Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Bijkomende kosten

U kunt kosten maken als gevolg van een schademelding of het herstel van de schade. Wij noemen die kosten bijkomende kosten. Voor die kosten kunt u een vergoeding aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingskosten of schoonmaakkosten.

In het kort

 • Vergoeding geldt voor de kosten die u maakt door de schade of de schademelding.
 • Kosten worden alleen vergoed als u ook een vergoeding krijgt voor schade aan het gebouw.
 • Voor werkelijk gemaakte kosten moet u een factuur of bon meesturen. Bijvoorbeeld de factuur van het hotel waar u overnacht heeft.
 • Voor een vergoeding voor schoonmaken en/of thuisblijven tijdens het schadeherstel moet u bewijs laten zien waaruit blijkt dat u de schade heeft hersteld.
   
Een persoon bekijkt de buitenmuur van een woning en onderzoekt deze op schade.

Deze bijkomende kosten krijgt u automatisch vergoed

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Vergoeding voor thuisblijven tijdens een schade-opname

€ 110 per dagdeel

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Overlastvergoeding

€ 300 bij schades tot € 10.000
€ 600 bij schades vanaf € 10.000

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Extra overlastvergoeding

€ 300 als besluit pas na één jaar na aanvraag is genomen, of;
€ 600 als besluit pas twee jaar na aanvraag is genomen.

Deze bijkomende kosten kunt u aanvragen

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Thuisblijfvergoeding herstel

€ 110 per dagdeel

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Schoonmaakkosten

€ 175 per schademelding

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Overnachtingskosten (als u ergens anders moet overnachten, bijvoorbeeld bij een onveilige situatie of tijdens grote herstelwerkzaamheden).

De werkelijke kosten van de overnachting(en). Tot een maximum van € 115 per nacht voor 1 of 2 personen en € 230 per nacht voor meer dan 2 personen.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Opslag van inboedel uit uw huis of uw onderneming.

De werkelijke kosten van de opslag. Hiervoor geldt een maximumbedrag van €165,- per maand voor een eenpersoonshuishouden, €190,- per maand voor een tweepersoonshuishouden en €250,- voor een driepersoonshuishouden of groter.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Extra reiskosten

€ 0,28 per kilometer met de auto of de kosten van het openbaar vervoer.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Verhuiskosten vanwege de schade of het herstel (mocht u in verband met mijnbouwschade tijdelijk naar een ander onderkomen moeten, dan worden die kosten vergoed).

De werkelijke kosten van de verhuizing.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Schade aan uw inboedel of tuin (dit zijn kosten voor de vervanging of het herstel van delen van de inboedel of de tuin).

De werkelijke kosten van het herstel (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u).

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Zorgkosten (bijvoorbeeld: opvang voor uw kinderen of facturen voor behandeling psychische klachten)

De werkelijke kosten van de zorg (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u).

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Inkomstenderving (als u inkomsten misloopt door uw aanwezigheid bij de schadeopname of bij het herstel).

Het bedrag van de inkomstenderving, minus uw vergoeding voor thuisblijven voor schadeopname of herstel.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Fiscale gevolgschade (als u belasting moest betalen over de schadevergoeding die u heeft ontvangen).

Het bedrag dat u aan de belastingdienst moest betalen over uw schadevergoeding.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is wat u dan krijgt

Andere kosten (die niet onder een van de bovenstaande vergoedingen valt)

Dit hangt af van de kosten, wij bepalen dit per situatie.

Let op: bij de meeste vergoedingen moet u bewijs meesturen van de kosten die u heeft gemaakt.

Vergoeding voor bouwkundig en financieel advies

Heeft u bij uw reactie op het adviesrapport van de deskundige hulp nodig van een bouwkundig of financieel adviseur? U kunt de kosten hiervoor door ons laten vergoeden.

Let op: deze mogelijkheid vervangt de vergoeding van de advieskosten. Wilt u toch advieskosten aanvragen? Dan kiest u in het formulier Bijkomende kosten voor 'overige kosten'.

Meer over de vergoeding bouwkundig en financieel advies

Juridische bijstand

Wij vergoeden geen kosten meer voor juridische bijstand. Voor juridische bijstand kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Meer over juridische bijstand

 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.