Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Pilot: Duurzaam Herstel

Duurzaam Herstel is erop gericht om de kans op herhaalschade aan uw woning bij een nieuwe beving te verkleinen. Dit doen we door de constructie van uw woning te herstellen of te verbeteren. Dit doen wij bijvoorbeeld door maatregelen te treffen aan de dakconstructie of de fundering. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen.

In het kort

 • U kunt zich niet aanmelden: wij benaderen u, als u mogelijk in aanmerking komt.
 • U komt mogelijk in aanmerking als u meer dan € 15.000 schadevergoeding heeft ontvangen en meerdere schades heeft gemeld.
 • Bedoeld voor woningen die naast mijnbouwschade ook constructieve schade hebben.
 • U ontvangt geen schadevergoeding. De aanwezige schade in uw woning wordt hersteld.
 • De pilot is gestart binnen de oude gemeentegrenzen van Loppersum, Ten Boer en Appingedam.
 • Vanaf maart 2024 wordt dit gebied stapsgewijs uitgebreid met het gebied waarbinnen NCG de versterkingsoperatie uitvoert.

 

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  IMG neemt contact met u op als u mogelijk in aanmerking komt

  Als u mogelijk in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel nemen wij contact met u op. De zaakbegeleider voor duurzaam herstel komt bij u langs om uitleg te geven en om uw vragen te beantwoorden.

  Als u interesse heeft in duurzaam herstel doet u een aanvraag waarna wij uw deelname bevestigen. Dit betekent nog niet dat u ook daadwerkelijk duurzaam herstel krijgt. Dit moeten wij onderzoeken tijdens een constructief onderzoek.

  Als u een lopende schademelding heeft dan handelen wij deze af. Hiervan krijgt u een apart besluit. Alle toegekende schade wordt dan voor u hersteld.

 • Stap 2

  Constructief onderzoek

  Deelnemen betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de staat van de constructie van de woning of het pand. Om te bepalen hoe de aannemer het onderzoek kan uitvoeren komt de aannemer eerst een keer bij u langs om de woning en de omgeving te bekijken. Dit noemen wij het vooronderzoek.

  Hierna gaat de aannemer het constructief onderzoek doen. Het constructief onderzoek heeft als doel om te bepalen of Duurzaam Herstel van uw woning nodig is. Tijdens het constructieve onderzoek kijkt een aannemer onder andere naar scheurvorming, de materialen en fundering of constructie van uw woning. Het doel is om vast te stellen of er bij uw woning sprake is van constructieve gebreken, waardoor er bij een nieuwe aardbeving opnieuw schade of verergering van de huidige schade kan ontstaan.

  Een constructief onderzoek kan ingrijpend zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aannemer uw tuin moet opengraven om de fundering rondom uw huis te onderzoeken.

  Na het onderzoek maakt de aannemer een rapport. Daarin staat of Duurzaam Herstel nodig is. Als dit zo is, informeren wij u over de vervolgstappen. Als blijkt dat Duurzaam Herstel niet nodig is, betekent dit dat de constructie van uw woning in orde is.

 • Stap 3

  Afspraken en besluit

  Uit het onderzoek blijkt of de constructieve schade geschikt is om duurzaam te herstellen. De aannemer weet wat er moet gebeuren om uw woning duurzaam te herstellen.

  Naast de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden van het Duurzaam Herstel heeft u als eigenaar van de woning misschien nog extra eisen en wensen. We leggen uw eisen en wensen vast en dit noemen we de Bewoners Eisen Specificatie (BES).

  De aannemer gaat samen met u een plan maken voor het herstellen van de woning. Hierbij kijken wij of en hoe we uw wensen mee kunnen nemen in de uitvoering van Duurzaam Herstel. Het plan voor het herstel, met daarin uw wensen, leggen wij vast. Dit noemen wij de Voorstel Uitvoerings Maatregel (VUMa).

  Als alles is vastgelegd, krijgt u van ons het besluit voor de toekenning van Duurzaam Herstel. Daar zit ook een uitvoeringsovereenkomst bij, waarin alle afspraken staan. Daarmee geeft u ons de opdracht voor het starten van de herstelwerkzaamheden.

 • Stap 4

  Uitvoering herstelmaatregelen

  De aannemer begint met de herstelwerkzaamheden. De uitvoering kan ingrijpend zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er ruimtes in uw woning tijdens het herstel niet te gebruiken zijn. Of dat u uw woning een tijdje niet in kunt. De aannemer probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken.

  De aannemer gaat de constructieve schade op een duurzame manier oplossen, zodat de kans op herhaalschade bij een nieuwe beving kleiner wordt. Ook gaat de aannemer direct de toegekende aardbevingsschade herstellen.

  Als dit klaar is, wordt het werk opgeleverd. U controleert dit samen met ons en de aannemer. Hierna is duurzaam herstel aan uw woning afgerond. U krijgt garantie op de opgeleverde werkzaamheden.

Voor wie is het?

Uitgangspunt is dat Duurzaam Herstel mogelijk is voor woningen die een vergoeding voor mijnbouwschade hebben ontvangen én waarbij sprake is van constructieve problemen. Voor de pilot hebben wij een selectie gemaakt. Het gaat om huizenbezitters die onder andere meer dan € 15.000 aan schadevergoeding uitgekeerd hebben gekregen en die meerdere keren schade hebben gemeld. Ook kijken wij naar het bouwjaar van de woning en het type schade. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van constructieve schade, die niet het gevolg hoeft te zijn van aardbevingen.

Veelgestelde vragen over Duurzaam Herstel

 • Waar kan ik meer lezen over de grondslag van Duurzaam Herstel?

  Om Duurzaam Herstel mogelijk te maken, is deze als aparte tegemoetkoming in de wet opgenomen. Dit is vastgelegd in de beleidsregel Duurzaam Herstel en in het technisch kader. Beide zijn in maart 2024 geüpdatet.

  U kunt de beleidsregel lezen in de Staatscourant (externe link). Het technisch kader opent u via deze link.

  Bij het technisch kader horen twee bijlagen: 

  - Bijlage A bevat de herstelmatrix. 

  - Bijlage B bevat de herstelcatalogus

 • Staat mijn woning binnen het gebied waarbinnen de mogelijkheid tot Duurzaam Herstel wordt onderzocht?

  We zijn met de pilot begonnen binnen de oude gemeentegrenzen van Loppersum, Ten Boer en Appingedam. Vanaf 15 maart 2024 zijn de volgende postcodes toegevoegd aan het gebied: 9623, 9624, 9625, 9904, 9908, 9981, 9982, 9983, 9998. Een volledig overzicht van alle postcodes waarbinnen IMG de mogelijkheid tot Duurzaam Herstel wordt onderzocht, vindt u onderaan deze pagina.

  Stapsgewijs onderzoeken wij de woningen in dit uitgebreide gebied. Wij nemen contact met u op, als uw woning mogelijk in aanmerking komt.

  Staat uw woning buiten dit gebied, maar zit u in het versterkingsprogramma van NCG en heeft u interesse in Duurzaam Herstel? Met uw projectleider kunt u de mogelijkheden bespreken. 

 • Wat betekent Duurzaam Herstel voor mij als ik in het versterkingsprogramma van NCG zit?

  Tussen IMG en NCG vindt overleg plaats over de adressen die mogelijk in aanmerking komen voor Duurzaam Herstel in combinatie met versterking. NCG kan bij een woning die onderdeel is van de versterking, die mogelijk voor Duurzaam Herstel in aanmerking komt, een constructief onderzoek doen om dit te toetsen. Omdat er ook onderzoek plaatsvindt om voor versterking in aanmerking te komen, is constructief onderzoek niet altijd nodig. Als blijkt dat uw woning in aanmerking komt voor Duurzaam Herstel dan kunt u er voor kiezen om de werkzaamheden voor het Duurzaam Herstel tegelijk met de versterking van uw woning te laten doen. NCG zal deze maatregelen dan uitvoeren.

 • Wat is het verschil tussen Duurzaam Herstel en het versterkingsprogramma van NCG?

  Bij het versterkingsprogramma dat de NCG uitvoert, worden er, als de noodzaak blijkt uit onderzoek, constructieve maatregelen genomen met oog op de veiligheid, uitgaande van de kans op het zich voordoen van een zware beving in de toekomst.

  Bij Duurzaam Herstel is er ook sprake van constructieve maatregelen, maar dan met oog op het voorkomen van schade die zich bij een toekomstige beving kan voordoen. Voorwaarde is daarbij niet dat de schade tot onveiligheid zou kunnen leiden. Duurzaam Herstel is vooral bedoeld om de overlast van toekomstige schade te verminderen en het investeren in herstel van de huidige schade zinvoller te maken.

  NCG is dus als eerste aan zet om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om het pand op norm te krijgen in de zin van veiligheid. Daarna kan vanuit Duurzaam Herstel bekeken worden welke aanvullende maatregelen er genomen kunnen worden om herhaalschade in de toekomst te voorkomen.