voldoen. U kunt ook een adviseur kiezen die niet op deze lijst staat. We moeten dan eerst controleren of de adviseur aan de gestelde eisen voldoet.
 • Wij vergoeden maximaal 20 arbeidsuren tegen een uurtarief van € 137,- exclusief btw. De maximale vergoeding is € 2.740,00 exclusief btw. Wij betalen de vergoeding uit aan de adviseur.
 • Deze vergoeding vervangt de vergoeding van advieskosten via bijkomende kosten. 

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  Vergoeding aanvragen

  Heeft u het adviesrapport ontvangen? En wilt u een reactie geven op het adviesrapport? U kunt daarbij hulp vragen aan een bouwkundig of financieel adviseur. Voor de vergoeding hiervan doet u een aanvraag.

  U start een aanvraag op de zaakpagina van uw aanvraag tot schadevergoeding voor uw gebouw. U geeft aan of het gaat om hulp van een bouwkundig adviseur, financieel adviseur of beide. U selecteert het adviesbureau en de adviseur naar keuze.

  Staat de adviseur niet op onze lijst? Dan kunt u de aanvraag nog niet afronden. Wij moeten eerst controleren of de adviseur aan de eisen voldoet. Bel hiervoor gratis met ons Serviceloket via 0800 4444 111. Of stuur een mail met de contactgegevens van de adviseur naar externeadviseurs@schadedoormijnbouw.nl. Wij helpen u dan verder met de aanvraag. U kunt de adviseur ook vragen om zich aan te melden via ons aanmeldformulier. U kunt dan vervolgens in uw aanvraag voor deze adviseur kiezen.

  Neem voordat u de aanvraag bij ons indient contact op met de adviseur om te bespreken wat u nodig heeft. Wij mogen de vergoeding niet betalen aan u als aanvrager. Zorg daarom eerst dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, voordat u daadwerkelijk kosten maakt.

 • Stap 2

  Wij nemen een besluit

  Nadat wij uw aanvraag ontvangen, controleren wij of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. En of de adviseur aan de kwaliteitseisen voldoet. Daarna nemen we een besluit op uw aanvraag. Wij hebben hiervoor vier weken de tijd.

  Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, heeft u recht op een vergoeding van bouwkundige of financiële bijstand tot een maximum van 20 advies-uren met een maximaal uurtarief van € 137,00 exclusief btw.

 • Stap 3

  U krijgt advies

  U vraagt de adviseur om zijn of haar expertise. Deze expertise mag alleen ingezet worden om een inhoudelijke reactie te kunnen geven op het adviesrapport van de onafhankelijke deskundige. Het gaat dus om het opstellen van een contra-expertise en de werkzaamheden die nodig zijn om die contra-expertise te kunnen opstellen. Bijvoorbeeld een inspectie van het gebouw door de adviseur.

  We vergoeden geen kosten die de adviseur maakt voordat u een reactie kunt geven op het adviesrapport. Dus bijvoorbeeld voor het aanwezig zijn bij de schade-opname van de onafhankelijk deskundige. Of juist na het besluit, bij een eventuele bezwaarprocedure. Er zijn wel mogelijkheden voor rechtsbijstand bij bezwaar en beroep.

 • Stap 4

  Factuur indienen

  Voor de verrichte werkzaamheden stelt de adviseur een factuur op. U stuurt deze factuur naar ons toe. Wij controleren of de factuur aan alle eisen voldoet. Alleen de kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt door de adviseur en die zijn opgenomen in de factuur, worden vergoed.

  Wij betalen de vergoeding uit aan de adviseur. Dit doen we binnen 30 dagen nadat wij de factuur hebben ontvangen.

  Wat moet er op de factuur van de adviseur staan?

  Wij vergoeden bouwkundig of financieel advies alleen op basis van een gespecificeerde factuur. Op een gespecificeerde factuur moet in ieder geval het volgende staan:

  • de naam en het adres van de adviseur;
  • de naam en het adres van de opdrachtgever;
  • het btw-identificatienummer;
  • het KVK-nummer in het geval dat de adviseur is ingeschreven bij de KVK;
  • een factuurnummer;
  • de datum waarop de factuur is gemaakt;
  • het aantal gefactureerde uren;
  • een beschrijving van de werkzaamheden die zijn verricht, bij voorkeur wordt per uur gespecificeerd welke werkzaamheden zijn verricht (bijvoorbeeld: 2 uren voor het beoordelen van het adviesrapport, 4 uren voor het schrijven van een zienswijze, 1 uur voor overleg met de opdrachtgever etc.) en wanneer deze werkzaamheden zijn verricht;
  • het uurtarief van de adviseur;
  • het factuurbedrag en het berekende btw-tarief.
 • Stap 5

  Wij vergoeden de aangeleverde factuur

  Voldoet de factuur aan de gestelde voorwaarden? Dan betalen wij het factuurbedrag binnen 30 dagen na het aanleveren van de factuur uit aan de adviseur. U hoeft de factuur dus niet zelf te betalen.

 • Stap 6

  Meer uren nodig?

  Als blijkt dat u meer dan 20 uur advies nodig heeft, kunt u om een verhoging van de aanspraak vragen. U bespreekt met de adviseur hoeveel uren er nodig zijn en geeft dit bij ons door via een aanvullende aanvraag. U moet dan invullen om hoeveel uren het gaat. Ook moet u onderbouwen waarom deze aanvulling nodig is.

Adviseurs

U kunt gebruik maken van een adviseur die op onze lijst staat. U vind deze lijst hieronder. De lijst wordt aangevuld zodra wij nieuwe aanmeldingen hebben.

De bouwkundig en financieel adviseurs op deze lijst zijn gecontroleerd en voldoen aan onze kwaliteitseisen. Alleen wanneer de adviseur voldoet aan deze eisen, komt u in aanmerking voor een vergoeding.

U kunt ook zelf op zoek naar een adviseur. Dan kunt u ons vragen om te toetsen of deze adviseur voldoet aan onze kwaliteitseisen. Dit kunt u doen voordat u de adviseur inschakelt. Zo weet u zeker of de adviseur voldoet aan de eisen. En u kunt dit doen voordat u het adviesrapport ontvangt. Dan heeft u daarna nog voldoende tijd om het advies in te winnen.

Wij nemen vervolgens contact op met de adviseur. We vragen de adviseur een modelverklaring, diploma, CV en rekeningnummer aan te leveren. En gebruiken een modelverklaring om te controleren of de adviseur voldoet aan de kwaliteitseisen. Als de adviseur niet voldoet aan onze eisen, brengen we u hiervan op de hoogte. U kunt dan een andere adviseur kiezen.

Informatie voor de adviseurs

Lijst van adviseurs

Deze lijst wordt aangevuld.

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Makelaardij John Schokker B.V.

J. Schokker

Financieel

0505590230

02070999

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Meinema 'Verzekeren & Bankieren'

P.W. Meinema

Financieel

0653671320

01061146

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Zein Architect Adviseur

J.V. Bosma

Bouwkundig

0643081398

68179561

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Loket Bevingsschade

J.R. Broekhuis

Bouwkundig

050-2110872

82388539

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Tandem Schade-expertise & Advies B.V.

M. Ester

Bouwkundig

0651434253

02082063

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Tandem Schade-expertise & Advies B.V.

M. Plas-Overgaauw

Bouwkundig

0629805427

02082063

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Tandem Schade-expertise & Advies B.V.

R. Sleurink

Bouwkundig

0654902335

02082063

Bedrijf

Adviseur

Soort adviseur

Telefoonnummer

KVK-nummer

Vergnes Expertise B.V.

R. Lania

Bouwkundig

0594-767004

57256543