Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Bijkomende kosten

U kunt kosten maken als de eigenaar van het gebouw dat u huurt schade meldt of de schade herstelt. Wij noemen die kosten bijkomende kosten. Voor die kosten kunt u een vergoeding aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan overnachtingskosten of schoonmaakkosten.

In het kort

 • Vergoeding voor de kosten die u maakt door de schademelding of het herstellen van de schade.
 • Wordt alleen vergoed als de eigenaar ook een vergoeding krijgt voor schade aan het gebouw.
 • Voor werkelijk gemaakte kosten moet u een factuur of bon meesturen. Bijvoorbeeld de factuur van het hotel waar u overnacht heeft.
 • Voor een vergoeding voor schoonmaken en/of thuisblijven tijdens het schadeherstel moet u bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de schade is hersteld.

Hoe doe ik een aanvraag?

 • Log in met uw DigiD in Mijn dossier. Of u gaat langs bij een van onze steunpunten met uw DigiD of BSN.
 • Ga naar ‘Schade gebouw’ en kies voor ‘Bijkomende kosten'.
 • Heeft u schade die niet onder bijkomende kosten valt (zie het overzicht hieronder)? Bel dan naar ons Serviceloket op 0800 4444 111.
 • Wij controleren of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. En of we nog wat aanvullende informatie van u nodig hebben. Als dat zo is, krijgt u van ons bericht. U kunt deze informatie toevoegen in uw Mijn dossier.
 • U ontvangt een besluit nadat wij een besluit hebben genomen over de schademelding van de eigenaar. Zo weten we of er een vergoeding is toegekend. Alleen dan heeft u ook recht op een vergoeding.

Aanvragen in Mijn dossier

Afspraken woningcorporaties

Huurt u een woning bij een van de woningcorporaties waarmee wij afspraken hebben gemaakt? Dan krijgt u via de woningcorporatie een aantal vergoedingen. Het gaat om:

 • Thuisblijfvergoeding voor de schade-opname en schadeherstel
 • Schoonmaakkosten
 • Overlastvergoeding

Voor de overige bijkomende kosten kunt u nog een vergoeding aanvragen. Ook als u meer dagdelen moest thuisblijven tijdens de opname of het herstel, kunt u daar nog een vergoeding voor aanvragen. Geef dan tijdens uw aanvraag aan hoeveel dagdelen u in totaal thuis moest blijven.

Deze bijkomende kosten kunt u aanvragen

Door een scheur in uw muur valt een schilderij op de grond. Of door schade komt er water in uw woning, waardoor uw vloer krom trekt. Dit zijn voorbeelden van schade die u als huurder kunt tegenkomen.
U krijgt alleen een vergoeding als de eigenaar een schademelding heeft gedaan en daar een vergoeding voor heeft gekregen.
De bijkomende kosten waar u een vergoeding voor kunt aanvragen zijn:

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Vergoeding voor thuisblijven tijdens een schade-opname.

1 dagdeel, € 110,- per dagdeel. Geen bon nodig.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Vergoeding voor thuisblijven tijdens het herstel van de schade.

2 x € 110,- voor 2 dagdelen, of meer als dat nodig is.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Schoonmaakkosten

€ 175 per schademelding

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Overnachtingskosten (als u ergens anders moet overnachten, bijvoorbeeld bij een onveilige situatie of tijdens grote herstelwerkzaamheden).

De werkelijke kosten van de overnachting(en). Tot een maximum van € 115 per nacht voor 1 of 2 personen en € 230 per nacht voor meer dan 2 personen.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Opslag van inboedel uit uw huis of uw onderneming.

De werkelijke kosten van de opslag.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Extra reiskosten

€ 0,28 per kilometer met de auto of de kosten van het openbaar vervoer.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Verhuiskosten vanwege de schade of het herstel (mocht u in verband met mijnbouwschade tijdelijk naar een ander onderkomen moeten, dan worden die kosten vergoed).

De werkelijke kosten van de verhuizing.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Schade aan uw inboedel of tuin (dit zijn kosten voor de vervanging of het herstel van delen van de inboedel of de tuin).

De werkelijke kosten van het herstel (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u).

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Zorgkosten (bijvoorbeeld: oppas of opvang voor uw kinderen of huisdieren)

De werkelijke kosten van de zorg (u kunt deze schade soms ook bij uw verzekeraar claimen. De keuze is dan aan u).

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Inkomstenderving (als u inkomsten misloopt door uw aanwezigheid bij de schadeopname of bij het herstel).

Het bedrag van de inkomstenderving, minus uw vergoeding voor thuisblijven voor schadeopname of herstel.

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Overlastvergoeding

€ 300 bij schades tot € 10.000

Deze vergoedingen zijn er

Dit is dan wat u krijgt

Andere kosten (die niet onder een van de bovenstaande vergoedingen valt)

Dit hangt af van de kosten, wij bepalen dit per situatie.

Let op: bij de meeste vergoedingen moet u bewijs meesturen van de kosten die u heeft gemaakt.

De woningcorporaties die samenwerken met het IMG

Er zijn veertien Groningse woningcorporaties waar wij afspraken mee hebben gemaakt over een aantal vergoedingen. Het gaat om de thuisblijfvergoeding voor de schade-opname en schadeherstel, schoonmaakkosten en de overlastvergoeding.

 • Acantus
 • De Huismeesters
 • Lefier
 • Nijestee
 • Patrimonium
 • Stichting Christelijke Woongroep Marenland
 • Stichting Mooiland
 • Stichting Woonborg
 • Wierden en Borgen
 • Wold en Waard
 • Woningstichting Goud Wonen
 • Woonstichting Groninger Huis
 • Woonzorg Nederland