Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

Extra informatie

Wilt u niet alleen weten wat u tijdens en na de aanvraag kunt verwachten, maar ook hoe wij de schadeafhandeling hebben ingericht?

Op deze pagina hebben wij alle informatie verzameld over onder andere de schade-opnemer, de deskundige die advies geeft over de schade en over hoe we schade beoordelen en de omvang bepalen.

Vereisten schade-opnemers

Om de schade aan uw gebouw te bepalen, komt er een schade-opnemer bij u langs. Wij stellen bepaalde eisen aan deze schade-opnemers, zodat u zeker weet dat het een deskundig persoon is.

Meer over Vereisten schade-opnemers

Vereisten deskundigen

Na de schade-opname koppelt het deskundigenbureau een deskundige aan uw dossier. Deze deskundige gaat een adviesrapport opstellen over uw schade. Dat is een onafhankelijk advies aan ons bestuur en aan u over de schade. Dat adviesrapport stellen wij dan ook beschikbaar. In sommige gevallen doet deze deskundige zelf de schade-opname, maar meestal is het een schade-opnemer van hetzelfde deskundigenbureau.

Meer over Vereisten deskundigen

Nader onderzoek na schade-opname

Schade aan een woning kan leiden tot veel onzekerheid. Deze kan ook betrekking hebben op de onzichtbare delen van de woning, zoals de fundering. Als daar aanleiding toe is, laten wij de fundering onderzoeken. Dat gebeurt incidenteel, bijvoorbeeld na een schade-opname. In dit verhaal lichten we toe hoe dat zo komt.

Meer over Nader onderzoek na schade-opname

Schade beoordelen

Het IMG besluit overeenkomstig het civiel- en aansprakelijkheidsrecht over aanvragen tot schadevergoeding. Anders dan bijvoorbeeld een procedure bij de rechtbank, speelt de veroorzaker, de NAM, in de schadeprocedure bij het IMG geen enkele rol. Het is aan het IMG om onafhankelijk en rechtvaardig te besluiten over individuele aanvragen. Om dat te kunnen doen is een onafhankelijke beoordeling van de schade nodig wanneer er sprake is van een maatwerk afhandeling van de aanvraag tot vergoeding van fysieke schade.

Meer over Schade beoordelen

Schadeomvang bepalen

Als u voor uw schademelding kiest voor maatwerk, vragen wij een onafhankelijke deskundige voor advies. De deskundige stelt, voor de schade die voor vergoeding in aanmerking komt, een advies op over de schadevergoeding en hoe de schade hersteld kan worden. Om te komen tot een correcte, rechtvaardige en ruimhartige schadevergoeding kan de deskundige gebruik maken van een herstelmatrix en calculatiemodel.

Meer over Schadeomvang bepalen

Als u niet kunt wachten op een opname

Soms kunt u niet wachten tot er iemand langs komt om de schade op te nemen. Bijvoorbeeld als de schade verergert, of als u te maken krijgt met lekkage of ernstige tocht.

Meer over Als u niet kunt wachten op een opname

Gebieden waar IMG schade vergoedt

Wij vergoeden schade die is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in Groningenveld en gasopslag Norg en Grijpskerk. Maar over welke gebieden hebben we het dan?

Meer over Gebieden waar IMG schade vergoedt

Wettelijk bewijsvermoeden

Bij het beoordelen van uw schade heeft het wettelijk bewijsvermoeden een belangrijke rol. Wij gaan er bij het bewijsvermoeden vanuit dat schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten, tenzij er een andere oorzaak voor de schade is aan te wijzen. Op deze pagina leggen we uit wat dit in de praktijk betekent.

Meer over Wettelijk bewijsvermoeden

De trillingstool

Bevingen door gaswinning veroorzaken trillingen. Voor elk adres is dat weer anders en afhankelijk van onder meer de afstand tot het epicentrum van de beving en de kracht van de beving. Het IMG berekent met een trillingstool hoe zwaar de trillingen zijn geweest op een adres. U kunt dat op deze pagina ook zelf bekijken.

Meer over De trillingstool

Diepe bodemdaling

Kan een huis of gebouw schade krijgen als er diep in de ondergrond gas wordt gewonnen? Bijvoorbeeld het huis zakt scheef en er komen scheuren in het huis. Of de fundering (de basis waar een woning op steunt) wordt aangetast. Dit kan een direct effect van diepe bodemdaling zijn.

Meer over Diepe bodemdaling

Publicaties en adviezen over diepe bodemdaling

Hieronder staan publicaties en adviezen rondom diepe bodemdaling. Bovenaan staan de meest recente documenten, onderaan documenten uit een eerder onderzoek.

Meer over Publicaties en adviezen over diepe bodemdaling

Zettingsschade

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk kan schade veroorzaken. De bodembeweging kan bijvoorbeeld zetting veroorzaken die tot schade leidt. We hebben specialistische, onafhankelijke deskundigen gevraagd om ons daarover nader te adviseren.

Meer over Zettingsschade

Als er speciale deskundigheid nodig is

Soms is er ook bij een schade-opname een bepaalde deskundigheid nodig. Bijvoorbeeld omdat het om een monument gaat met een bijzondere steensoort. Of omdat het gaat om een agrarisch bedrijf of ander bedrijfspand. Er komt dan een schade-opnemer langs die de juiste kennis en ervaring heeft.

Meer over Als er speciale deskundigheid nodig is