Verder naar inhoud

Bouwkundig of financieel advies

Als bouwkundig of financieel adviseur kunt u aanvragers bij het IMG helpen. Wanneer zij het adviesrapport van de onafhankelijk deskundige ontvangen, kunnen ze u om advies vragen. Op deze pagina leest u wat u als adviseur kunt doen en aan welke eisen u moet voldoen.

 

Op tafel liggen papieren waarop een bouwtekening van een woning zichtbaar is met erachter de map met documenten van Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Wat doet u als adviseur?

Aanvragers ontvangen bij de maatwerkprocedure een adviesrapport. Hierin adviseert een onafhankelijke deskundige aan het IMG welke schades mogelijk zijn ontstaan of verergerd door mijnbouwactiviteiten. En dus vergoed moeten worden. Aanvragers kunnen op dit rapport reageren. Bijvoorbeeld als ze het niet eens zijn met de beoordeling van bepaalde schades of vergoedingen. Zij kunnen daarbij hulp inschakelen van een bouwkundig of financieel adviseur.

U kunt als adviseur helpen met het een contra-expertise of opstellen van een reactie. Of helpen met andere werkzaamheden die hierbij komen kijken. Bijvoorbeeld een eigen opname van het gebouw, om vervolgens een reactie op het adviesrapport te kunnen geven.

Wij zijn niet betrokken bij het contact tussen u en de aanvrager. De aanvrager doet bij ons de aanvraag en levert de factuur aan. Wij betalen de factuur aan u als adviseur uit. 

Aanmelden als adviseur

Bent u bouwkundig of financieel adviseur en wilt u op onze website staan? Dan kunt u zich aanmelden via ons webformulier.

Het kan ook zijn dat een aanvrager een adviseur wil die niet op onze lijst staat. In dat geval vragen wij de adviseur om informatie aan te leveren waaruit blijkt dat hij voldoet aan de gestelde eisen.

Waar moet u aan voldoen?

Een bouwkundig adviseur voldoet aan de eisen als hij/zij:

 • grondige inhoudelijke kennis en ruime ervaring heeft op het gebied van bouwprocessen, zoals blijkt uit:
  1. een afgeronde bouwkunde opleiding op minimaal MBO-niveau 4;
  2. minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de bouw; en
  3. aantoonbare ervaring met financiële aspecten van bouwprojecten;
 • op de hoogte is van huidige eisen ten aanzien van vergunningen en relevante regelgeving;
 • rapporten over schade en schadecalculaties kan beoordelen; en
 • onafhankelijk is, de adviseur mag niet in dienst zijn bij de NAM, de aandeelhouders van de NAM of de overheid.

Een financieel adviseur voldoet aan de eisen als hij/zij:

 • grondige inhoudelijke kennis en ruime ervaring heeft op het gebied van persoonlijke financiën, zoals blijkt uit:
  1. Een afgeronde financiële opleiding op minimaal hbo-niveau; en
  2. minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de financiële sector of de financiële adviessector.; en
  3. onafhankelijk is, de adviseur mag niet in dienst zijn bij de NAM, de aandeelhouders van de NAM of de overheid.

Hoe werkt het?

Aanvraag en advies

Een aanvrager begint een aanvraag voor de vergoeding van bouwkundig of financieel advies. De aanvrager kiest tijdens de aanvraag een adviseur uit onze lijst, of stelt zelf een adviseur voor. Het is de bedoeling dat de aanvrager daarvoor al contact heeft opgenomen met de adviseur naar keuze.

Factuur

Na uw verrichte werkzaamheden stelt u een factuur op. Deze factuur stuurt de aanvrager naar ons. De factuur moet aan bepaalde eisen voldoen. Wij vergoeden bouwkundig of financieel advies alleen op basis van een gespecificeerde factuur.

Op een gespecificeerde factuur moet in ieder geval het volgende staan:

 • De naam en het adres van de adviseur;
 • de naam en het adres van de opdrachtgever;
 • het btw-identificatienummer;
 • het KVK-nummer in het geval dat de adviseur is ingeschreven bij de KVK;
 • een factuurnummer;
 • de datum waarop de factuur is gemaakt;
 • het aantal gefactureerde uren;
 • een beschrijving van de werkzaamheden die zijn verricht, bij voorkeur wordt per uur gespecificeerd welke werkzaamheden zijn verricht (bijvoorbeeld: 2 uren voor het beoordelen van het adviesrapport, 4 uren voor het schrijven van een zienswijze, 1 uur voor overleg met de opdrachtgever etc.) en wanneer deze werkzaamheden zijn verricht;
 • het uurtarief van de adviseur; en
 • het factuurbedrag en het berekende btw-tarief.

Betaling

Wij vergoeden maximaal 20 arbeidsuren tegen een uurtarief van € 137 exclusief btw. De maximale vergoeding is € 2.740 exclusief btw.

Als de factuur volgens ons aan de gestelde voorwaarden voldoet, betalen wij het factuurbedrag binnen 30 dagen na het aanleveren van de factuur aan u uit op het door u doorgegeven rekeningnummer. De aanvrager hoeft de factuur dus niet zelf te betalen.

Meer dan 20 uur advies nodig?

Is er meer dan 20 uur advies nodig? Dan moet de aanvrager dit bij ons aangeven tijdens de aanvraag.