Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Voor volwassenen

Aardbevingen kunnen schade veroorzaken aan woningen. Bij de ene woning is de schade groter en ernstiger dan bij andere woningen. Vaak heeft dat te maken met de plek waar de woning staat. Soms is de schade zo groot en ernstig dat de woning niet meer veilig is, en maatregelen nodig zijn. Soms moet een woning versterkt of zelfs gesloopt en opnieuw gebouwd worden. In dergelijke situaties zijn de gevolgen van de aardbevingen zo groot, dat mogelijk sprake is van een persoonsaantasting en een vergoeding voor immateriële schade kan worden gegeven.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Op dit moment is het niet mogelijk om een aanvraag voor immateriële schade in te dienen. De verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2024 weer mogelijk is voor nieuwe aanvragers om een aanvraag in te dienen.

Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immateriële schade gaan verruimen. We willen nieuwe aanvragen direct beoordelen op basis van de nieuwe, verruimde regels. Op dit moment werken we er hard aan om alle aanpassingen aan de regeling door te voeren. Lees meer over de verruimingsmaatregelen.

In het kort

 • We verruimen de regeling voor immateriële schade. Dat betekent dat u tot uiterlijk eind maart 2024 geen aanvraag kunt doen.
 • Huurders, jongvolwassenen (18 jaar en ouder) en andere niet-eigenaren kunnen ook een vergoeding aanvragen.
 • Niet als u elders een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen.

Verruiming van de regeling

Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immateriële schade gaan verruimen. Vergoedingen binnen huishoudens worden gelijkgetrokken. Daarnaast ontvangen Groningers die te maken hebben met sloop/nieuwbouw of met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld voortaan de hoogste vergoeding.

Meer over Verruiming van de regeling

Voor wie is het?

In Nederland wordt terughoudend omgegaan met vergoedingen voor immateriële schade. Volgens de wet heeft iemand daar alleen in een beperkt aantal gevallen recht op. Dat kan alleen als er door de gaswinning sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’. Om een persoonsaantasting te kunnen vaststellen, kijken we naar uw persoonlijke situatie. Zowel eigenaren van een woning als niet-eigenaren kunnen een aanvraag doen.

Meer over Voor wie is het?

Hoe werkt het?

Wilt u straks een vergoeding voor immateriële schade aanvragen? Bekijk dan alvast wat u nodig heeft en welke stappen u doorloopt bij een aanvraag. Nieuwe aanvragen beoordelen we direct op basis van de nieuwe, verruimde regels. Dat betekent dat vergoedingen binnen huishoudens worden gelijkgetrokken. Daarnaast ontvangen Groningers die te maken hebben met sloop/nieuwbouw of met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld voortaan de hoogste vergoeding.

Meer over Hoe werkt het?

Aanvraag beoordelen

De aanvraag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vier onderwerpen die we bouwstenen noemen. Het tweede deel is een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, met een aantal gesloten vragen. Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

Meer over Aanvraag beoordelen
 • Nog geen 18 jaar?

  Dan kan één van je ouders een aanvraag voor je doen. Een aanvraag doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is veel eenvoudiger dan de regeling voor volwassenen.

 • Moet ik de vragenlijst invullen?

  De vragenlijst is geen verplicht onderdeel van de aanvraag. Het kan de uitkomst van de aanvraag in positieve zin bijstellen, maar telt minder zwaar mee in de beoordeling. Het kan de uitkomst van je aanvraag overigens nooit in negatieve zin beïnvloeden. Daarom raden we aan om deze wel in te vullen.

 • Ik heb nog geen DigiD, wat nu?

  Om een aanvraag te doen, heb je een DigiD nodig. Heb je die nog niet? Vraag 'm dan aan op www.digid.nl.

  Als je het lastig vindt om een DigiD aan te vragen dan kun je deze website gebruiken om daar hulp bij te krijgen. Of je kunt je ouders vragen of ze je hierbij kunnen helpen.

 • Waarom is de beoordeling van immateriële schade voor huurders anders dan voor eigenaren?

  De reden hiervoor is dat eigenaren van een woning vaak extra financiële spanningen kunnen ervaren omdat het hun eigendom is.

 • Hoe werkt de aanvraag als ik zowel huurder als eigenaar ben geweest?

  Wij hebben de adressen waar u heeft gewoond vanaf 16 augustus 2012 al voor u ingevuld. Per adres staat daarbij of u eigenaar was of niet. Huurt u een woning? Dan hebben wij ingevuld dat u geen eigenaar bent/was. Als deze informatie niet klopt, dan kunt u dit aanpassen. U kunt straks in de aanvraag per woning aangeven of u eigenaar was of dat u de woning huurt of huurde.

 • Wat kan ik doen als ik een document moet toevoegen dat ik niet heb?

  Soms gebeurt het dat er informatie ontbreekt of niet klopt. U kunt dan zelf deze gegevens toevoegen of verbeteren. In sommige situaties vragen we u om een document toe te voegen. Bijvoorbeeld een document over een schadevergoeding aan uw woning. Of een document over een acuut onveilige situatie (AOS).

  Mogelijk heeft u dat document niet. U kunt dan ons Serviceloket bellen op 0800 4444 111 (gratis nummer). Zij helpen u hier dan bij.