Verder naar inhoud

Prioriteit bij afhandeling aanvraag

Het IMG heeft vele duizenden aanvragen tegelijk onder handen. De wijze van prioritering van aanvragen, kan per regeling verschillen. Maar soms is langer wachten, niet langer mogelijk en is het nodig om daarvan af te wijken. U kunt dan prioriteit bij de afhandeling aanvragen. Binnen het IMG zijn speciaal mensen aangewezen om zich over die verzoeken te buigen.

In een tuintje in Holwierde wappert een Gronings vlaggetje tussen de bloemen

In het kort

Een gevoelig onderwerp

Met zoveel mensen van wie een aanvraag in behandeling is, en soms al meer dan een jaar, is dat natuurlijk wel een gevoelig onderwerp. Iedereen heeft immers recht op een voortvarende afhandeling. Reden ook waarom we goed willen toelichten hoe we dat hebben geregeld.

Terughoudend

We zijn terughoudend met het toekennen van prioritering. Voor elke aanvraag die versneld wordt ingepland, moet een andere wachten. Er zijn daarom criteria geformuleerd. Ter indicatie: er zijn gemiddeld genomen circa honderd schademeldingen die prioriteit krijgen. En mocht dat aantal om wat voor reden ook hard toenemen, dan zal er opnieuw naar de selectiecriteria moeten worden gekeken.

Zo snel mogelijk schade-opname

Voor vrijwel iedereen is de eerste essentiële stap in de procedure een schade-opname. Als iemand prioriteit krijgt, wordt daarmee dus vooral voorrang gegeven op bijvoorbeeld het voorbereiden van en uitvoeren van de schade-opname. Soms is er ook extra prioriteit nodig bij het opleveren van een adviesrapport, voorbereiding van een besluit en het besluit zelf. Zodat met de eventuele schadevergoeding opdracht tot herstel kan worden gegeven door de schademelder.

Hoe werkt het loket?

Binnen het IMG is speciaal iemand aangesteld om de prioriteringsaanvragen in goede banen te leiden. Aanvragen kunnen via diverse wegen, zoals e-mail, zaakbegeleider, serviceloket en via andere organisaties dan het IMG binnenkomen. Er volgt altijd een schriftelijke bevestiging van de uitkomst. Het al dan niet verkrijgen van prioriteit staat niet open voor bezwaar. We organiseren dit op basis van redelijkheid en billijkheid.

Enkele criteria voor prioritering:

Het uitgangspunt voor het verkrijgen van prioriteit is een vorm van urgentie. Bijvoorbeeld omdat een gebouw op essentiële onderdelen onbruikbaar is geworden. Of omdat de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding vormen. Zo kan er sprake zijn van:

  • schrijnende omstandigheden, zoals een terminale ziekte of een chronische ziekte waarbij de schade aan een pand direct invloed heeft op het welzijn;
  • een door het IMG vastgestelde acuut onveilige situatie (AOS);
  • een advies om versterkingsmaatregelen te nemen voor een woning;
  • het ontstaan van onherstelbare materiële gevolgschade als de schade aan een pand niet zo snel mogelijk verholpen wordt. Bijvoorbeeld bij ondernemingen die failliet kunnen gaan vanwege schade aan het pand. 

Prioriteit betekent niet altijd 'per direct'

Dat er prioriteit wordt toegewezen, betekent niet altijd dat er een dag later bijvoorbeeld al een schade-opname plaatsvindt. Zo zijn er bepaalde groepen schademeldingen, zoals bij monumenten en agrarisch ondernemers, waar soms specifieke expertise vereist is. Er zijn daar dan minder deskundigen voor beschikbaar. Er kan dus alsnog sprake zijn van wachttijd, maar er is dan eerder sprake van weken, dan maanden.

Meer informatie

Wie meer wil weten over prioritering kan daarvoor contact opnemen met ons serviceloket. Geef daarbij aan dat u meer informatie wilt over ‘prioritering’.