Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 mei 2024

Aanvraag vergoeding waardedaling bedrijfspand mogelijk

KVDV 20201027 Winkels Bevingsgebied 01

Eigenaren in de gemeente Eemsdelta kunnen vanaf vandaag een vergoeding aanvragen voor de waardedaling van bedrijfspanden of andere zakelijke objecten. Door bevingen als gevolg van gaswinning kan een object minder waard zijn geworden. De vergoeding voor de waardedaling kan oplopen tot maximaal 12% van de WOZ-waarde.

Deze zogenoemde regeling waardedaling niet-woningen gaat over zakelijke objecten die eigenaren niet als woningen gebruiken. Denk daarbij aan een kantoorpand, een winkel of een agrarisch bedrijf, maar ook andere objecten, zoals een autowasplaats.

Waardeverschil vergoed

De waardedalingsregeling biedt een vergoeding voor het verschil in waarde dat ontstond doordat een object in het gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Het kan betekenen dat het object minder waard werd of minder hard in waarde steeg dan zonder aardbevingen. De regeling is voor (mede-)eigenaren die zakelijke objecten op 16 augustus 2012 in hun bezit hadden en die in het gebied staan waar we de waardedaling vaststelden.

Gezonde bedrijfsvoering

Olivier de Bruijne, algemeen directeur van het IMG: “Ondernemers en agrariërs in Groningen en Drenthe ondervonden schade door aardbevingen in dit gebied. Het is goed dat wij nu, net als eerder privé-eigenaren van woningen, de waardedaling van het zakelijk pand vergoeden. Hierdoor ontvangen zij waar ze recht op hebben om hun bedrijfsvoering op een gezonde manier te kunnen uitvoeren”.

Waardedalingsgebied

Het gebied waarin zakelijke objecten in aanmerking komen is gelijk aan het gebied dat we hanteren voor de regeling waardedaling woningen. We deelden het op in acht zwaartecategorieën. De hoogte van de vergoeding is vervolgens onder andere afhankelijk van de plek binnen het waardedalingsgebied en de WOZ-waarde.

Gefaseerde openstelling

Net als bij de waardedalingsregeling voor privé-eigenaren van woningen eerder, voeren we de regeling gefaseerd in. Hierdoor ontvangen aanvragers snel na hun aanvraag een besluit op hun aanvraag. Eigenaren van zakelijke objecten in de gemeente Eemsdelta krijgen als eerste de mogelijkheid. Daarna volgen eigenaren in Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt en de overige gemeenten binnen het waardedalingsgebied. Op onze website melden we wanneer eigenaren in een volgende gemeente aan de beurt zijn. We streven ernaar alle aanvragers binnen een jaar in de gelegenheid te stellen de aanvraag in te dienen.

Waardedalingsregeling woningen

Sinds september 2020 konden woningeigenaren (van niet-zakelijke panden) al een eenmalige vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden, doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Eigenaren van een pand waar wonen en werken wordt gecombineerd en die voldoen aan de voorwaarden kunnen nu een aanvraag doen voor het zakelijke deel.

Boerderij met bloeiend koolzaaveld in het Groningse Huizinge.

Wilt u meer weten over de regeling waardedaling niet-woningen? 

Ga naar de regeling waardedaling niet-woningen

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

Veelgestelde vragen

  • Mijn bedrijf is in huis gevestigd (bijvoorbeeld in een kamer waar een kantoor van is gemaakt). Kan ik dan toch een vergoeding krijgen via deze regeling?

    Of uw zakelijke object in aanmerking komt, is mede afhankelijk van de WOZ Soort-Objectcode van uw object. U kunt de quickscan invullen om te zien of uw object en Soort-Objectcode voor een vergoeding in aanmerking komt. Als de Soort-Objectcode erop wijst dat uw object een zakelijke functie en woonfunctie heeft, vragen wij een externe deskundige om advies over de verhouding wonen/niet wonen. Als maar een klein deel van het object een niet-woning is, zal uw object als volledige woning gezien worden. U kunt dan een aanvraag indienen voor de regeling waardedaling woningen.

  • De bestemming van een pand is gewijzigd (van niet wonen naar wonen of andersom). Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

    We kijken naar de bestemming van het pand op het moment van verkoop. Als het pand niet verkocht is of als er een bestemmingswijziging is geweest, kijken we naar de peildatum 1 januari 2022. Wij controleren dan of er niet twee keer (dus onder beide regelingen voor waardedaling) een vergoeding wordt betaald voor hetzelfde pand.

  • Ik bezit een bijzonder object (bijvoorbeeld een kerk) en gebruik dit voor mijn onderneming. Kan ik dan wel een aanvraag indienen?

    Het ligt aan de WOZ Soort-Objectcode van het object. Dit is een code die door de gemeente wordt gegeven bij de taxatie in het kader van de WOZ-waarde. Dus als een kerk een winkelfunctie heeft, én ook de WOZ-soort objectcode die daarbij hoort, komt het object voor vergoeding in aanmerking. U kunt op de website de quickscan invullen om te zien of uw object mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.