Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Regeling voor volwassenen

De immateriële schadevergoeding voor volwassenen is een vergoeding voor ernstig leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Een vergoeding kan nooit het leed (volledig) wegnemen, maar hiermee proberen we wel uitdrukking te geven aan de erkenning van dat leed.

Bekijk de video als u wilt weten wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe de regeling werkt.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Woning-eigenaren
  • Niet-woningeigenaren

Als u geen (mede-)eigenaar bent van de woning (bijvoorbeeld als u een woning huurt, of inwonend bij de eigenaar van de woning), dan beoordelen we uw aanvraag iets anders. De reden daarvoor is dat woning-eigenaren als gevolg van de schade meer financiële spanningen kunnen hebben ervaren dan niet-woningeigenaren. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Als u voor het eerst een vergoeding wilt aanvragen voor immateriële schade, dan kunt u een aanvraag indienen. 

Als u eerder al een aanvraag heeft ingediend dan kunt u in het najaar een vervolgaanvraag indienen als er sprake is van nieuwe omstandigheden (bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan door nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend). Als u na het indienen van uw eerste aanvraag te maken kreeg met versterking of sloop-/nieuwbouw, of als een lid van uw huishouden een hogere vergoeding dan u heeft ontvangen hoeft u geen vervolgaanvraag in te dienen. Wij vullen dit automatisch voor u aan. U krijgt vanzelf bericht van ons.

Quickscan

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen? Vul dan de quickscan in. Binnen 3 minuten weet u of het zinvol lijkt om een aanvraag in te dienen.

Vul de quickscan in