Verder naar inhoud

Mijn dossier en aannemersportaal minder goed bereikbaar

Vanwege onderhoud zijn Mijn dossier en het aannemersportaal tijdelijk minder goed bereikbaar.

Schade aan gebouwen en objecten

Leden bezwaaradviescommissie

De leden van de bezwaaradviescommissie hebben elk hun eigen achtergrond, ervaring en specialisme.

De bezwaaradviescommissie bestaat uit 11 leden.

Mr. J.S. van der Kolk (voorzitter)

 • Vakgebied: 
  Juridisch
 • Huidige nevenfuncties: 
  Raadsheer plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep
 • Loopbaan (laatste functies):
  Senior raadsheer Centrale Raad van Beroep (2013 - 1 mei 2023)
  President rechtbank Leeuwarden (2009-2012)
  President rechtbank Assen (1998-2009)
 • Opleiding: 
  Rechten, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. W. van de Wetering

 • Vakgebied: 
  Juridisch
 • Huidige nevenfuncties: 
  Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag en Rechtbank Rotterdam 
  Secretaris Twentsche Golfclub
 • Loopbaan (laatste functies):
  Rechter plaatsvervanger Rechtbank Arnhem, later Rechtbank Gelderland
  Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
  Rechter plaatvervanger rechtbank Rotterdam (onteigening en andere procedures in het publiek domein)
 • Opleiding: 
  Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Mr. Th. Groeneveld

 • Vakgebied: 
  Juridisch
 • Huidige nevenfuncties: 
  Lid van de Bezwaaradviescommissie Kindertoeslagen
  Paralegal bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
 • Loopbaan (laatste functies):
  Raadsheer Hoge Raad tot pensioen
  Senior-raadsheer Hof Den Haag
  Lid van de Raad voor de Rechtspraak
 • Opleiding: 
  Notarieel recht en Fiscaal recht, Universiteit Leiden

Mr. G. Ham

 • Vakgebied: 
  Juridisch
 • Huidige nevenfuncties: 
  Voorzitter interne bezwarencommissie Hanzehogeschool Groningen
  Voorzitter bezwarencommissie Cosis te Assen
 • Loopbaan (laatste functies):
  Arbiter Bodembeweging 
  Rechter plaatsvervanger 
  Advocaat bij PlasBossinade te Groningen 
 • Opleiding: 
  Rechten, Rijksuniversiteit Groningen

Mr. J. van der Hulst

 • Vakgebied: 
  Juridisch
 • Huidige nevenfuncties:
  Voorzitter Geschilleninstantie Huisartsenzorg regio Noord (SKGE)
 • Loopbaan (laatste functies):
  Rechter/vice-president/sectorvoorzitter civiel tevens bestuurslid/coördinerend vice-president Rechtbank Zwolle-Lelystad (thans Rechtbank Overijssel)
  Advocaat te Meppel
 • Opleiding: 
  Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam

Ing. N. Poolen

 • Vakgebied: 
  Technisch/Bouwkundig
 • Huidige nevenfuncties:
  Erevoorzitter stichting molen “De Koe” Ermelo
 • Loopbaan (laatste functies):
  Lid Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (voorheen RvA voor de Bouw)
  NBM-Amstelland Woningbouw West 
  Lid dir. NBM-Amstelland N.V. bedrijven
 • Opleiding: 
  HTS W&W, Zwolle

Ing. J.P. van der Windt

 • Vakgebied: 
  Technisch/Bouwkundig
 • Huidige nevenfuncties:
  Bestuurslid Stichting Wolkenkrabbers
 • Loopbaan (laatste functies):
  Adviseur Constructies, Register
  Directeur/eigenaar, Zonneveld Ingenieurs Rotterdam
  Docent masteropleiding Mseng, Betonvereniging/Bouwen met staal
 • Opleiding:
  HTS weg- en waterbouwkunde, Rotterdam

H.G. Lubberdink

 • Vakgebied:
  Juridisch
 • Huidige nevenfunties:
  Lid van de Commissie van onderzoek evacuatie Kaboel
 • Loopbaan (laatste functies):
  Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State
  Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Opleiding:
  Rechten, Rijksuniversiteit Groningen

Ir. F.H. van der Linde

 • Vakgebied:
  Technisch/Bouwkundig
 • Huidige nevenfunties:
  Voorzitter Raad van Commissarissen, Veenstra & Stroeve, Assen
  Arbiter, Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, Utrecht
  Voorzitter Raad van Commissarissen, Gouweloos Techniek, Rotterdam
 • Loopbaan (laatste functies):
  Directeur/eigenaar, Zonneveld Ingenieurs B.V., Rotterdam
  Projectleider/constructeur, Zonneveld Ingenieurs B.V., Rotterdam
  Structural Engineer, Fluor Daniël, Haarlem
 • Opleiding:
  Civiele techniek, TU Delft

Ir. R.P. Moritz

 • Vakgebied:
  Technisch/Bouwkundig
 • Huidige nevenfunties:
  Deken BNA Regio Oost
  Moritz Bouwarbitrage -Deskundige in bouwrechtpraktijk
  Raad van Arbitrage voor de Bouw -Lid College van Arbiters
 • Loopbaan (laatste functies):
  Oprichter/partner/senior architect 19 het atelier architecten BV (heden)
  K.A.W. architecten Groningen architect – lid management
 • Opleiding:
  Bouwkundig ingenieur, Technische Universiteit Delft

Dr. mr. F.J. van der Vaart

 • Vakgebied:
  Juridisch
 • Huidige nevenfuncties:
  Consultant/Adviseur organisatieadviesbureau Turner
  Voorzitter Geschillenadviescommissie, ArtEZ Hogeschool voor de kunsten
  Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie Domijn
  Lid Commissie van Beheer over het Volkspark Enschede
  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stad en Regio
 • Loopbaan (laatste functies):
  Bestuursvoorzitter/Managing partner KienhuisHoving Advocaten en Notarissen,
  Advocaat Onderwijsrecht, Ambtenarenrecht, Subsidierecht, KienhuisHoving Advocaten en Notarissen
  Saxion Hogescholen Enschede, Docent Privaatrecht, Hoofd economisch-juridische afdeling, Hoofd algemeen bestuurlijke en juridische zaken, (plaatsvervangend) secretaris College van Bestuur
 • Opleiding:
  Doctoraal Nederlands recht, Radboud Universiteit Nijmegen
  Doctoraal Kunstgeschiedenis & Archeologie, Radboud Universiteit Nijmegen